RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 20 maja 2018 roku

140 dzień roku, 20 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:50
Zachód słońca: 20:22

Imieniny obchodzą: Anastazy, Asteriusz, Bazyli, Bazylid, Bazylis, Bernardyn, Bernardyna, Bronimir, Iwo, Sawa, Teodor, Wiktoria

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 573) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na realizację zadań publicznych z pominięciem podstawowego trybu udzielania dotacji, czyli otwartego konkursu ofert.

 

Oferta złożona w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń powinna spełniać następujące warunki:

 

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

 

 

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Nowy Targ oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ : www.nowytarg.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/małe granty

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. (formularz w załączeniu). Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym, łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Miasta Nowy Targ dla tej samej organizacji lub dla tego temu samego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Formularz do wniesienia uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie małych zleceń należy przesłać na adres wpromocji@um.nowytarg.pl

Pliki do pobrania:

Formularz jako plik PDF, MS Word 2000/2003, LibreOffice

Aktualizacja: 03-08-2017r.
Oglądane: 1632 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE