X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 688) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na realizację zadań publicznych z pominięciem podstawowego trybu udzielania dotacji, czyli otwartego konkursu ofert.

 

Oferta złożona w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń powinna spełniać następujące warunki:

 

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uwaga:

Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Zostało podpisane nowe rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

  • wzór oferty plik PDF lub ODT (Open Office) lub DOCX (MS Word)
  • wzór sprawozdania plik PDF lub ODT (Open Office) lub DOCX (MS Word)

 

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Nowy Targ oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ : www.nowytarg.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/małe granty

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. (formularz w załączeniu). Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym, łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Miasta Nowy Targ dla tej samej organizacji lub dla tego temu samego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Formularz do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie małych zleceń należy przesłać na adres wpromocji@um.nowytarg.pl

Pliki do pobrania:

Formularz jako plik PDF, MS Word 2000/2003, LibreOffice

Aktualizacja: 04-07-2019r.
Oglądane: 3486 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE