RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 299

Kronika wydarzeń - rok 2000

Kronika nowotarska Rok 2000

Styczeń

 • Zgodnie z tradycją, w pierwszych dniach Nowego Roku, nowotarżanie uczestniczyli w licznie organizowanych noworocznych spotkaniach, koncertach, jasełkach.
 • 6 stycznia w sali widowiskowej MOK wystąpiła Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Adama Czajkowskiego.
 • W następnym dniu odbyło się spotkanie noworoczne, na które burmistrz Marek Fryźlewicz wraz z Zarządem Miasta zaprosili swych gości do restauracji „Ruczaj”. Tam po okolicznościowych przemówieniach i toastach składano sobie wzajemnie najlepsze życzenia i spędzano mile czas na wspólnej zabawie.
 • 8 stycznia Nowotarski Oddział Związku Podhalan świętował tradycyjny „Opłatek”. Po mszy św. w Kościele św. Katarzyny, 24 nowych członków Związku złożyło uroczyste ślubowanie i odebrało legitymacje członkowskie. Potem wszyscy udali się na uroczyste posiady.
 • Świątecznych dekoracji w naszym mieście nie było zbyt wiele, a w Rynku tylko Ratusz zwracał uwagę. Tak więc jurorzy konkursu na najładniejszą witrynę świąteczną „Boże Narodzenie 1999” nie przyznali nagród, a jedynie wyróżnili wystawy: sklepu jubilerskiego „Stochelscy” i sklepu „Ambiente” Joanny Bartoszek.
 • 9 stycznia w całej Polsce grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale nasze miasto tym razem włączyło się w niewielkim stopniu do tej największej charytatywnej imprezy.
 • 9 stycznia w remizie na Kowańcu odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezesem liczącej 60 członków OSP jest Bogusław Giełczyński, a naczelnikiem Jan Łapsa. Warto podkreślić, że Nowy Targ jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które posiada własną jednostkę OSP.
 • 13 stycznia odbyło się widowisko pn. „Idziemy z Kolędą”, w którym wzięli udział: Chór „Gorce”, zespoły góralskie „Śwarni” i „Turlicki” oraz nowotarscy poeci: Wanda Szado-Kudasikowa i Roman Dzioboń .
 • Na Podhalu przebywał minister Marek Biernacki /z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji/ zaproszony przez posła Kazimierza Dzielskiego. Odwiedził także Nowy Targ, wizytował Komendę Powiatową Policji i Państwową Straż Pożarną, gdzie spotkał się z władzami miejskimi i powiatowymi.
 • 15 stycznia Galeria „Jatki” zorganizowała wernisaż wystawy malarstwa, na której swoje prace zaprezentowali artyści: Dorota Kuczma i Wacław Kuczma.
 • W cyklu imprez noworocznych, zgodnie z tradycją, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali w sali widowiskowej MOK „ Jasełka”, cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.
 • Spotkanie opłatkowe urządziło też Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie. Było to równocześnie oficjalne otwarcie nowego lokalu przy ul. Parkowej w Nowym Targu. Symboliczną wstęgę przecięli burmistrz Marek Fryźlewicz i komandor Andrzej Olbert.
 • W Nowym Targu gościł Małopolski Kurator Oświaty – Jerzy Lackowski, który spotkał się z przedstawicielami władz miejskich, powiatowych, samorządów i szkół. Głównym tematem rozmów była wprowadzana reforma szkolnictwa i zmiany związane z nową Kartą Nauczyciela.
 • Na zaproszenie burmistrza Marka Fryźlewicza przyjechał do Nowego Targu poseł Józef Górny z Rzeszowa – v-ce przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Samorządowcy licznie przybyli na spotkanie, aby skorzystać· z doświadczeń i pozycji w parlamencie posła Górnego, który ze swej strony zadeklarował, że nasze miasto będzie miało w nim sprzymierzeńca.
 • 27 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej Nowego Targu, na której uchwalono budżet na rok 2000. Ustalono dochody w wysokości 36 436 485,- zł, wydatki w wysokości 40 624 485,- zł. Deficyt w kwocie 4 189 000 zł pokryty będzie z planowanych pożyczek.
 • Serię imprez świąteczno-noworocznych zakończył Koncert Jubileuszowy Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez parafię NSPJ i Chór „Echo Gorczańskie” w ostatnią niedzielę stycznia w kościele NSPJ. Koncertowały chóry z Raby Wyżnej, Zakopanego oraz chór i orkiestra parafii NSPJ w Nowym Targu.
 • Zima 2000 roku okazała się wyjątkowo śnieżna. W styczniu zaspy w górach sięgały 3 metrów, a nasze miasto było wprost zasypane śniegiem, który trzeba było wywozić nie patrząc na koszty. Już w pierwszym miesiącu nowego roku wydano w mieście na odśnieżanie 200 tys. złotych.

Luty

 • 3 lutego w Galerii „Jatki” odbyło się ciekawe spotkanie z dwójką nowotarskich rzeźbiarzy: Piotrem Chodorowiczem i Michałem Batkiewiczem. Artyści opowiadali o realizacji pomnika papieża Jana Pawła II i związanym z tym pobytem w Argentynie. Wzniesiony przez nich pomnik Ojca Świętego jest darem Polonii Argentyńskiej dla franciszkańskiej misji w Buenos Aires.
 • 4 lutego otwarto w Miejskim Ośrodku Kultury wystawę rzeźby Stanisława Szeligi i malarstwa Krzysztofa Pliszczyńskiego – laureatów XXVI Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej.
 • 5 lutego otwarto w Galerii „Jatki” wystawę grafiki Krzysztofa Jędrzejowskiego.
 • W Roku Jubileuszowym delegacja władz Nowego Targu w składzie: burmistrz Marek Fryźlewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sięka, v-ce burmistrz i równocześnie przewodniczący Rady Powiatu - Eugeniusz Zajączkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego Franciszek Janczy wraz z księdzem prałatem Mieczysławem Łukaszczykiem udała się do Watykanu.
 • 6 lutego delegaci uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, które odbyło się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Przekazano wówczas Księgę Pamiątkową Miasta do wpisu dla Ojca Świętego – Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu oraz podarowano kilim „Baśniowy Pejzaż” /stanowiący artystyczną wizję gór nowotarskiej artystki Teresy Zydroń/. Delegacja władz naszego miasta przekazała także księdzu biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi zaproszenie na uroczystości Roku Jubileuszowego w Nowym Targu.
 • 6 lutego zmarł Czesław Pajerski – długoletni społeczny kustosz Muzeum Podhalańskiego PTTK w Nowym Targu, wybitny społecznik i działacz PTTK, postać znana i ceniona w naszym mieście i na całym Podhalu. Z jego inicjatywy i na jego gruncie pod Turbaczem wybudowana została w 1979 roku, przed wizytą Ojca Świętego w Nowym Targu, Kaplica Papieska.
 • Nowotarski Oddział Związku Podhalan gościł na posiadach księdza Józefa Piszczka rodem z Tylmanowej, który jest misjonarzem w Kongo. Niezwykły gość opowiadał o życiu w afrykańskich warunkach i pracy w ośrodku misyjnym „Oyo”.
 • W okresie karnawału nowotarżanie bawili się na licznych zabawach, dyskotekach i balach, także charytatywnych, z których jeden zorganizowała Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w restauracji „Ruczaj”, a drugi – „La Boheme” – Miejski Ośrodek Kultury w restauracji „Pod Baranami”.
 • W czasie tegorocznych ferii dzieci i młodzież korzystały z wszelkich uroków zimy, propozycji kulturalno-rozrywkowych miejscowych instytucji, a także półkolonii zimowych, które zorganizowały Szkoły Podstawowe Nr; 2, 5 i 6.
 • 13 lutego w sali widowiskowej MOK koncertował znany i lubiany Zespół „Skaldowie”, gorąco oklaskiwany przez licznie zgromadzoną publiczność.
 • Uroczyście otwarto w naszym mieście prywatne laboratorium analityczne w nowym budynku przy ul. Orkana. Jest ono jednym z najnowocześniejszych na południu Polski.
 • Jeszcze raz w tym miesiącu powrócić· trzeba do Kroniki Żałobnej i odnotować śmierć pułkownika Włodzimierza Budarkiewicza ps. „Podkowa”, który zmarł 18 lutego w wieku 97 lat. Płk. Budarkiewicz był pod koniec okupacji z-cą dowódcy I Pułku Strzelców Podhalańskich AK „Podhale”. Za swoje wojenne zasługi otrzymał liczne odznaczenia, w tym także Krzyż Virtuti Militari. Spoczął na nowotarskim cmentarzu.
 • 25 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę „Pejzaż saharyjski w akwareli – Ireny Bahrynowskiej –Kowalskiej.
 • W nowotarskich władzach nastąpiły zmiany. Zgodnie z decyzjami Rady Miejskiej podjętymi na sesji 29 lutego, na miejsce śp. Józefa Trutego wszedł w skład Zarządu Miasta radny Rafał Sobolewski, który był już radnym I kadencji i przez dłuższy czas przewodniczył ówczesnej Radzie. Mandat radnego zwolniony po śmierci Józefa Trutego objął Jan Plewa, który zastąpił go także w trzech komisjach problemowych.
 • Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Zajączkowski wraz z v-ce starostą J. Hamerskim i komendantem PSP J. Galicą otwarli nowotarską siedzibę Centrum Zarządzania Kryzysowego, która mieści się przy ulicy Kościuszki.
 • Rosną wydatki miasta na opiekę społeczną. Nowy Targ nie należy do biednych miast, a jednak 750 nowotarskich rodzin zmuszonych jest korzystać ze wsparcia materialnego tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najbardziej potrzebującym Ośrodek zapewnia odzież, ciepłe posiłki w stołówce, bony pieniężne, zasiłki celowe itp. Wydatki na ten cel pokrywane są po połowie przez budżet państwa i budżet miejski.
 • W Nowym Targu i Zakopanem odbyła się Olimpiada Specjalna. W V Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach wzięło udział przeszło 400 zawodników z całej Polski.

Marzec

 • 3 marca w Galerii „Jatki” odbył się uroczysty wernisaż wystawy malarstwa Sławosza Smolenia.
 • Nowotarski Oddział Związku Podhalan zaprosił wszystkie dzieci / do lat 15 / na V Karnawał na Śniegu. Zawody narciarskie / slalom i bieg / O Memoriał Władysława Sięki rozegrano na Długiej Polanie. Dodatkowe punkty przysługiwały za strój regionalny. Oprócz zawodów organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i mimo niesprzyjającej pogody w imprezie wzięło około 250 dzieci.
 • Śniegu w marcu nie brakowało, zorganizowano więc całą serię zawodów narciarskich m.in.
  • 48 Zawody Sędziów Zrzeszonych w PZN /wygrali sędziowie z Tatrzańskiego Związku Narciarskiego/
  • zawody o charakterze szkoleniowym organizowane przez GOPR Baranie Rogi /bieg zjazdowy/, Puchar Prezesa /slalom/ - nowotarscy goprowcy zajęli 3 miejsce
  • zorganizowano także I Masowy Bieg Narciarski wokół stolicy Podhala
  • a na wyciągu „ Na Zadziale” odbył się Festyn Rodzinny, gdzie całe rodziny startowały w kilku konkurencjach narciarskich. Tu chodziło raczej o dobrą zabawę, a nie wyniki sportowe.
 • 14 marca w MOK odbyło się spotkanie z udziałem radnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich, a także v-ce marszałka Andrzeja Sasuły, na którym przedstawiono projekt Strategii Rozwoju Małopolski. Na zakończenie spotkania zaprezentowano opracowaną w trakcie warsztatów Małopolską Listę Szans dla Powiatu Nowotarskiego.
 • Nowy Targ przystąpił do programu „Zielone Miasta Polski”. Powołano 5 grup roboczych, które zajmą się inicjatywami proekologicznymi, każda w swoim zakresie, a koordynatorem działań będzie Urząd Miejski. Co ważne, nowotarska władza zapewniła już odpowiednie środki na ten cel z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • Nowotarska Telewizja Kablowa wznowiła działalność lokalnego studia. Uzyskana koncesja pozwala na emisję 30 minutowych programów dwa razy w tygodniu.
 • W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert Hanki Bielickiej, który był podsumowaniem 60 lat pracy artystycznej tej znanej i cenionej artystki estradowej i kabaretowej.
 • W MOK odbyły się także Eliminacje Powiatowe XLV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do eliminacji rejonowych w Nowym Sączu zakwalifikowało się 6 recytatorów z Nowego Targu.
 • Ze sportu warto odnotować sukcesy panczenistek, podopiecznych Lidii Olcoń-Matuszek. Wygrały zdecydowanie drużynowo w Mistrzostwach Polski, odniosły również wiele indywidualnych sukcesów.
 • Sukcesem zakończył się także udział modelarzy z Klubu „Skala” w Międzynarodowym Konkursie Modelarskim w Popradzie.
 • 24 marca wychowankowie, nauczyciele i przyjaciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu uroczyście świętowali 25- lecie Ośrodka. Głównym punktem jubileuszu był uroczysty koncert poprzedzony okolicznościowymi przemówieniami, podziękowaniami i najlepszymi życzeniami na przyszłość. Były nagrody, wyróżnienia i kwiaty, a uczniowie Ośrodka zaprezentowali z okazji jubileuszu program artystyczno-rozrywkowy , przedstawienie „Śpiąca Królewna” i pokaz mody.
 • 25 marca MOK wspólnie z Agencją Rores Models zorganizował udaną imprezę „Wybory Miss Ziemi Nowotarskiej”. W programie był również pokaz mody i koncert muzyczny. Z grona 14 dziewcząt jury wybrało 3 urodziwe nowotarżanki. Miss została Monika Bocheńska, a v-ce miss Aneta Mrugała i Anna Łaś.
 • W I LO gościł w ramach spotkań uczniów klas maturalnych z politykami v-ce burmistrz i równocześnie przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Zajączkowski. Odpowiadał na pytania nurtujące młodzież, a dotyczące głównie bezrobocia, wprowadzanych reform, nowotarskiej oczyszczalni i innych problemów.
 • 31 marca Muzeum Podhalańskie PTTK i MOK zaprosiły na wernisaż wystawy prac Jana Stawasza „Frywolitka – koronka czółenkowa”.
 • Skończył się marzec, ale tegoroczna ostra i śnieżna zima trwała nadal. Już nawet dzieci zaczęły tęsknić do wiosny, tymczasem miasto nadal było w śniegu i służby drogowe miały z nim nieustanne zajęcie.

Kwiecień

 • 1 kwietnia odbył się w Galerii „Jatki” wernisaż wystawy malarstwa Ewy Żelewskiej – Wsiołkowskiej.
 • 6 kwietnia na zaproszenie starosty Jana Lasyka przybył na Podhale Konsul Generalny Niemiec dr Gottfried Zeitz. Konsul zwiedził w naszym mieście kościół św. Katarzyny, a także odwiedził Galerię MBWA „Jatki”, gdzie obiecał pomoc przy organizacji wystawy „OBRAZY BIBLIJNE” Marca Chagalla zaplanowanej na listopad.
 • 7 kwietnia otwarto w MOK I Podhalańską Wystawę Modeli Redukcyjnych, którą przygotowali modelarze Klubu „Skala”, w a następnych dniach odbyły się koncerty:
  • Masztalskiego wraz z jego ekipą
  • Natalii Niemen z zespołem New Life Music
 • 11 kwietnia w ramach poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście otwarto kolejny punkt dyżurów dzielnicowych i Straży Miejskiej. Klucze do wyremontowanego pomieszczenia przy ul. Podtatrzańskiej przekazała prezes Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rozalia Kryj do rąk z-cy komendanta Policji Mieczysława Batkiewicza.
 • 13 kwietnia w okresie wielkopostnym, przed zbliżającą się Wielkanocą, nowotarżanie obejrzeli refleksyjne widowisko słowno-muzyczno-taneczne zatytułowane „Przemijanie” przygotowane przez zespół „Śwarni”, Chór „Gorce”, Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Ośrodek Kultury.
 • 15 kwietnia w Krakowie odbyły się uroczystości 50-lecia kapłaństwa księdza kardynała Franciszka Macharskiego Metropolity Krakowskiego, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy wiernych, a wśród nich wielu nowotarżan wraz z władzami miasta i powiatu.
 • 19 kwietnia nowotarska firma „Sambud” przygotowała prezentację nowoczesnych metod technologii w budownictwie. Można było również zaopatrzyć się w materiały instruktażowo - reklamowe.
 • Wielkanoc 2000 roku przypadła na 23-24 kwietnia. Nowotarżanie tłumnie uczestniczyli w nabożeństwach wielkopostnych i potem w procesjach rezurekcyjnych. Ciepłe wiosenne dni jakie wreszcie nadeszły po długiej zimie sprzyjały świątecznemu odpoczynkowi.
 • W poświątecznych dniach odbyło się wiele imprez kulturalno-rozrywkowych m.in.
  • koncert Krzysztofa Pumy-Piaseckiego w Piwnicy Zbójnickiej,
  • wernisaż wystawy I Nowotarskiego Przeglądu Dorobku Plastycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w MDK,
  • w MOK dla młodzieżowej widowni krakowscy aktorzy zaprezentowali wstrząsające przedstawienie nt. narkomanii,
  • także w MOK wystąpił znakomity Teatr Lalkowy ze Lwowa, laureat wielu nagród na międzynarodowych festiwalach lalkowych, z przedstawieniem pt. „LUDZIE I LALKI”,
  • w Klubie Muzycznym „Dudek” koncertował zespół „Photo Flame”,
  • w „Jatkach” otwarto wystawę malarstwa Andrzeja Rysiaka zatytułowaną „Gra w szachy”,
  • a na nowotarskim lotnisku stanął gigantyczny namiot, w którym zaplanowano imprezy masowe z udziałem gwiazd muzyki i rozrywki pn. „Odloty 2000”. Wielka inauguracja „Odlotów” odbyła się w ostatnią sobotę kwietnia. Posłuchać- można było grupy Blenders, podziwiać - atrakcje laserowe, pokaz sztucznych ogni i bawić- się na całonocnej dyskotece.

Maj

 • Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja przygotowane zostały wspólnie przez władze Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w ogrodach kościoła św. Katarzyny odprawioną przez trzech nowotarskich proboszczów, potem, po okolicznościowym przemówieniu starosty Jana Lasyka, nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, władz miejskich i powiatowych wraz z nowotarżanami uczestniczącymi w obchodach, ulicami miasta przez Rynek do Parku Miejskiego. Tam odbył się Wielki Festyn z licznymi atrakcjami.
 • W czasie nowotarskich obchodów Święta 3 Maja miała miejsce podniosła uroczystość – odsłonięcie i poświęcenie KRZYŻA MILENIJNEGO . Pomnik znajduje się na małym skwerze przy wjeździe do miasta od strony Tatr przy ulicy Szaflarskiej, w sąsiedztwie stacji benzynowej. Ufundował go nowotarski biznesmen i radny – Adam Worwa, a zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Piotr Chodorowicz. W postumencie zamurowano list intencyjny – wiadomość· dla potomnych o powstaniu pomnika. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Marek Fryźlewicz wraz z prezesem Zarządu Głównego Związku Podhalan Andrzejem Gąsienicą Makowskim, pomnik poświęcił ksiądz dziekan Franciszek Juraszek, a homilię wygłosił ksiądz Henryk Paśko. Uroczystość· uświetnili: Chór „Gorce”, Orkiestra Miejska i uczennice Szkoły Podstawowej Nr 3 recytujące poetyckie strofy ks. Jana Twardowskiego. Słowo wiążące wygłosiła Wanda Szado-Kudasikowa.
 • W Nowym Targu świętowano Dzień Godności Osoby z Upośledzeniem Intelektualnym i równocześnie 10-lecie powstania nowotarskiego Koła Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zasługi Stowarzyszenia docenił burmistrz Marek Fryźlewicz, wręczając z tej okazji szefowej Koła - Grażynie Kukulskiej, PAMIĄTKOWY MEDAL.
 • Świetną znajomością pisma świętego wykazała się Katarzyna Solarczyk uczennica III kl. I Liceum Ogólnokształcącego, która zakwalifikowała się do finału IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbędzie się w Warszawie.
 • W ciągu zimy w rekordowym tempie przedstawicielstwo Forda – Firma Vikar – zaadoptowało stary obiekt Polmozbytu przy „zakopiance” na swoją siedzibę. W połowie maja Przedstawicielstwo zorganizowało Dni Otwarte Forda, w czasie których prezentowano główną atrakcję – najnowszy model Transita.
 • Z informacji sportowych warto odnotować, że:
  • w tym roku / jak w poprzednim/ nie udało się zdobyć nowotarskim „Szarotkom” mistrzowskiego tytułu w hokeju na lodzie. Przegrywając z Unią Oświęcim 2:5 „Podhale” Nowy Targ zostało v-ce Mistrzem Polski.
  • Kamila Kuczaj – zawodniczka KS „Gorce” odniosła duży sukces zdobywając Brązowy medal na Mistrzostwach Polski Kadetek w Tenisie Stołowym.
  • Znacznymi osiągnięciami poszczycić- się może Klub Olimp –Wojas. Powstał zaledwie 2 lata temu, a już zawodnicy mają w swoim dorobku medale zdobyte na zawodach w kraju i poza granicami, a w klasyfikacji drużynowej zajmują czołową lokatę. Z ostatnich Mistrzostw Polski w Kulturystyce Joanna Krupa przywiozła 2 złote medale, a inni zawodnicy przywieźli jeszcze srebrny i brązowy.
  • Ewa Pawlikowska, którą nazywają kolekcjonerką mistrzowskich tytułów, kolejny raz potwierdziła tę opinię, wygrywając po raz drugi Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin.
 • 18 maja, w 80. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, nowotarżanie łączyli się z rzeszą wiernych na całym świecie w modlitwie o łaski dla swego Pasterza. W imieniu władz miasta i społeczności Nowego Targu z serca płynące życzenia przesłali Ojcu Świętemu burmistrz Marek Fryźlewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sięka. Z Podhala do Watykanu powędrowało ponad 300 kartek urodzinowych z najlepszymi życzeniami od dzieci, wśród których najwięcej było dziecięcych życzeń z Nowego Targu.
 • 19 maja Akademia Ekonomiczna w Krakowie uroczyście świętowała 75-lecie istnienia. W uroczystościach wziął udział v-ce burmistrz Nowego Targu Jan Kolasa – absolwent tej uczelni. Akademia prowadzi od kilku lat w naszym mieście Punkt Konsultacyjny, którym kieruje prof. Anna Nowakowska. Zaznaczyć należy, że obecnie w systemie zaocznym kształci się w Nowym Targu około 800 studentów.
 • W Hali Lodowiska i na przyległych terenach odbyły się V Podhalańskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz. W Targach wzięło udział ponad 120 firm. Trzy z nich uhonorowano Złotymi Ciupagami:
  • Firmę „Makroterm” z Zakopanego
  • Fabrykę Niskoemisyjnych Kotłów Węglowych z Pszczyny,
  • Zakład Metalurgiczny „Silesia” z Katowic.
  • Natomiast Puchary za najciekawsze prezentacje wyrobów otrzymały firmy: „Sambud” z Nowego Targu i „Art.-Bud” ze Stróży.
 • 24 maja w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta inauguracja działalności Koła Młodych Związku Podhalan, do którego wstąpiło ponad 20 uczniów.
 • 25 maja Telewizja Kraków wyemitowała 20 minutowy reportaż o naszym mieście i powiecie.
 • 26 maja upłynął pod znakiem wizyty delegacji z zaprzyjaźnionego z Nowym Targiem Kieżmarku. Słowacy zjawili się z obszernym programem kulturalno-rozrywkowym /wystawa prac plastycznych słowackich artystów, występy Mażoretek, degustacja specjałów słowackiej kuchni, to tylko niektóre atrakcje przygotowane z okazji wizyty w naszym mieście/.
 • Minęło 10 lat od powołania samorządów terytorialnych w Polsce. W Nowym Targu z okazji jubileuszu odbyły się 27 maja uroczystości pełne wspomnień i refleksji nt. samorządności. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Katarzyny, następnie radni trzech kadencji i zaproszeni goście udali się na spotkanie do sali obrad Urzędu Miejskiego, a po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie towarzyskie przy ognisku.
 • Jak każdego roku, uroczyście obchodzony był Dzień Matki. W niektórych nowotarskich przedszkolach dzieci składały życzenia zaproszonym łącznie mamom i tatom. Rodzice, co oczywiste, z zachwytem oglądali przygotowane na tę okoliczność popisy artystyczne swoich pociech. Z tej okazji otwarta została przygotowana już po raz XXV przez MDK wystawa pokonkursowa pn.„Matka w oczach dziecka”.
 • 30 maja na strzelnicy sportowej LOK odbyło się pożegnanie komendanta WKU w Nowym Targu ppłk Jana Jezuity, który przeniesiony został służbowo do Krakowa. Komendant otrzymał od władz miejskich Medal Pamiątkowy Miasta Nowego Targu - jako dowód uznania za dobrą współpracę z samorządem.

Czerwiec

 • 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w naszym mieście mnóstwo imprez dla dzieci z licznymi atrakcjami i niespodziankami m.in.
  • uczniów klas „O” Szkoły Podstawowej Nr 5 podejmował w reprezentacyjnych salach Ratusza burmistrz Marek Fryźlewicz /najpierw były poważne rozmowy na tematy miejskie, a potem już tylko wspólna zabawa i tańce/,
  • tradycyjnie, jak co roku burmistrz odwiedził w tym dniu także dzieci z przedszkola Sióstr Serafitek przy ul. Długiej,
  • MDK zorganizował Turniej Szachowy i inne imprezy,
  • Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie zaprosiło dzieci nad Zalew, gdzie zorganizowano regaty, rejsy i każde dziecko mogło przepłynąć - po Zalewie Czorsztyńskim za darmo,
  • tradycyjnie przygotowano też w ogrodach kościoła św. Katarzyny Festyn z mnóstwem atrakcji i słodyczami dla wszystkich uczestniczących w nim dzieci.
 • 2 czerwca w Galerii „Jatki” otwarto wystawę rzeźby i collage’u Lidii Rosińskiej pt. „Zmiana nastroju”.
 • 3 czerwca liczna grupa nowotarżan wraz z przedstawicielami władz miasta uczestniczyła w organizowanej co roku pielgrzymce tzw.„Drogą Papieską” z Zakopanego do Ludźmierza, dla upamiętnienia ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Podhale.
 • 3 – 4 czerwca przebywała w Nowym Targu grupa Tobrukczyków. Odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Armii Krajowej uroczyste spotkanie, którego gospodarzem była młodzież szkolna i która z tej okazji przygotowała montaż poetycko- muzyczny przypominający historię polskich sił zbrojnych w czasie II wojny światowej. Tobrukczycy uczestniczyli w nadaniu imienia Bohaterów Tobruku osiedlu domów jednorodzinnych na Ibisorze w Nowym Targu. Tablicę informacyjną poświęcono wcześniej w parafii św. Jadwigi.
 • 5 czerwca władze miasta podejmowały w Ratuszu grupę młodzieży niemieckiej z Beindtl w Bawarii, którą do Ludźmierza zaprosił Związek Podhalan i Ewa Iwulska-prezeska Ludźmierskiego Oddziału Związku Podhalan.
 • Na Osiedlu Bór w Nowym Targu rozpoczęła się budowa nowego kościoła pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej, która rok temu, w czasie pielgrzymki papieża do Polski, została kanonizowana. Kamień z jej tumby grobowej, pobrany w czasie prac konserwatorskich w Katedrze Wawelskiej, zostanie wmurowany w ścianę kościoła.
 • W Nowym Targu przebywał wicemarszałek Senatu RP Andrzej Chronowski. Jako szef RS AWS w województwie małopolskim, wizytował struktury powiatowe partii. Po omówieniu aktualnej sytuacji w kraju, spotkanie zdominowały problemy związane z reformą służby zdrowia.
 • 9 czerwca w reprezentacyjnych salach nowotarskiego Ratusza odbyła się promocja książki autorstwa Barbary Słuszkiewicz i Ireny Łukaszki pt. „OBYWATELE HONOROWI MIASTA NOWEGO TARGU”, wydanej staraniem Zarządu Miasta. Autorki opowiadały o powstaniu książki, jej bohaterach, zwracając uwagę na jedyną w tym gronie kobietę Izabelę Wandę Liberak. Dominowały rozmowy o ostatnim, najważniejszym Honorowym Obywatelu Miasta Janie Pawle II. Dodatkową dumą dla miasta, jak wspomniał burmistrz Marek Fryźlewicz – jest wpis Ojca Świętego do Księgi Pamiątkowej Miasta – pierwszy wpis w 2000 roku. W przerwach koncertowała młodzież ze Szkoły Muzycznej, a całość· prowadziła Wanda Szado-Kudasikowa.
 • 10-11 czerwca w nowotarskim Parku Miejskim, przy upalnej pogodzie, odbył się XXV KONKURS MUZYK PODHALAŃSKICH połączony z Powiatowym Przeglądem Zespołów Regionalnych. Najlepiej wypadli przedstawiciele najstarszych muzyków i im to przypadły trzy pierwsze i dwa drugie miejsca. Słabiej niż zwykle wypadły zespoły dziecięce i w tej kategorii jurorzy przyznali dopiero dwa równorzędne trzecie miejsca.
 • 14 czerwca odbył się w MOK koncert, w czasie którego zaprezentowały swój dorobek zespoły artystyczne Młodzieżowego Domu Kultury.
 • Muzeum Podhalańskie PTTK wraz z Zarządem Miasta przygotowały w salach Ratusza wystawę fotograficzną Ewy Hobrzyk zatytułowaną „Kościoły Polonijne Archidiecezji Chicagowskiej”. 15 czerwca na wernisażu autorka fotografii podkreślała, że celem wystawy jest pokazanie i zachowanie w pamięci kościołów polonijnych, z których wiele już niestety nie istnieje.
 • Ze sportu odnotować należy błyskawiczną karierę zespołu „Szarotka” – Nowy Targ, który w ciągu trzech lat istnienia zdobył w unihokeju medale od brązowego po złoty. Zespół zwyciężył właśnie w finale Mistrzostw Polski rozegranym w Nowym Targu.
 • Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji zorganizował tradycyjne rozgrywki piłkarskie w ramach Turnieju Dzikich Drużyn. Do finału zakwalifikowało się 8 drużyn, a wygrał UKS „Tęcza”.
 • 17 czerwca przed ołtarzem „Papieskim” w Ludźmierzu odbył się wernisaż prac laureatów dekanalnego etapu ogólnopolskiego konkursu „ZNACZENIE 2000 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W HISTORII I KULTURZE NARODU POLSKIEGO” połączony z rozdaniem nagród. W konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Akcję Katolicką uczestniczyło ponad 300 uczniów ze szkół nowotarskich i z okolicznych miejscowości.
 • 17 czerwca Nowotarska Akcja Katolicka zorganizowała II Festyn Rodzinny przy Placu Evry. Przygotowano tak ciekawy i obszerny program kulturalno- sportowo- rekreacyjny, że atrakcji starczyło aż do godziny 21, kiedy to Apel Jasnogórski zakończył imprezę. Pozyskano wielu sponsorów, co ważne, gdyż dochód z całodniowej imprezy przeznaczony został na dofinansowanie wakacji dzieci ze świetlicy terapeutycznej w Szkole podstawowej Nr 11 i Gimnazjum Nr 2.
 • Uczniowie nowotarskich szkół nadesłali swoje prace plastyczne na konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta pn. „Nowy Targ twoim zielonym miastem”. Wystawa urządzona obok sali obrad ukazała, jak dzieci chciałyby widzieć· swoje miasto.
 • Rozstrzygnięto także ogłoszony przez Nadleśnictwo w Nowym Targu, dla dzieci i młodzieży z powiatu nowotarskiego Konkurs pn. „Mój wkład w ochronę środowiska”. Organizowany już po raz piąty, zgromadził dużą ilość prac na wysokim poziomie, co zdecydowało o przyznaniu najlepszym równorzędnych wyróżnień.
 • 22 czerwca przeszło 600 osób stanęło na starcie LIX Międzynarodowego Spływu Kajakowego. Popłynęli przy 30 stopniowym upale wodami Dunajca z Nowego Targu przez Jezioro Czorsztyńskie w stronę Nowego Sącza. Trasa Spływu wynosiła 90 km. Korzystając z pięknej pogody, z zawodnikami spłynął różnobarwny tłum na wszystkim, co pływa, łącznie z dętkami od traktorów. Ci spływowicze jednak wykruszyli się po drodze, a zawodnicy bezpiecznie dopłynęli do mety.
 • Wakacje się zaczęły, a głównej atrakcji lata już nie ma w naszym mieście. Mega –impreza, która z wielkim hukiem ruszyła końcem kwietnia na nowotarskim lotnisku – zakończyła swą działalność· . Jako ostatni na scenie namiotu widowiskowego wystąpili Paweł Kukiz i jego Zespół „Piersi”.
 • 24 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury zakończono i podsumowano jubileuszowy XX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda. Laureatami konkursu zostali:
  • Tomasz Gębuś z Częstochowy Złoty Medal
  • Jerzy Łapiński z Warszawy - Srebrny Medal
  • Paula Rettinger z Zakopanego Brązowy Medal
 • Na otwartej w tym dniu wystawie pokonkursowej, wśród mnóstwa fotogramów, znalazło się też kilka prac fotografów nowotarskich.
 • 25 czerwca ekipa Telewizji Kraków realizowała w naszym mieście reportaż o nowotarskich Romach.
 • 26 czerwca gościł w Nowym Targu poseł Unii Wolności Józef Lassota z Krakowa, członek Komisji ds. samorządu terytorialnego, spotkał się on z miejscowymi radnymi i członkami nowotarskiej Unii Wolności. Rozmawiano głównie na tematy samorządowe, a poseł przekonywał zebranych do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym.
 • W Kronice Żałobnej z wielkim smutkiem odnotować przyszło 28 czerwca śmierć księdza Józefa Tischnera – filozofa, teologa, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; dla Podhalan - górala z Łopusznej, kapelana Związku Podhalan, wyróżnionego w 1996 roku Medalem za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. W ostatniej drodze towarzyszyły Mu tysiące ludzi, ale mimo obecności wielu wybitnych osobistości, zgodnie z wolą Zmarłego nie było przemówień, była natomiast Jego ukochana góralska muzyka. Spoczął na cmentarzu w Łopusznej.

Lipiec

 • 2 lipca na Dunajcu odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza i Przew. Rady Miejskiej Nowego Targu, w których wzięło udział ponad trzydziestu wędkarzy. Zawody wygrał Marian Mozdyniewicz, a największą rybę złowił Marek Sobański.
 • 5 lipca nowotarżanka - Pani Anna z Rajskich Watychowiczowa, obchodziła w gronie rodzinnym swe 100 urodziny. Były z tej okazji kwiaty, prezenty, tort urodzinowy, a wśród gości, także burmistrz Marek Fryźlewicz. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, mimo, co ciekawe, wysokotłuszczowej diety, ale jak zaznacza, nigdy nie paliła papierosów, ani nie używała alkoholu.
 • Wyjątkowo gwarno, śpiewnie, tłoczno i wesoło było na I Biesiadzie Nowotarskiej zorganizowanej 8 lipca przez Zespół Góralski „Śwarni” i Marcina Kudasika. Apel organizatorów: „Do kieszeni schowaj smutki, żywot przecież taki krótki! Porzuć kłótnie, porzuć zwadę, przyjdź dziś do nas na biesiadę!” trafił do nowotarżan. Przyszli i świetnie się bawili.
 • Zaplanowany na 9 lipca Piknik Country 2000 odbył się z powodu deszczowej pogody nie w Parku, a w sali widowiskowej MOK. Duże wrażenie na publiczności zrobiła grupa Jan Manson Band.
 • 10 lipca , dla podkreślenia znaczenia ośrodków lokalnych, Rada Wojewódzka SKL miała swoje posiedzenie z udziałem szefa partii Jana Marii Rokity, w Nowym Targu. Dyskusja toczyła się wokół najważniejszych problemów i inwestycji, które powinny się znaleźć w tzw. kontrakcie regionalnym.
 • Przez trzy dni w słowackim Kieżmarku trwały Targi Rzemiosła Ludowego ELRO 2000. Nie zabrakło na nich polskich akcentów. Wśród wystawców byli rzemieślnicy z Podhala, a na estradzie, polskie grupy folklorystyczne.
 • Kolejny raz w tym roku powrócić trzeba do Kroniki Żałobnej. W wieku 81 lat zmarł Karol Kostur – jeden z najbardziej znanych nowotarskich malarzy nieprofesjonalnych. Z upodobaniem malował dawny Nowy Targ, z jego nie istniejącą już architekturą, scenkami rodzajowymi, także kościółki podhalańskie, góry, portrety. Malował również obrazy o tematyce judaistycznej, zwłaszcza nowotarskich Żydów, na portretach lub w trakcie uroczystości. Pochowany został 11 lipca na nowotarskim cmentarzu.
 • 14 lipca w Galerii „Jatki” otwarta została wystawa prac Kamila Kuskowskiego zatytułowana „Między sacrum a profanum”. Wystawie towarzyszył efektownie wydany katalog.
 • W sali obrad Urzędu Miejskiego w Nowym Targu spotkał się z nowotarżanami Janusz Korwin Mikke. Zapewne z powodu gorączki przedwyborczej jego zwykle ostra krytyka /zwłaszcza rządzących/ przybrała jeszcze na sile. Na zakończenie namawiał nowotarżan do wstępowania w szeregi swojej partii. Członkowie i zwolennicy UPR w Nowym Targu są od dawna, ale bardzo nieliczni.
 • Tragiczny wypadek zdarzył się na rzece Biały Dunajec w Nowym Targu. W czasie ulewnego deszczu, przy porywistym wietrze i podniesionym stanie wody, grupa kajakarzy przebywająca na obozie zorganizowanym przez poznańską firmę zdecydowała się płynąć. Niestety pod jednym z progów kajaki przewróciły się i kajakarzy wciągnął wir. Mimo natychmiastowej pomocy dwie osoby zmarły, a kilka w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Okolicznościami wypadku zajęła się prokuratura.
 • Z okazji Święta Policji wyróżniający się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu otrzymali awanse i nagrody. Odnotować należy przede wszystkim, że Komendant Powiatowy Stanisław Gubała - został przez Prezydenta RP nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • 30 lipca uroczysta Msza św. dziękczynna rozpoczęła w Nowym Targu obchody I ŚWIATOWEGO ZJAZDU GÓRALI POLSKICH. W Świętym Roku Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa, w nowotarskim kościele św. Katarzyny odprawiona została MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA, za beatyfikację kapłanów – męczenników, absolwentów Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu Bł. Piotra Dańkowskiego i Bł. Stanisława Pyrtka. Głównym celebrantem był ks. biskup Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Ojca Świętego, a towarzyszyło mu kilkudziesięciu kapłanów, absolwentów nowotarskiego LO im. Seweryna Goszczyńskiego. Na ceremonię przybyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, okolicznych gmin i sejmiku wojewódzkiego. Uroczystą oprawę nadały chór „Gorce” i Miejska Orkiestra Dęta. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do gmachu liceum, gdzie po oficjalnych powitaniach i przemówieniach był czas na chwile wspomnień, wzruszeń i spotkań w koleżeńskim gronie.
 • Warto odnotować sportowe sukcesy nowotarżanki Katarzyny Wójcik, która z Mistrzostw Polski w Spadochroniarstwie rozegranych w Pinczowie przywiozła aż 5 medali, w tym Złoty Medal w akrobacji spadochronowej juniorów.

Sierpień

 • Nowotarski rynek księgarski zyskał kolejną, atrakcyjną pozycję – album fotograficzny pt. „Podhale – pejzaż sentymentalny”. Album, który ukazuje utrwalony na fotografiach urok podhalańskiej ziemi, jest owocem 4-letniej pracy artystycznej Wojciecha Kuny – fotografika, właściciela jednego z nowotarskich zakładów fotograficznych. Pierwsze wydanie przeznaczono głównie dla uczestników I Światowego Zjazdu Górali Polskich.
 • 11 sierpnia otwarta została w Galerii „Jatki” wystawa tkaniny Krystyny Jaguczańskiej – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 • 11 sierpnia oficjalnie otwarto w naszym mieście nową salę dyskotekowo- koncertową „Na Kamieńcu”. Uroczystość uświetnił występ znanego zespołu „Lady Pank”, który jak zapewniają organizatorzy Klubu Muzycznego, zapoczątkował prezentację gwiazd i najbardziej atrakcyjnych zespołów muzycznych.
 • Do Nowego Targu przybył Jan Łopuszański, kandydat na prezydenta RP, by spotkać się ze swoimi zwolennikami. Na spotkanie, w czasie którego kandydat podkreślał przede wszystkim swój sprzeciw wobec przystąpienia do Unii Europejskiej i potępiał Euroregiony, przybyło ok. 70 osób.
 • Duże sukcesy osiągnęli wychowankowie i ich artystyczni opiekunowie Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu. W gronie laureatów XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży zorganizowanego w Częstochowie, znalazło się 8 utalentowanych młodych artystów, a ponadto jury konkursu nagrodziło pedagogów MDK.
 • Stacja dializ w nowotarskim szpitalu wzbogaciła się o nowe urządzenie do hemodializy, którego wartość szacuje się na 80 tys.zł. Hemodializator podarował szpitalowi niemiecki przedsiębiorca Artur Schroeder, a inicjatorem tej akcji był Jan Mąka z Leśnicy.
 • Tuż przed I ŚWIATOWYM ZJAZDEM GÓRALI POLSKICH został wybrany i zatwierdzony HERB POWIATU NOWOTARSKIEGO, zaprojektowany przez nowotarskiego artystę Marcina Ozorowskiego. W herbie znalazła się korona nawiązująca do korony grobowej Kazimierza Wielkiego i położone ukośnie berło, w kształcie berła Matki Boskiej Ludźmierskiej. Flaga powiatowa, na której widnieje herb, ma barwy Małopolski / biało - czerwona z żółtym pasem pośrodku.
 • W dniach od 12 – 15 sierpnia odbył się I ŚWIATOWY ZJAZD GÓRALI POLSKICH – jedno z najważniejszych wydarzeń roku 2000 na Podhalu. Nowy Targ wniósł swój znaczący wkład w przygotowanie i przeprowadzenie części programu ZJAZDU.
 • 12 sierpnia z okazji Zjazdu i 70-tej rocznicy śmierci Władysława Orkana – Nowotarski Oddział Związku Podhalan zorganizował Posiady Orkanowskie.
 • Także 12 sierpnia w plenerze, na nowotarskim lotnisku, z panoramą Tatr z jednej strony i Gorców z drugiej, odbyła się V edycja / w Nowym Targu po raz pierwszy / Festiwalu Muzyki i Przyrody „ TAM GDZIE BIJĄ ŹRÓDŁA”. Przesłaniem Festiwalu jest poszukiwanie harmonii człowieka z przyrodą poprzez kontakt z muzyką mającą swe źródła w ludowości.
 • Impreza była spotkaniem profesjonalistów i amatorów czystego folkloru i muzyki nim inspirowanej; poważnej, jazzu, folku i rocka. Wystąpiły sławy muzyczne jak: Michael Rose / po raz pierwszy w Polsce!/, brytyjsko-azjatycka grupa FUN-DA-MENTAL, DE PRESS, ASSUNTA i inne. Fani zjechali się z różnych stron Polski.W sierpniową noc w rytmach rockowych, cygańskich, góralskich i innych, bawiło się około 25 tysięcy ludzi. Kto nie dotarł na lotnisko mógł obejrzeć imprezę w II programie TVP, który przez 3 dni emitował relacje z Festiwalu. Była to znakomita promocja naszego miasta.
 • Na ŚWIATOWY ZJAZD GÓRALI POLSKICH przyjechało na Podhale ok. 5 tysięcy górali. Do swoich rodzinnych gniazd przybyli z całego świata. Oficjalnie ZJAZD rozpoczął się w sobotę 12 sierpnia mszą św. przy Ołtarzu Papieskim na Krzeptówkach. W niedzielę górale spotkali się na rodowych halach w Tatrach. Nowotarżanie i cała rzesza górali z okolicznych miejscowości /około kilkunastu tysięcy osób/ wyruszyli natomiast w Gorce, gdzie tradycyjnie w drugą niedzielę sierpnia odprawiona została msza św. na Polanie Rusnakowej pod Turbaczem. W tym roku poświęcona była pamięci niedawno zmarłego ks. prof. Józefa Tischnera. Po modlitwie na Anioł Pański, organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na wspólną watrę.
 • 14 sierpnia Nowy Targ zaprosił górali z całego świata na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionego pomnika Władysława Orkana. Tłum gości zapełnił nowotarski Rynek, nadjechała banderia konna i bryczki z osobistościami. Oprócz patrona Zjazdu marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, przybyli do naszego miasta m.in. Pani Konsul Generalny USA Siria Lopez, posłowie Franciszek Adamczyk, Marian Cycoń, Kazimierz Dzielski, Jerzy Lassota, minister Jerzy Kropiwnicki, wojewoda Ryszard Masłowski, marszałek Marek Nawara, stawili się duchowni: ks.kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski w Boliwii / rodem z Czorsztyna/ proboszczowie nowotarskich parafii, kapelani Związku Podhalan z różnych krajów i wielu innych znakomitych gości.
 • Moment odsłonięcia odnowionego pomnika był bardzo podniosły i wzruszający. Stojącą na odnowionym cokole replikę piewcy góralszczyzny, wykonaną w brązie odsłonił marszałek Maciej Płażyński, a poświęcił ks. kardynał Franciszek Macharski. Pomnik odnowił nowotarski artysta Piotr Chodorowicz. Potem było składanie kwiatów przed pomnikiem i okolicznościowe przemówienia, które wygłosili: marszałek Maciej Płażyński, ks. kardynał Franciszek Macharski, prezes ZG Związku Podhalan Andrzej Gąsienica-Makowski i jego odpowiednik w Ameryce Północnej - Henryk Mikołajczyk, burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz i starosta Jan Lasyk. Szczególnie podniosłym momentem w czasie tej uroczystości było wręczenie ks. kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu przez przew. Rady Miejskiej Zbigniewa Siękę oraz statuetki św. Katarzyny /patronki miasta / jako symbolu tego wyróżnienia. Ksiądz kardynał nie krył wzruszenia, gdy dziękował za tę godność i wygłaszał słowo do nowotarżan.
 • Uroczystości na nowotarskim Rynku były okazją do uhonorowania wielu osób i organizacji m.in. w dowód uznania i wdzięczności za wymierną pomoc – Koło nr 2 im. Władysława Orkana w Chicago otrzymało odznaczenie „ZASŁUŻONY DLA MIASTA NOWEGO TARGU”. Potem dostojni goście obejrzeli wystawę w Ratuszu „ Kościoły Polonijne w Archidiecezji Chicagowskiej”, posilili się w Piwnicy Zbójnickiej i odjechali do Ludźmierza na dalszy ciąg uroczystości.
 • Nowotarżanie zostali natomiast ze śpiewakami, tancerzami i góralską muzyką, która jeszcze długo rozbrzmiewała na Rynku.
 • I ŚWIATOWY ZJAZD GÓRALI POLSKICH pomyślany został jako wielkie rodzinne spotkanie, które będzie świetną promocją regionu, a przede wszystkim doskonałą okazją do odnowienia więzi Podhalan, Polaków z różnych części świata. Udało się ! Przed rozstaniem górale podjęli uchwałę o organizowaniu podobnych ZJAZDÓW co 10 lat.
 • I znowu trzeba powrócić do Kroniki Żałobnej. 15 sierpnia zmarła w wieku 92 lat Zofia Dudzińska - nowotarska artystka malarka, nauczycielka, opiekunka licznych, młodych artystów, darzona wielkim szacunkiem przez nowotarskich twórców. Do końca życia tworzyła. Lubiła pastele, akwarele, olej, znana była przede wszystkim z portretów. Uczestniczyła we wszystkich corocznie organizowanych w „Jatkach” - „Prezentacjach Nowotarskich”.
 • Zakończył się tradycyjny Konkurs Poezji Religijnej organizowany w Ludźmierzu, który od tegorocznej edycji nosi imię ks. prof. Józefa Tischnera. Na konkurs nadesłano blisko sześćset wierszy 196 autorów z całej Polski. Wśród wyróżnionych znalazł się nowotarski poeta Roman Dzioboń.
 • Ze sportu odnotować trzeba duże sukcesy Klubu Olimp-Wojas, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Wśród utytułowanych zawodników tego klubu jest nowotarżanin, kulturysta Marcin Stopka. W Mistrzostwach Polski w Kulturystyce Par zdobył wspólnie z Moniką Biernacką tytuł v-ce mistrza, a indywidualnie III miejsce.
 • Najbardziej dynamicznie rozwija się w Nowym Targu unihokej, który sukcesami przyćmił już pozostałe dyscypliny. W seniorach mistrzem Polski została „Szarotka”, a v-ce mistrzem „Podhale”. „Szarotka” zrobiła wprost furorę na arenie międzynarodowej. Zawodnicy przeszli przez półfinały w Pradze bez porażki i awansowali do finału Pucharu Europy.
 • Prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Henryk Mikołajczyk i Leszek Bizub – prezes Koła Nr 2 im. Wł. Orkana Związku Podhalan w Chicago, odwiedzili stolicę Podhala. Poza deklaracjami chęci współpracy i pomocy, przywieźli pieniądze na zakup mammografu dla szpitala – 5000 dolarów i kolejne 2 tysiące na odnowienie pomnika Wł. Orkana. W czasie spotkania w nowotarskiej siedzibie Związku Podhalan rozmawiano także o fundacji wspierającej dzieci niepełnosprawne z Podhala.
 • 19 sierpnia w Parku Miejskim MOK zorganizował piknik „Szanty 2000”. Na plenerowej scenie prenentowały się zespoły z różnych stron Polski.
 • Tego samego dnia w ramach kampanii wyborczej przebywał w Nowym Targu kandydat na prezydenta RP Dariusz Grabowski. W czasie trwającego w Parku Miejskim Festynu, spotkał się z wyborcami, których przekonywał do swoich poglądów.
 • 20 sierpnia wystartowały z Nowego Targu ekipy na pontonach uczestniczące w spływie „Ekstrema Dunajec”. Przed zawodnikami była do pokonania 237 km trasa do Siedliszowiec, gdzie Dunajec wpada do Wisły.
 • Na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 2 otwarty został pierwszy w Nowym Targu Skate Park, zrealizowany z inicjatywy Rady Programowej „Bezpieczne Miasto”. Amatorzy jazdy na rolkach mogą już szaleć do woli, a przy tym bezpiecznie.
 • 27 sierpnia na nowotarskim lotnisku zjawiła się rzesza czworonogów, ich opiekunów oraz wszystkich amatorów psich wdzięków. Nowotarski Oddział Związku Kynologicznego zorganizował IV Krajową Wystawę Psów Rasowych. Największą atrakcją imprezy były rozgrywki Pucharu Polski AGILITY 2000. Ta widowiskowa dyscyplina psiego sportu wzbudziła wielkie zainteresowanie i emocje.

Wrzesień

 • 1 września przy pomniku Bohaterów Września w Nowym Targu odbyły się uroczystości upamiętniające 61 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Stawiły się władze miejskie z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem i przew. Rady Zbigniewem Sięką, przedstawiciele władz powiatowych z przew. Rady Powiatu Eugeniuszem Zajączkowskim, przedstawiciele Straży Granicznej, wojska, policji, instytucji, szkół i przede wszystkim kombatanci. Były okolicznościowe wystąpienia, odznaczenia, apel poległych, a potem składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. Uroczystość uświetniła Orkiestra Miejska.
 • Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego 2000/2001 w naszym mieście odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika . Po raz pierwszy w szkołach podstawowych / zgodnie z reformą edukacji / najstarszymi rocznikami są uczniowie klas VI.
 • Tegoroczne Dożynki Województwa Małopolskiego odbyły się w Ludźmierzu
 • 3 września równocześnie z XIII Dożynkami Podhalańskimi. Mszę św. w sanktuarium ludźmierskim odprawił z tej okazji ks. kardynał Franciszek Macharski.
 • Blisko 50 wieńcy dożynkowych złożyli rolnicy z całej Małopolski, a jako pierwszy wniesiono wieniec Powiatu Nowotarskiego, dziękując u stóp Gaździny Podhala za tegoroczne plony.
 • Warto odnotować, że w czasie dożynkowych uroczystości pojawił się w Ludźmierzu Andrzej Olechowski – kandydat na prezydenta RP.
 • W Nowym Targu i Rabce gościli przedstawiciele Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod przewodnictwem prof. Janusza Pawlikowskiego z Poznania. Zadaniem Komisji była ocena wspólnego wniosku marszałka, starostów: nowotarskiego i tatrzańskiego oraz miast: Nowego Targu, Rabki i Zakopanego, w sprawie powołania w Nowym Targu Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej z instytutami w Rabce i Zakopanem.
 • W Nowym Targu gościł ks. biskup Józef Wesołowski / pochodzący z Czorsztyna / – nuncjusz apostolski w Boliwii. Spotkał się w Ratuszu z władzami miasta, a także - 6 września - z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego, którego jest absolwentem. W czasie spotkań opowiadał o swoim życiu, pracy, misjach, a młodzieży również o podobieństwach między góralami, a indianami z Boliwii.
 • 7 września w reprezentacyjnych salach nowotarskiego Ratusza odbyła się uroczysta promocja 4 ALMANACHU NOWOTARSKIEGO rocznika wydawanego przez PTPN, przy wsparciu finansowym władz miasta. Prezentacja kolejnego ALMANACHU połączona była z obchodami 25 lecia Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu. Jubileusz Towarzystwa wypełniły referaty o jego dziejach, podsumowanie 25 letniego dorobku, gratulacje i podziękowania dla jego członków. Uroczystość uświetniły występy Chóru „Gorce” i muzyki góralskiej Związku Podhalan.
 • 7 września odbyło się spotkanie Zarządu Miasta z przedstawicielami Rady Naukowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wykorzystania wód geotermalnych do ogrzewania miasta. Inwestycjami w tym zakresie zajmuje się spółka „Geotermia Podhalańska”, w której nasze miasto ma udziały.
 • 8 września uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 11 pod opieką nauczycielki Aliny Jarosz zainicjowali nową formę działania w celu zwrócenia uwagi na problemy ekologiczne. Podczas dorocznego „sprzątania świata” urządzili marsz ekologiczny i happening na nowotarskim Rynku.
 • 11 września w Niedzicy nastąpiło podpisanie aktu notarialnego założenia Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego. Nasze miasto przystąpiło do grona założycieli Fundacji.
 • W Nowym Targu rozegrano 57 Rajd Tatrzański, który był eliminacją indywidualnych Mistrzostw Polski w Trialu. W grupie A zwyciężył Rafał Luberda, natomiast w grupie B Bogusław Sięka, a drugi był Marek Pawlikowski. Wszyscy są zawodnikami AMK Nowy Targ.
 • Na półki księgarskie trafiła książka autorstwa Józefa Fryźlewicza – nowotarżanina, który przed 50-laty wyjechał z Nowego Targu i po ukończeniu studiów teatralnych osiadł w Warszawie. Teraz wrócił i pokusił się o napisanie książki, która pozwala zanurzyć się w atmosferze dawnego Nowego Targu, a że przy okazji ujawnia wiele, czasem gorzkich prawd o rodzinie i mieszkańcach miasta, wywołuje żywe reakcje. Uroczysta promocja książki „Ja Zgryźlewicz” odbyła się 12 września w siedzibie Związku Podhalan.
 • Na nowotarskim lotnisku świętowano kilka jubileuszy;
  • najpierw odbyły się XXX Międzynarodowe Zawody Spadochronowe o Puchar Tatr ,
  • potem fetowano 50-lecie Centralnej Szkoły Spadochronowej w Nowym Targu,
  • swój jubileusz - 30 lat skakania ze spadochronu - obchodził też dyrektor CSS Stanisław Świerczek. Na jubileusz 50-lecia CSS zjawili się spadochroniarze z różnych stron świata, wśród nich także kilka pań m.in. v-ce mistrzyni świata z 1962 roku Janina Bakuta, a wśród gości honorowych generałowie; Gromosław Czempiński, Tadeusz Fąfara oraz sekretarz generalny Aeroklubu Polski Stanisław Kolasa, których podejmowali w Urzędzie Miasta burmistrz Marek Fryźlewicz i przew. Rady Miejskiej Zbigniew Sięka. W czasie spotkania burmistrz przypomniał o jeszcze jednej rocznicy – 70-leciu powstania pierwszego turystycznego lotniska w Polsce, właśnie w Nowym Targu.
 • 15 września w Muzeum Podhalańskim PTTK w Nowym Targu otwarto wystawę poświęconą XX-leciu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. 20-letnie dzieje „S” odżyły na fotografiach, plakatach, prasie związkowej i podziemnych wydawnictwach. Przy tej okazji promowana była książka dotycząca 13 grudnia 1981 roku w Nowym Targu zatytułowana „ZIELONA WRONA”- napisana przez trójkę licealistów; Katarzynę Wyrobek, Karolinę Komorowską i Jacka Legierskiego.
 • 15 września w Miejskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę malarstwa i grafiki dwóch młodych artystek Anety Grzegorzak i Moniki Drwal .
 • Z Gdańska dotarły do oczyszczalni w Nowym Targu, w 8 kontenerach, wszystkie elementy suszarni osadu, które po zmontowaniu stanowić będą prawdopodobnie pierwsze tego typu urządzenie pracujące na terenie Polski. W następnej kolejności ma być budowana spalarnia.
 • 16 września w MOK odbyło się podsumowanie II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. St. Jerzego Leca, na który swoje fraszki i aforyzmy przysłały 202 osoby. Najlepsze utwory znalazły się w wydanym z tej okazji katalogu.
 • 16 września Firma „Wojas” obchodziła X-lecie działalności. W programie przygotowanym z tej okazji był m.in. imponujący pokaz ogni sztucznych wystrzeliwanych przed budynkiem i z dachu MOK.
 • 17 września odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę zbrodni katyńskiej . Msza św. w kościele św. Katarzyny odprawiona została za wszystkich poległych i pomordowanych na Wschodzie, potem pod Krzyżem Katyńskim złożono wieńce i kwiaty oraz odczytano apel poległych, a na zakończenie uroczystości odbyła się w MOK sesja wspomnieniowa o poległych i pomordowanych w Katyniu, o których opowiadali członkowie ich rodzin.
 • W naszym mieście przebywał Hubert Staratschek, jeden z inicjatorów przyjaźni między Radevormwald, a Nowym Targiem, która liczy już 15 lat. Kontakty zaczęły się między wspólnotami katolickimi, potem rozszerzyły się na władze obydwu miasta, a z czasem zrodziły się również prywatne przyjaźnie. Przez te lata napłynęło z Niemiec wiele darów, sprzętu dla szpitala, rozwinęły się kontakty kulturalne i wymiana grup młodzieżowych.
 • 19 września odbyła się INAUGURACYJNA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY POWIATU NOWOTARSKIEGO, którą zaszczycili swą obecnością burmistrz Marek Fryźlewicz, przew. Rady Powiatu Eugeniusz Zajączkowski i naczelnik Wydziału Edukacji Władysław Pilch. Po wystąpieniach przybyłych przedstawicieli władz, wykłady wygłosili profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jacek Wojciechowski i Włodzimierz Maciąg.
 • 21 września w restauracji Ruczaj ogłoszono wyniki i rozdano nagrody laureatom konkursu „Na najładniejszy ogród w mieście”.
 • Za najładniejszy w kat. domów jednorodzinnych uznano ogród Marii Ścisłowicz przy ul. Zielonej, a w kat. budynków wielorodzinnych ogród przy bloku nr 12 przy ul. Suskiego. Sponsorem nagród pieniężnych było miasto, a fundatorem okazałych pucharów i przyjęcia dla uczestników konkursu był radny Adam Worwa.
 • 22 września w Galerii „Jatki” otwarto wystawę IX PREZENTACJE NOWOTARSKIE, która tradycyjnie rozpoczyna nowy sezon wystawienniczy w Galerii. Warto wspomnieć, że z tej okazji ukazał się kalendarz z pracami twórców związanych z „Jatkami”.
 • 23 września Szkoła Podstawowa Nr 2 z inicjatywy dyrektor Barbary Zbińskiej zorganizowała po raz pierwszy Festyn Szkolny, który był przeglądem uczniowskiej aktywności twórczej w różnych dziedzinach. Była to świetna impreza integrująca społeczność szkolną i osiedlową.
 • 24 września odbył się w Parku Miejskim FESTYN ROWEROWY z rozlicznymi atrakcjami, by wymienić· tylko koncert zespołu BRATHANKI, rodzinny rajd rowerowy, udział mistrzów sportu m.in. Zenona Jaskuły, Kajetana Broniewskiego. Nie brakowało konkursów, gier i zabaw nic więc dziwnego, że z oferty skorzystało kilka tysięcy mieszkańców miasta. Festyn sfinansowała firma ubezpieczeniowa Commercial Union.
 • Władze Nowego Targu i władze Powiatu Nowotarskiego zdecydowały wspólnie finansować remont ulicy Szaflarskiej. To świetny przykład współpracy dla dobra społeczności lokalnej.
 • Małopolski kurator Jerzy Lackowski spotkał się w Nowym Targu z ponad 100 dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów powiatu nowotarskiego. Rozmowy dotyczyły głównie wprowadzanej reformy szkolnictwa i związanych z nią problemów.
 • 30 września na nowotarskim Rynku odbyła się impreza pn. „Cyfrowy Konwój Sony” zorganizowana przez pana Rajskiego – przedstawiciela Sony. Można było obejrzeć pokazy techniki multimedialnej, a przede wszystkim główną atrakcję – samochód terenowy „Hammer” znany z akcji „Pustynna Burza”.
 • 30 września odbyła się „Rodzinna Biesiada Jesienna”, druga z tego cyklu bardzo udana impreza plenerowa , której głównym organizatorem był zespół „Śwarni”.
 • Miło odnotować kolejne sportowe sukcesy 26 letniej nowotarżanki Ewy Pawlikowskiej. Do imponującej listy dopisała zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Ameryk rozegranych w Nowym Jorku, czym potwierdziła, że jest najlepszą zawodniczką w historii kobiecego karate kyokushin w Polsce i najwybitniejszą zawodniczką świata w tej dyscyplinie w II połowie lat 90-tych.

Październik

 • 1 października odbyły się na lotnisku pierwsze w naszym mieście zawody latawców, w których wzięły udział dzieci ze szkół powiatu nowotarskiego. Odbyły się też zawody otwarte, które wygrał starosta Jan Lasyk przed burmistrzem Markiem Fryźlewiczem. Była to wyjątkowo udana impreza, a towarzysząca jej wspaniała wietrzna pogoda, wymarzona dla tego typu zawodów. Latawce wykonali uczestnicy zajęć z modelarstwa w MDK pod kierunkiem instruktora Tadeusza Wiśniowskiego.
 • Od 1 października nowotarżanie mogą wybrać 1 z trzech niepublicznych przychodni zamiast korzystać z dotychczasowej jednej, publicznej . Nową niepubliczną przychodnię medycyny rodzinnej otwarto uroczyście w budynku przy ul. Orkana 19, pozostałe mieszczą się przy ul. Szaflarskiej 93 i przy ul. Wojska Polskiego.
 • 2 października burmistrz Marek Fryźlewicz zaprosił do restauracji „Kaprys”na uroczysty obiad dostojnych jubilatów, a mianowicie 20 par małżeńskich, które świętowały w tym roku Złote Gody. Każda para otrzymała MEDAL, były również kwiaty, najlepsze życzenia i toasty spełniane szampanem. Jubilatom gratulował także obecny na uroczystości ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk .
 • 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodziły pary:
  • Zofia i Władysław Batkiewiczowie
  • Zofia i Stanisław Bryniarscy
  • Zofia i Wojciech Bryniarscy
  • Maria i Leon Fąfrowiczowie
  • Eugenia i Jakub Huziorowie
  • Zofia i Mieczysław Kneiterowie
  • Stanisława i Aleksander Koluszowie
  • Helena i Jan Leśniccy
  • Janina i Jan Pawlikowscy
  • Stanisława i Czesław Plewowie
  • Stanisława i Tadeusz Soczkowie
  • Katarzyna i Jan Szczepańcowie
  • Maria i Stanisław Szewczykowie
  • Krystyna i Kazimierz Topowie
  • Wanda i Jan Wasińscy
  • Helena i Józef Wojtasikowie
  • Józefa i Władysław Wolscy
  • Zofia i Jan Wianeccy
  • Maria i Stefan Wójcikowie
  • Bronisława i Władysław Zientarowie
 • 4 października około 3 tysięcy uczniów nowotarskich szkół wzięło udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Z VI Kieleckiego Konkursu Modeli Plastikowych i Kartonowych modelarze klubu „Skala” przywieźli aż 5 medali. Złoty - zdobył Piotr Walicki.
 • 5 października z podróży do Włoch wrócił Chór Nauczycielski „Gorce”, który w czasie pobytu w Rzymie dostąpił zaszczytu koncertowania dla papieża Jana Pawła II w czasie prywatnej audiencji.
 • 6 października odbyło się spotkanie radnych miejskich, powiatowych i osób zainteresowanych, z posłanką z Rabki – Zofią Krasicką-Domką. Tematem spotkania była reforma systemu służby zdrowia.
 • 8 października Polacy poszli do urn, aby wybrać PREZYDENTA POLSKI. Został nim już w pierwszej turze ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI.
 • Frekwencja w naszym mieście wyniosła ponad 62 %, a nowotarżanie oddali swoje głosy przede wszystkim na: Andrzeja Olechowskiego ponad 33% głosów, Aleksandra Kwaśniewskiego ponad 32 % , Mariana Krzaklewskiego ponad 24 %
 • 13 października w sali obrad UM odbyła się inauguracja roku akademickiego 2000/2001 Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Punktu Konsultacyjnego w Nowym Targu. Warto odnotować, że od nowego roku studenci mogą się kształcić na 3 kierunkach: marketing i zarządzanie, rachunkowość i bankowość.
 • 13 października w restauracji Na Kamieńcu odbył się wieczór dobroczynny na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
 • Po długich negocjacjach i licznych perypetiach umowa między władzami miejskimi, a Sportową Spółką Akcyjną „Podhale” została podpisana i taflę zamrożono. 13 października odmłodzona drużyna „Podhala” po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentowała się swoim kibicom na stadionie w Nowym Targu w meczu z GKS Katowice. „Podhale” przegrało 3: 6.
 • 14 października Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Targu pod kierownictwem prezes Kazimiery Luberdy obchodziła swoje święto, połączone z promocją mleka UHT o firmowej nazwie „Hej”. Świętowano w karczmie regionalnej na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem.
 • Z okazji dorocznego święta nauczycieli warto odnotować, że ośmioro nauczycieli z Nowego Targu uhonorowanych zostało MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
  • Marta Adamczuk
  • Alina Jarosz
  • Ewa Lewicka
  • Lidia Mordarska
  • Krzysztof Kabat - wszyscy ze Szkoły Podstawowej Nr 11
  • Małgorzata Czerwińska i
  • Witold Chamuczyński z Gimnazjum Nr 2
  • Agata Fatla z Przedszkola Nr 5
 • 15 października Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie w Nowym Targu zorganizowało nad Jeziorem Czorsztyńskim uroczystość· zakończenia sezonu żeglarskiego.
 • 16 października Nowy Targ odwiedził przewodniczący Unii Wolności prof. Leszek Balcerowicz. Najpierw spotkał się z młodzieżą I LO, potem działaczami Unii, nowotarskimi przedsiębiorcami i rzemieślnikami, a także w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej MOK wygłosił referat „Polska w przebudowie”.
 • 16 października z inicjatywy burmistrza Marka Fryźlewicza odbyło się I SPOTKANIE MIAST, KTÓRE GOŚCIŁY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II . Temat spotkania był następujący: PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II ZOBOWIĄZANIEM DLA POKOLEŃ. Uroczystości rozpoczęły się w nowotarskim Ratuszu, potem uczestnicy przenieśli się na lotnisko, gdzie Ojciec Święty spotkał się z góralami w czasie swej I pielgrzymki do Polski, a dalsza część uroczystości odbyła się w Ludźmierzu. Mszę św. jubileuszową w intencji Jana Pawła II koncelebrowali biskup Albin Małysiak i 26 kapłanów. Następnie uczestnicy Zjazdu dyskutowali nad podjęciem wspólnych działań i na zakończenie wystosowali telegram z gratulacjami do Ojca Świętego.
 • 20 października otwarto w MOK wystawę projektów herbów nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Starostwo Nowotarskie. Można było oglądać kilkadziesiąt prac 11 autorów.
 • 21-22 października na nowotarskim lotnisku odbyły się I Podhalańskie Wyścigi Psich Zaprzęgów. Zorganizowana przez nowotarski Oddział Polskiego Towarzystwa Kynologicznego atrakcyjna impreza cieszyła się zainteresowaniem widzów i uczestniczących w niej dzieci, które biegały za czworonogami na różnych dystansach.
 • 23 października na zaproszenie tut. Koła Unii Wolności gościł w Nowym Targu Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Andrzej Zoll. Spotkał się z licznie zebranymi nowotarżanami w sali obrad Urzędu Miejskiego.
 • 25 października w MOK odbył się przegląd nowotarskich zespołów muzycznych , pod hasłem „JESTEM CZYSTY – NARKOTYKI NIE”, w którym wzięło udział 8 grup muzycznych. Impreza cieszyła się wielkim powodzeniem i - jak organizatorzy zapowiedzieli - będzie kontynuowana. Jej inicjatorem był Marcin Jagła z UM – pełnomocnik Zarządu Miasta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom.
 • 25 października Nowy Targ otrzymał z dawna oczekiwaną decyzję finansową z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu o przyznaniu 1,5 mln zł na remont i modernizację Miejskiej Hali Lodowej przed zaplanowaną na luty 2001 r. Uniwersjadą Zimową – Zakopane 2001. W związku z tym nasze miasto odwiedziła delegacja Komitetu Wykonawczego FISU – organizacji zrzeszającej sportowców studentów. Wielu nowotarskich radnych zwątpiło już w otrzymanie obiecanych pieniędzy, wyrażali także wątpliwości dotyczące terminowego ukończenia prac remontowych, a jednak sprawy ułożyły się pomyślnie.
 • 27 października odbyła się miejska konferencja sprawozdawczo-wyborcza Ligi Obrony Kraju. Prezesem LOK na nową kadencję został Władysław Nowaczyk – dyrektor Oddziału PKS w Nowym Targu.
 • 27 października otwarta została w MOK pokonkursowa wystawa fotograficzna pod hasłem „KRAJOBRAZY NASZYCH STRON”. Konkurs zorganizowany przez redakcję „Naszych Stron” i obchodzące w tym roku 40-lecie koło łowieckie „Głuszec” – wygrała Anna Łodziak z Zakopanego .
 • 28-29 października w Nowym Targu przebywali najlepsi kulturyści i kulturystki z całego kraju, którzy przyjechali by walczyć o Puchar Polski w dwóch dyscyplinach; kulturystyce i fitness. Jak twierdzą znawcy są to największe tego typu zawody w Polsce. W naszym mieście cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza, że dzięki klubowi Olimp – Wojas / który ma tytuł Mistrza Polski / Nowy Targ wyrasta na kulturystyczną potęgę. Publiczność szczególnie gorąco oklaskiwała świetne zawodniczki reprezentujące Nowy Targ, m.in. Agnieszkę Lachman i Katarzynę Kaliszewską.
 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Krakowie dokonał podsumowania powiatowej rywalizacji za rok szkolny 1999/2000. Najwyższą ilość punktów uzyskał Ośrodek z Nowego Targu, którym kieruje Stanisław Mrowca.
 • Delegacje Komitetu Obchodów 600 - lecia Kultu Figury Matki Boskiej Ludźmierskiej i amerykańskich górali oraz przedstawiciele Starostwa Nowotarskiego przebywali w Watykanie, gdzie zostali przyjęci na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestnicy pielgrzymki opowiedzieli w czasie audiencji o przebiegu uroczystości 600-lecia Kultu, o Światowym Zjeździe Górali oraz wręczyli Ojcu Św. symbole naszego powiatu – herb i flagę.
 • Warto odnotować, że w roku 2000 nazwanym Rokiem Jubileuszowym, szczególne znaczenie miały pielgrzymki do świętych miejsc chrześcijaństwa. Nowotarżanie najliczniej pielgrzymowali do Rzymu, a ci którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w pielgrzymkach do odległych krajów, korzystali z możliwości odwiedzenia Kościoła Jubileuszowego w Ludźmierzu. Mieszkańcy naszego miasta odwiedzali sanktuarium ludźmierskie wielokrotnie w ciągu 2000 roku.
 • Zakończona została gruntowna renowacja kapliczki św. Jana Kantego w Rynku. Pracom konserwatorskim sprzyjała piękna, jesienna pogoda. Przy tej okazji znaleziono szklaną rurkę w metalowej tulei, zawierająca zapewne akt erekcyjny, ale tekstu nie udało się już odczytać. Warto nadmienić, że tekst aktu znajduje się w książce księdza prałata Mieczysława Łukaszczyka „650 LAT PARAFII ŚW. KATARZYNY”.
 • 31 października zgodnie z tradycją młodzież LO im. Seweryna Goszczyńskiego przygotowała apel poległych ku czci profesorów i uczniów, którzy oddali życie w walce o wolność i niepodległość Polski.

Listopad

 • 1 listopada odbyła się kwesta na rzecz odnowienia i konserwacji zabytkowych nagrobków na nowotarskim cmentarzu. Inicjatywa burmistrza Marka Fryźlewicza spotkała się z dużą aprobatą i hojnością nowotarżan - w dniu Wszystkich Świętych około 70 kwestujących osób zebrało ponad 14 tys. zł. Pieniądze na ten cel można także wpłacać na specjalne konto.4 listopada Podhalańska Grupa GOPR świętowała Dzień Ratownika przyjmując do swego 250 osobowego grona nowych członków. Ślubowanie złożyło w tym dniu 12 ratowników.
 • 5 listopada w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie pn „DAR – RADOŚCIĄ SPŁACONY”, z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską i red. Wojciechem Bonowiczem z Wydawnictwa ZNAK. Spotkanie połączone było z promocją książki „ NIEBO TO INNI”, którą można było zakupić i uzyskać autografy.
 • 6 listopada miało miejsce najważniejsze wydarzenie kulturalne 2000 roku. Otwarta została w Galerii „Jatki” wystawa 43 barwnych litografii MARC’A CHAGALLA -„ OBRAZY BIBLIJNE”. Honorowy Patronat nad wystawą objął Metropolita Krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski, którego na wernisażu reprezentował biskup Kazimierz Nycz, marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, reprezentowany przez v-ce marszałka Andrzeja Sasułę oraz Konsul Generalny Niemiec dr Gottfried Zeitz. Na otwarcie wystawy przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, przedstawiciele duchowieństwa, artyści, dziennikarze, szefowie nowotarskich instytucji, bywalcy i sympatycy „Jatek”. Tłum był tak wielki, że praktycznie przesłaniał eksponowane prace. Obecność dzieł wybitnego współczesnego artysty, którego twórczość Polacy znają głównie z reprodukcji, w naszej Galerii była czymś niezwykłym.
 • Pomysł sprowadzenia obrazów Chagalla zrodził się w 1997 roku podczas wizyty burmistrza Marka Fryźlewicza w zaprzyjaźnionym Radevormwald, gdzie były pokazane z okazji 350-lecia parafii katolickiej. Polskie władze kościelne zaaranżowały sprowadzenie ich do Polski. Archidiecezja w Kolonii wypożyczyła je za darmo. Najpierw prace Chagalla eksponowane były w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, a następnie przewieziono je do Nowego Targu. Piękny katalog towarzyszący wystawie sfinansowało Biuro Festiwalu Kraków 2000. Warto było podjąć trud organizacji wystawy - „OBRAZY BIBLIJNE” CHAGALLA obejrzało prawie 6 tysięcy ludzi.
 • 6 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla szkół i przedszkoli za udział w II Konkursie Ekologicznym.
 • 8 listopada w Muzeum Podhalańskim PTTK otwarta została wystawa fotografii prof.dr hab. Zdzisława Jana Ryna, byłego ambasadora RP w Chile i Boliwii, zatytułowana „CHILE – KRAJ SZALONEJ GEOGRAFII – REMINISCENCJE”.
 • 9 listopada odbyła się konferencja prasowa, na której burmistrz Marek Fryźlewicz zaprezentował dziennikarzom dary, pamiątki historyczne i kulturalne związane z Nowym Targiem. Są to: wyjątkowej urody unikatowy relikwiarz św. Floriana, odnowiony ze składek strażaków OSP powiatu nowotarskiego, wspaniała kolekcja zdjęć / 430 fot./ podarowana przez rodzinę Morawetzów Muzeum Podhalańskiemu PTTK, rzeźby Anny Dobrzańskiej i tablica wykonanaz okazji 500 –lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, które przekazał miastu nowotarski biznesmen Maciej Żelazny.
 • 9 listopada w przededniu Święta Niepodległości kilkudziesięciu kombatantów II wojny światowej otrzymało mianowania na wyższe stopnie oficerskie za działalność niepodległościową.
 • Obchody Święta Niepodległości odbywały się w naszym mieście 10 i 11 listopada. Odbyła się uroczysta akademia, złożono kwiaty w Miejscach Pamięci Narodowej, odsłonięto dwie Tablice Pamiątkowe. Jedną na Strzelnicy LOKz okazji nadania jej imienia burmistrza Franciszka Dworskiego, drugą , podarowaną miastu wcześniej przez Jakuba Ścisłowicza, w budynku Urzędu Miejskiego. Tablica wykonana została w 1930 roku dla upamiętnienia poległych za Polskę w latach 1918-1920 w X rocznicę zwycięskiej wojny z bolszewikami.
 • Z okazji Święta Niepodległości przyznano Medale ZA ZASŁUGI DLA NOWEGO TARGU - Podhalańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk i długoletniemu, wzorowemu urzędnikowi magistrackiemu Henrykowi Śmiałkowskiemu.
 • Również w ramach obchodów, otwarto w MDK wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozegrano turniej koszykówki szkół średnich o Puchar Tadeusza Lacha.
 • 19 listopada w sali widowiskowej MOK odbył się K O N C E R T Miejskiego Nauczycielskiego Chóru „Gorce”, poświęcony pamięci profesora Józefa Grzybka – pierwszego dyrygenta Chóru. Publiczność wypełniająca salę, w większości pamiętająca zmarłego przed 14 laty prof. J.Grzybka i jego życiowe dokonania, uległa szczególnej atmosferze nastrajającej do wspomnień, w czym niemała była zasługa uczestniczącego w uroczystości syna profesora - Bogusława Grzybka.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej uhonorowało samorządowców z naszego terenu za bardzo dobrą współpracę z nowotarską Komendą Uzupełnień. Medal ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU otrzymał starosta Jan Lasyk. Pamiątkowy Medal Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego otrzymał burmistrz Marek Fryźlewicz.
 • Najlepsi uczniowie nowotarskich szkół średnich, którzy osiągnęli średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz mają na swoim koncie nadprogramowe osiągnięciaw innych dziedzinach, znaleźli się w grupie stypendystów premiera RP Jerzego Buzka. Stypendia premiera otrzymali; Maksymilian Dąbrowski, Krzysztof Gil , Karolina Hnatik, Krzysztof Jachymiak, Krystian Kutyła, Honorata Lech, Łukasz Lis, Stanisław Łabuda, Piotr Landowski, Patrycja Świątek, Agnieszka Urban, Piotr Wolski
 • 21 listopada odbyły się Posiady Góralskie, w których uczestniczył prof. Stanisław Hodorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego wykład – „Między dwoma plebanami” dotyczący ks.proboszcza Stanisława Foksa z Bukowiny Tatrzańskiej i ks. profesora Józefa Tischnera wzbudził wielkie zainteresowanie słuchaczy zwłaszcza, że był urozmaicony licznymi anegdotami z życia tych wybitnych kapłanów.
 • 23 listopada odbyła się IV Lekarska Konferencja Naukowo-Medyczna, której przedmiotem były „OSTRE STANY KARDIOLOGICZNE”.
 • Członek nowotarskiego Klubu Modelarzy – Przemysław Pyzowski – zdobył Złoty Medal na III Ogólnopolskim Przeglądzie Modeli Redukcyjnych.
 • Honorowi krwiodawcy w Nowym Targu obchodzili swoje doroczne święto szczególnie uroczyście. Klub im. dr Andrzeja Świrskiego liczący obecnie 290 członków , któremu przewodniczy Czesław Dul - świętował 30 lecie działalności.
 • IX Podhalański Przegląd Piosenki Religijnej SAKROSONG 2000, zorganizowany 25-26 listopada przez parafię NSPJ i Urząd Miejski, odbył się w nowotarskim MOK, a jego mottem były słowa: „CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”. Najlepsze okazały się zespoły: „Stokrotki” z Nowego Targu i „Camerton” z Jabłonki.
 • Goszcząca w Polsce grupa Hindusów – prezesów banków spółdzielczych w Indiach, odwiedziła nasze miasto. Podejmowani byli w naszym Banku Spółdzielczym, gdzie była okazja do wymiany doświadczeń.
 • Warto odnotować sukces dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. Na VII Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Szczurowej zespół „Sylaba” zdobył I miejsce w kat. tanecznej.
 • W salach nowo otwartej, największej w mieście restauracji „Steskal” odbyły się „Andrzejki” połączone z aukcją dzieł sztuki i loterią. Zebrane pieniądze - 70 tys. zł – przekazano na rzecz chorego Jędrka Krupińskiego dla Fundacji przy Klinice Hematologii UJ w Krakowie. Nowotarżanie po raz kolejny okazali się współczujący i hojni, a przy tym skorzy do zabawy.

Grudzień

 • 1 grudnia Eugeniusz Zajączkowski – przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego, wziął udział w godzinnej audycji TV Polonia przeznaczonej dla Polaków mieszkających w USA. Program dotyczył polskich obyczajów świątecznych i ich kultywowania w Ameryce.
 • 1 grudnia w Galerii „Jatki” odbył się pokaz pracy uczniów Szkoły Muzycznej. Koncertowi muzycznemu pt. „TWÓRCZOŚĆ DZIECIĘCA” towarzyszyła wystawa prac plastycznych.
 • Kilkudziesięciu lekarzy i osoby związane z rehabilitacją dzieci upośledzonych wysłuchały wykładu prof. Ludwiki Sadowskiej, który odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym. Wykład wybitnej specjalistki w tej dziedzinie połączony był z promocją jej najnowszej publikacji.
 • 2 grudnia oficjalnie otwarto w Nowym Targu Studio Regionalne Radia „Echo”. Nowosądeckie Radio „Echo” już od kilku miesięcy jest obecne na Podhalu pod częstotliwością 91,30 FM.
 • 5 grudnia z inicjatywy Euroregionu „Tatry” odbyło się spotkanie młodzieży pn. „RAZEM W EUROPIE” . Ponad setka młodzieży polskiej i słowackiej mieszkającej w granicach Euroregionu słuchała referatów przygotowanych przez swoich przedstawicieli na temat współpracy transgranicznej, deklarowała wolę utworzenia wspólnej organizacji oraz dyskutowała na temat jej celów i konkretnych zadań.
 • W dniach 5-10 grudnia zorganizowane zostały w Nowym Targu w kościele NSPJ XVII Dni Trzeźwości na Podhalu.
 • 6 grudnia w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu uroczyście otwarto zmodernizowaną salę gimnastyczną.
 • 6 grudnia św. Mikołaj trafił nie tylko do prywatnych domów i nie tylko do dzieci. Zawitał do przedszkoli, szkół, ośrodków, a nawet trafił na pływalnię. Z tej okazji zorganizowano wiele imprez m.in.;
  • MOK sprowadził teatr dla dzieci. „Pinokio” był bohaterem aż 3 przedstawień,
  • Klub Muzyczny „Dudek” zorganizował 3-dniową imprezę muzyczną „Mikołajki jazzowe” z udziałem znakomitych muzyków,
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 11 dali jako prezent mikołajowy dla dzieci przedstawienie pt. ”Kopciuszek”.
 • 7 grudnia w Galerii „Jatki” otwarta została wystawa malarstwa znanego artysty Mariana Gromady mieszkającego i tworzącego w Ostrowsku, gdzie ma własną galerię.
 • Burmistrz Marek Fryźlewicz i „Tygodnik Podhalański” zorganizowali spotkanie przedstawicieli władz samorządowych gmin powiatu nowotarskiego oraz tatrzańskiego i podhalańskich redakcji. Dyskutowano na temat wzajemnych kontaktów i dobrej współpracy.
 • Po długotrwałym sporze o przyszłość· Domu Handlowego „Gorce” i licznych perturbacjach, Firma Ahold ostatecznie zajęła parter, urządziła i uroczyście otwarła tam swój nowy sklep „Sezam”. Stoiska PHW znalazły miejsce w wyremontowanych pomieszczeniach w podziemiu.
 • Do trwającego w całej Polsce protestu pielęgniarek dołączyły pielęgniarki i położne z naszego miasta. Siostry w nowotarskim szpitalu głodowały przez 5 dni. Przyłączyły się także do akcji blokowania „zakopianki” w Szaflarach i Poroninie. 8 grudnia po rozmowach z dyrekcją szpitala strajk został zawieszony.
 • Do uczestnictwa w Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie zaproszono z Podhala trzy osoby, wśród nich Józefa Staszla z Nowego Targu, regionalistę, działacza Związku Podhalan. Nowotarski delegat wybrał grupę zajmującą się kulturą i polityką kulturalną w społeczności samorządowej.
 • 9 grudnia w MOK odbył się cieszący dużym powodzeniem koncert Ryszarda Rynkowskiego.
 • W dniach 10 – 12 grudnia działający w Nowym Targu od 20 lat Klub Inteligencji Katolickiej /obecnie pod kierunkiem Antoniny Ozorowskiej/ zorganizował DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ z interesującym programem, w którym po nabożeństwach znalazły miejsce muzyka, poezja, wykład i sztuka teatralna.
 • Nowotarżanka Monika Filipowska –Sadowy odniosła wspaniały, sportowy sukces. Ze Spadochronowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w Japonii przywiozła pierwszy w historii Polski Złoty Medal w konkurencji kobiet, co w połączeniu z wcześniejszymi medalami i pucharami zapewnia jej pierwsze miejsce wśród polskich spadochroniarek. Z tej okazji odbyła się miła uroczystość w reprezentacyjnej sali Ratusza, gdzie Monika Filipowska otrzymała z rąk burmistrza Marka Fryźlewicza MEDAL PAMIĄTKOWY MIASTA NOWEGO TARGU.
 • Wśród wielu wiadomości z różnych dziedzin życia naszego miasta i jego mieszkańców warto zamieścić w charakterze ciekawostki informację o niezwykłej aurze utrzymującej się od dłuższego czasu. Wyjątkowo długa i ciepła jesień zdezorientowała przyrodę. Jeszcze w listopadzie w pobliskich lasach pojawiły się borowiki, niektóre imponujących rozmiarów, w ogrodach zakwitły stokrotki i róże, a w I dekadzie grudnia na nasłonecznionych polanach gorczańskich można było zbierać borówki. Były drobne, niezbyt liczne, ale całkiem słodkie.
 • 13 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano spotkanie podsumowujące bardzo dla tej instytucji udany rok, połączone z aukcją prac plastycznych dzieci. Dochód z aukcji przeznaczony będzie na zakup materiałów do pracowni .
 • Jak dobra wróżka zjawiła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 Kasia Stopka - nosząca w 1999 roku tytuł Królowej Związku Podhalan w Ameryce. Przywiozła 9,5 tys. dolarów uzbieranych dzięki hojności Polonii. Z tych pieniędzy zakupiono dla Ośrodka sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt RTV, sportowy i wiele innych cennych, przekazanych dzieciom darów. W podzięce za wielkie serce i wspaniałe dary odbył się w sali widowiskowej MOK koncert, a potem posiady w siedzibie Zw. Podhalan.
 • 16 grudnia ogłoszono wyniki VIII edycji konkursu „CO SIĘ KOMU W DUSZY GRA”, na który prace nadesłało 66 uczestników. Po raz pierwszy oprócz wierszy oceniane były też prace prozatorskie i publicystyczne.
 • Zakończony został XXIV Konkurs Amatorów Plastyków organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. 16 grudnia, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dokonano podsumowania i rozdania nagród. Jury jednomyślnie główną nagrodę przyznało Beacie Zalot za pastelowy obraz przedstawiający pejzaż greckiej uliczki. Beata Zalot – znana dziennikarka „Tygodnika Podhalańskiego”, dała się wcześniej poznać jako autorka tomu uroczych wierszy, a teraz jako utalentowana malarka. II i III nagrodę otrzymali rzeźbiarze; Jerzy Fugiel i Zygmunt Wójtowicz.
 • Muzeum Podhalańskie PTTK zorganizowało wystawę pn. „ABY NIE PRZEPADŁO NA ZAWSZE – NOWY TARG W FOTOGRAFII EDWARDA MORAWETZA”. Eksponowana kolekcja starych fotografii została wcześniej podarowana miastu przez rodzinę Morawetzów wraz z prawami autorskimi.
 • 19 grudnia uroczyście otwarto w nowotarskim szpitalu – Blok Ratunkowy, który wchodzi w skład systemu krajowego ratownictwa. Składa się z ambulatorium chirurgicznego, internistycznego, sal zabiegowych, 10 łóżek szpitalnych i karetek stacjonujących w terenie. Obsługiwał będzie teren zamieszkały przez 140 tys. ludzi. Uroczystość odbyła się z udziałem ks. biskupa Jana Szkodonia.
 • 19 grudnia odbyło się w sali obrad UM zorganizowane przez miasto spotkanie pt. „Znaczenie firm lokalnych dla rozwoju regionu”. Podczas spotkania zaprezentowały się dwie firmy nowotarskie: Spółdzielnia Mleczarska i Podhalańskie Centrum Dystrybucji „Salami”. Spotkanie zakończyła degustacja smacznych wyrobów produkowanych przez te firmy.
 • Choć trwa aura jesienna, dekoracje Ratusza i oświetlenie potężnej, żywej choinki stojącej przed nim, przypominają o zbliżających się świętach. Choinkę w tym roku udekorowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4, oczywiście przy pomocy strażaków z Komendy Powiatowej PSP i strażackiego samochodu z wysięgnikiem.
 • Przed zbliżającymi się świętami szefowa PKPS Jadwiga Kuś zapewniła, że każdy kto nie znalazł dla siebie miejsca przy wigilijnym stole - może liczyć na wspólny świąteczny poczęstunek w siedzibie PKPS , gdzie każdego roku urządza się wigilię dla samotnych, starych, chorych i ubogich.
 • Wigilię dla osób samotnych zorganizowała także rodzina Worwów w swojej restauracji „Ruczaj”.
 • Jak zwykle pod koniec grudnia trwały przygotowania do pożegnania starego i powitania nowego roku. Choć na wielkie bale wybrało się stosunkowo niewielu nowotarżan, to jednak zabrakło biletów / kosztownych! / na bal w niedawno otwartej restauracji „Steskal”. Większość z nas spędziła ten czas w domach, w gronie rodziny i przyjaciół. Jednak mimo, że tej wyjątkowej nocy rozpoczynaliśmy nie tyko nowy rok, nowy wiek ale i nowe tysiąclecie, nie wyczuwało się już tego niezwykłego nastroju sprzed roku. Pożegnaliśmy 2000 rok – Rok Jubileuszowy. Nowy - 2001 powitaliśmy z nadzieją.

Zofia Giełczyńska, „Almanach Nowotarski”, Nr 5, Rok 2000/2001, Nowy Targ 2001 r., s. 203 – 238.

Aktualizacja: 29-07-2004r.
Oglądane: 24800 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE