RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 354

Kronika wydarzeń - rok 1997
Kronika nowotarska rok 1997

Styczeń

 • Początek roku upłynął w Nowym Targu pod znakiem tradycyjnych opłatków, rautów, noworocznych koncertów i spotkań towarzyskich sprzyjających podsumowaniu minionego roku i składaniu serdecz nych życzeń. I tak:
 • burmistrz Marek Fryźlewicz wydał tradycyjny raut noworoczny za liczony przez uczestników do bardzo udanych,
 • wspólny opłatek Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego i Skarbowego zaszczycił swą obecnością ks. kardynał Franciszek Macharski,
 • w świątecznym nastroju przebiegały, opłatek w Związku Podha lan, koncert „Idziemy z kolędą", przedstawienie teatralne „Nasze wi gilie" w Miejskim Ośrodku Kultury oraz opłatek i koncert kolęd w kościel NSPJ.
 • W sportach zimowych nowotarżanie odnieśli znaczące sukcesy:
 • Lidia Olcoń-Matuszek przywiozła z Mistrzostw Świata Weteranów w Łyżwiarstwie Szybkim 5 medali, w tym ZŁOTY na dystansie 3 km (nowy rekord świata),
 • Tomasz Świst został mistrzem Polski w łyżwiarskim wieloboju sprinterskim.

Luty

 • W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert Kolęd i Pastora łek, którego szczególny charakter polegał na tym, że drugą część wypełniły wykonane przez Chór „Gorce" kompozycje Józefa Ed munda Titza - kompozytora i pedagoga związanego z Nowym Tagiem, a przed koncertem zbierano pieniądze na tablicę pamiątkową i opublikowanie dorobku kompozytorskiego J. E. Titza.
 • Na Rynku wystawiono „Nowotarską Szopkę Noworoczną" (z nr. 3). Dowcipne teksty napisała anonimowa spółka autorska „... zawsze komuś inny ktoś wad ukrytych szuka", a kukły przygotowali artyści pod szyldem Galerii Jatki". Chętnych do zabawy i śmiechu ze zna nych nowotarskich postaci nie brakowało. Mimo siarczystego mrozu SZOPKĘ obejrzało kilkuset widzów.

Otwarto dwie ciekawe wystawy:

 • malarstwa na szkle Janiny Marcińczak-Maślankowej „Z tamtej strony szkła" w Miejskim Ośrodku Kultury
 • twórczości dwóch młodych artystek Agnieszki Kareckiej – ceramika i Agaty Rościechy - malarstwo „Inne głosy" w Galerii Jatki".
 • Nowotarska Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na rok 1997, którego dochody stanowią kwotę - 25.076.977 zł, a wydatki kwotę 25.109.237 zł. Niedobór budżetowy pokryć mają kredyty długoterminowe.
 • Władze Nowego Targu sprzedały pływalnię. Na decyzję wpłynęły wysokie koszty eksploatacji, małe wpływy i brak środków na grun towną modernizację basenu. Nabywca - Adam Wronka – zobowiązał się do zachowania charakteru obiektu.
 • Dyrektorem ważnej nowotarskiej instytucji - Zespołu Opieki Zdrowotnej został w drodze konkursu dr Stanisław Jarmoliński. Przy oka zji wręczania nominacji nowemu dyrektorowi wicewojewoda nowosądecki złożył podziękowania dr Jerzemu Mroczce, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dyrektora ZOZ.

Marzec

 • Miejski Ośrodek Kultury w nowatorski sposób zorganizował występ goszczącego w naszych stronach teatru z Sejn. Spektakl „Dybuk - mi sterium żydowskie" połączono w integralną całość z wystawą malar stwa Karola Kostura (o tematyce żydowskiej) i biesiadą z udziałem kapeli klezmerskiej.
 • Odbyły się wernisaże wystaw: w Jatkach" - prac fotograficznych Jeana Vincenta Lefeuwea, w MOK- prac artystów kieżmarskich.
 • Rozpoczęły się prace przygotowawcze do wizyty Ojca Świętego, który będzie gościł pod Tatrami od 4 do 7 czerwca. W Ludźmierzu powołano Komitet Organizacyjny, na którego czele stanęli: ksiądz Tadeusz Juchas i ks. prałat Franciszek Juraszek. Komitet podzielił zadania i wyznaczył osoby odpowiedzialne za prace poszczególnych sekcji.

Kwiecień

 • Na posiedzeniu w Nowym Targu Rada Euroregionu „Tatry" uchwaliła budżet transgranicznego związku oraz przyjęła programy działania poszczególnych Komisji.
 • Komisja Kultury Euroregionu „Tatry" zorganizowała wystawę „Żydzi w malarstwie Karola Kostura", na otwarciu której w Instytucie Pol skim w Bratysławie byli przedstawiciele władz miejskich: przewodni­ czący Rady Jerzy Mroczka i burmistrz Marek Fryźlewicz. Uroczyście obchodzona była 100. rocznica urodzin Jana Pluciń skiego - wielkiego patrioty, krzewiciela kultury ludowej Spiszą i Podhala, nauczyciela i działacza społecznego.
 • W związku ze zbliżającą się pielgrzymką Ojca Św. nabierają tempa prace nad przygotowaniem papieskiej wizyty. Dotyczy to również prac związanych z porządkowaniem placu targowego w naszym mieście. Es tetyka i stan sanitarny targowicy ulegną zdecydowanej poprawie.
 • Zrealizowany został pomysł, który narodził się w czasie jubileuszu 50-lecia Szkoły Muzycznej. Powołano i zarejestrowano Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Tar gu, które będzie wspierać szkołę i nieść wszechstronną pomoc jej uczniom.
 • Galeria Jatki" zaprezentowała twórczość popularnej nowotarskiej ar tystki Elżbiety Nałęcz-Kęszyckiej (tkanina artystyczna i malarstwo). Wystawie zatytułowanej .Pejzaże snów" towarzyszył znakomity katalog.
 • Warte odnotowania są imponujące sukcesy sportowe 22-letniej nowotarżanki - Ewy Pawlikowskiej. W Tokio podczas zawodów o Pu char Świata, traktowanych jako Mistrzostwa Świata w Karate wywal czyła ZŁOTY MEDAL. Ewa Pawlikowska osiągnęła już w swojej dyscyplinie KARATE KYOKUSHIN wszystko co możliwe: mistrzostwo Polski, Europy i Świata.

Sukces odniosła także nowotarska „hokejowa młodzież" zdobywając w tym sezonie tytuł Mistrza Polski.

Maj

 • Tradycyjnie w pierwszych dniach maja odbył się zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Związek Podhalan XXII Konkurs Muzyk Podhalańskich z bogatym programem imprez towarzyszących.
 • maja nowotarżanie wzięli liczny udział w uroczystościach Święta Narodowego. Z tej okazji w Ratuszu otwarta została wystawa „Sztuka sakralna Podhala".
 • W miłej atmosferze, przy lampce wina odbyła się promocja pierwszego numeru ALMANACHU NOWOTARSKIEGO - rocznika spo łeczno-kulturalnego zredagowanego przez zespół pod kierunkiem Antoniego Nowaka.
 • Dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rehabilitacyjnych zorganizowano XII Wojewódzką Olimpiadę Specjalną. Zwyciężył każdy, kto zmagał się z własną ułomno ścią, więc na zakończenie wszyscy olimpijczycy zostali nagrodzeni.
 • 25 maja niewielką przewagą głosów i przy niewysokiej frekwencji Polacy przyjęli w referendum KONSTYTUCJĘ RP uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Wyniki referendum w województwie nowosądeckim znacznie różniły się od ogólnopolskich. W Nowym Targu na „tak" głosowało ponad 30%, nieco mniej niż 70% na „nie". Intensywne przygotowania do godnego przyjęcia Ojca Świętego weszły w ostatnią fazę. Specjalne wydawnictwa i dodatki prasowe podają szczegółowy program pielgrzymki i wszelkie związane z nią informacje. Część z nich dotyczy naszego miasta, gdyż wracając z Ludżmierza do Krakowa Jan Paweł II skorzysta z nowotarskiego lot niska. Nowotarżanie zakończyli wiosenne porządki, udekorowali flagami i kwiatami swoje domy i gmachy publiczne. Miasto nabrało odświętnego wyglądu.
 • W maju odbyła się jeszcze jedna promocja, tym razem „Wierszy" Romana Dziobonia - nowotarżanina, z zawodu lekarza stomatologa, z powołania poety. 'Wiersze" - to jego kolejny tom poetycki zawiera jący ponad 100 utworów różnorodnych w tematyce i nastroju, pisa nych gwarą i językiem literackim.
 • Stanisław Rodziński - rektor ASP w Krakowie, wystawił swoje prace malarskie w Galerii Jatki".
 • Wygrana „Podhala" z „Unią" Oświęcim 1:0 zakończyła finałowe zmagania i przyniosła zwycięstwo drużynie „Szarotek", radość zawodnikom i kibicom, chwałę trenerowi Ewaldowi Grabowskiemu. Po raz 17. w historii klubu „Podhale" wywalczyło tytuł Mistrza Polski w Hokeju na lodzie.
 • Także Nowotarski Auto-Moto-Klub szczycił się sukcesami swych za wodników, którzy podczas II eliminacji MP w Trialu odnieśli klubowe zwycięstwo, a 19-latek Józef Topór - jako jedyny Polak weźmie udział w IV eliminacjach Trialowych Mistrzostw Europy. Niestety w sporcie zdarzają się tragiczne wypadki. Podczas LVI Międzynaro dowego Spływu Kajakowego, który rozpoczął się zgodnie z tradycją w Boże Ciało i przebiegał w bardzo niesprzyjających warunkach, przy fatalnej aurze i wysokim stanie wód Dunajca, jeden z zawodni ków utonął. W tych okolicznościach zrezygnowano z kontynuowania SPŁYWU.

Czerwiec

Podhale powitało Jana Pawła II.

4 czerwca w godzinach wieczornych papież przybył do Zakopanego. Kulminacyjnym momentem pobytu Ojca Świętego pod Tatrami była msza święta przy ołtarzu polowym pod Wielką Krokwią. Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy wiernych, wśród nich były liczne grupy pielgrzymów z Nowego Targu.

Większość nowotarżan uczestniczyła w uroczystościach, korzystając z TV i szykując się na spotkanie z Janem Pawłem II w Ludźmierzu. Do wydarzenia wielkiej historycznej wagi - wizyty Ojca Świętego Ja na Pawła II - Ziemia Nowotarska przygotowywała się od dawna. W pierwszych dniach czerwca władze gminy Nowy Targ uznały, że uczyniono wszystko, aby godnie przyjąć papieża. I oto nastał z dawna oczekiwany dzień.

7 Czerwca

Od samego rana przeciągały przez nasze miasto pielgrzymki udające się do sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. Nowotarżanie ru szyli na spotkanie z Ojcem Świętym w godzinach południowych. Starsi i słabsi mogli wprawdzie korzystać z miejskiej komunikacji, jednak głównie nastawiono się na pielgrzymkę pieszą. Szły duże grupy wiernych z duszpasterzami, szły całe wielopokoleniowe rodziny, grupy młodzieżowe, tworząc na głównym trakcie do Ludźmierza istną rzekę ludzką.

Oczekiwanie modlitewne rozpoczęło się o godz.13.00 Papież przybył do Ludźmierza z Zakopanego piękną widowiskową trasą wiodącą przez Kościelisko, Gubałówkę, Ząb, Bańską i Maruszynę. Oficjalny program nie przewidywał postoju w mijanych miejscowościach, jednak wiernym udało się zatrzymać Ojca Świętego, przybył więc do Ludźmierza z pewnym opóźnieniem. Po powitaniu niespodziewanie wstąpił do ukończonego niedawno Domu Piel grzyma, a potem ukazał się przy ołtarzu polowym witany okrzykami „Ty jesteś Piotrem". Z rąk pielgrzymów pofrunęły w pogodne niebo, tysiące baloników, załopotały papieskie chorągiewki, pojawiły się transparenty pielgrzymów z różnych stron Polski. W wielobarwnym tłumie witającym Papieża wyróżniały się kolorowe góralskie stroje. Dostojnego Gościa witały połączone siły muzyk podhalańskich, chórzystów i orkiestr dętych. Z tej okazji do Ludźmierza przybyli mar szałek Sejmu RP Józef Zych i prezes NBP Hanna Gronkiewicz - Walz, a także liczne delegacje Polonii z USA i Kanady, których flagi po­ wiewały przy papieskim ołtarzu.

Tak wielkiego zgromadzenia nie było w Ludźmierzu od pamiętnej koronacji Matki Boskiej Ludźmierskiej w 1963 roku. W czasie uroczystego składania darów nastąpił moment szczególnie zasługujący na odnotowanie, kiedy delegacja władz miejskich w składzie:

Jerzy Mroczka - przewodniczący Rady Miejskiej Marek Fryźlewicz – burmistrz

Eugeniusz Zajączkowski - z-ca burmistrza

wręczyła Janowi Pawłowi II HONOROWE OBYWATELSTWO MIA STA NOWEGO TARGU

Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę różańcową, którą Radio Watykańskie transmitowało na cały świat. Trwała blisko godzinę. Po modlitwie przyszło pożegnanie, a wraz z nim gromkie „Sto lat", „Zostań z nami" i na koniec „Góralu, czy ci nie żal".

Radosny, pogodny dzień zbliżał się do końca, gdy nadciągać zaczęły ciemne, burzowe chmury. Deszcz jednak oszczędził pielgrzymów, a na niebie ukazała się wspaniała tęcza na zakończenie spotkania i pożegnanie Ojca Świętego.

Około godz. 19.00 papież wyruszył na nowotarskie lotnisko skąd śmigłowcem odleciał do Krakowa. Grupa wiernych zebrana na lotnisku żegnała Jana Pawła II serdecznym „Boże prowadź". Tego samego dnia wieczorem w siedzibie Kurii Metropolitarnej w Krakowie Ojciec Święty podpisał kopię aktu nadania Mu Honorowego Obywa telstwa Nowego Targu, które jest obecnie wyeksponowane w Ratuszu Miejskim.

 • Dwa dni po wizycie Ojca Świętego w nowotarskim kinie „Tatry" odbyła się uroczysta premiera filmu ,Brat naszego Boga", na którą przybyli wraz z reż. filmu Krzysztofem Zanussim wykonawcy głów nych ról. Publiczność szczelnie wypełniająca widownię w skupieniu obejrzała wierną ekranizację utworu napisanego przed pół wiekiem przez młodego Karola Wojtyłę, ówczesnego wikariusza krakowskie go. Poważny, refleksyjny film opowiadający o dramatycznych losach malarza Adama Chmielowskiego, późniejszego Brata Alberta spotkał się z wielkim uznaniem nowotarskiej publiczności.
 • Jak przystało na miasto od wieków słynące z targów, z wielkim rozmachem zorganizowano na stadionie lodowym i terenach do niego przyległych II PODHALAŃSKIE TARGI BUDOWNICTWA, INSTALACJI, MEBLI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, w których uczestniczyło aż 160 firm. Na TARGACH (12-15 czerwca) można było znaleźć absolutnie wszystko co jest związane z budową i urządzeniem domu. Praktycz nie wszystkie stoiska cieszyły się zainteresowaniem zwiedzających, którzy mogli także uzyskać fachowe i bezpłatne porady. Firmom prezentującym na TARGACH najlepsze wyroby przyznano nagrody - ZŁOTE CIUPAGI. Nagrodę burmistrza Nowego Targu otrzymała nowotarska firma „Sambud".
 • Wojewoda nowosądecki Marek Oleksiński podpisał decyzję ko munalizacyjną, czyniąc nowotarskie lotnisko własnością miasta. Uwieńczył tym samym wieloletnie starania sukcesem, a ponadto obiecał pomoc w staraniach o lotnisko pasażerskie.
 • Galeria „Jatki” uznała, że nadeszła pora na zaprezentowanie naj młodszego pokolenia artystów nowotarskich, studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Ich prace z różnorodnych dziedzin plastyki zło żyły się na wystawę zatytułowaną . „Młoda sztuka nowotarska”.
 • Sąd Wojewódzki zarejestrował Nowotarskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Na pierwszym spotkaniu członkowie Towarzystwa wybrali zarząd i dyskutowali o priorytetowych zadaniach i planowa nych akcjach.
 • W czerwcu zakończyła się jedna z niewielu masowych imprez spor towych jaką jest Piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza Nowego Targu.

W popularnym Turnieju Dzikich Drużyn wzięły udział 43 drużyny, łącznie prawie 400 zawodników (chłopców do lat piętnastu). Naj lepsi oprócz pucharu i dyplomów otrzymali piłki, stroje piłkarskie i inne nagrody rzeczowe.

Lipiec

Polskę nawiedziła katastrofalna powódź, która w tragiczny sposób dotknęła zwłaszcza zachodnie rejony kraju. Żywioł pochłonął wiele istnień ludzkich i spowodował bezmiar szkód materialnych. Także na terenie Podhala kilkudniowe ulewne deszcze spowodowały lo kalne powodzie. W naszym mieście największe szkody spowodowały potoki spływające ze stoków Gorców, przede wszystkim Kowaniec i Klikuszówka. Wszystkie kładki na potoku Kowaniec nadają się do generalnego remontu, a most w Kotlinie trzeba zbudować od nowa. Ucierpiało wiele budynków w pobliżu potoków, wielkie straty odno towano również w lasach.

Według wstępnych szacunków Zarządu przywrócenie pierwotnego stanu dróg, mostów i obiektów kosztować będzie ok 2 min zł. Na wszystkie niezbędne roboty i naprawy związane z usuwaniem skutków powodzi miasto przewiduje w sumie kilkumilionowe wydatki. Eksperci twierdzą, że przed kataklizmem uratowała Podhale i Ziemię Sądecką Zapora Czorsztyńska, której oficjalne otwarcie zapla nowano na 9 lipca. Powódź pomieszała jednak szyki. Poświęcony w czasie skromnych uroczystości ZBIORNIK spełnił już swe funkcje ochronne, zatrzymując nadwyżki wody.

Na odnotowanie zasługuje spontaniczna reakcja nowotarżan na ape le o pomoc dla powodzian. Wykazali się wielką ofiarnością nie tylko w pierwszym odruchu serca, ale i później deklarując pomoc na kolejne miesiące.

 • Szalejąca powódź pochłonęła całą uwagę i odsunęła na dalszy plan walkę wyborczą. Ponieważ zapadło postanowienie o dotrzyma niu wyznaczonego terminu wyborów - partie polityczne, także w Nowym Targu rozpoczęły układanie swoich list wyborczych.
 • V Konkurs Poezji Religijnej w Ludźmierzu przyniósł laury nowo tarskim poetom. Jury pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Tischne ra przyznało I nagrodę w kategorii gwarowej Romanowi Dziobonio wi, a Wandzie Szado-Kudasikowej -wyróżnienie.

Sierpień

 • Pożegnaliśmy na zawsze JANA RECZKOWSKIEGO - znanego i ce nionego artystę ceramika. W ostatniej drodze towarzyszyły Mu ża łobne nuty góralskiej muzyki i wzruszające słowa pożegnania. Istotne „...to był człowiek, którego wielkość przejawiała się w prostocie, szczerości i prawdzie”.
 • I nagrodę z VI Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących przywiozła z Dobrego Miasta (koło Olsztyna) RODZINA KUDASIKÓW z Nowego Targu. Góralskie nuty, śpiew i taniec w ich wykonaniu wywarły na jurorach największe wrażenie.
 • Dyskoteka GRAND z powodzeniem realizuje interesujący program koncertowy. Szczególnie dużo atrakcji muzycznych przygotowano na miesiące wakacyjne. W GRANDZIE koncertowały m. in. grupy: Lom bard, Perfekt, Varins Manx, Elektryczne Gitary i wiele innych popular nych zespołów ze swymi słynnymi solistami.
 • Muzyka rozbrzmiewała również w „Jatkach”, gdzie od kilku miesię cy organizowane są „Wieczory jazzowe” z udziałem znakomitych mu zyków krajowych i zagranicznych.
 • Kolejny sportowy sukces odniosła Monika Filipowska zdobywając Brązowy Medal w Pucharze Świata w spadochronowej celności lą dowania.

Wrzesień

Pierwsza połowa września upłynęła pod znakiem przygotowań do wyborów parlamentarnych. Nowy Targ wystawił łącznie 12. kandyda tów do Sejmu i 2. do Senatu. Przed wielką szansą stanął Czesław Borowicz uzyskując 1 miejsce na liście Unii Wolności. Nasi kandydaci prezentowali siebie i swoje poglądy na spotkaniach z wyborcami, na łamach prasy i na wspólnym spotkaniu przedwyborczym wszystkich kandydatów z Podhala zorga­ nizowanym w MOK przez „Tygodnik Podhalański”.

21 Września

W dniu wyborów frekwencja w nowotarskich lokalach wyborczych osiągnęła 55,2 %. Zdecydowane zwycięstwo w wyborach odniosła Akcja Wyborcza „Solidarność", a w województwie nowosądeckim było ono tak duże, że AWS zdobyła obydwa mandaty senatorskie i aż pięć poselskich (na 7 możliwych). Nowy Targ miał wielu kandyda tów, zbyt wielu i głosy uległy rozproszeniu. Niestety w kolejnej ka dencji w parlamencie RP też nie będzie przedstawiciela Nowego Targu.

24-25 Września

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu obchodziła 50-lecie działalności. Jubileusz rozpoczął się uroczystym spotkaniem władz wojewódzkich i miejskich z bibliotekarzami i działaczami kultury. Na początku nestorka nowotarskich bibliotekarek - Pani Adela Le jowa otrzymała symboliczny bukiet kwiatów wraz z podziękowaniami i gratulacjami dla wszystkich bibliotekarzy.

Następnie referat „Pół wieku działalności Biblioteki Publicznej w Nowym Targu” wygłosiła Zofia Giełczyiiska, a potem nastąpiło wręczenie nagród, odznaczeń i medali dla zasłużonych i wyróżniają cych się w pracy bibliotekarek. W czasie uroczystości padło wiele ciepłych słów pod adresem bibliotekarek i ich pracy. Serdeczne gra tulacje i najlepsze życzenia składali im zacni goście uczestniczący w spotkaniu, a wśród nich: Jerzy Mroczka - przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz Marek Fryżlewicz, dyr Departamentu Książki i Czytelnictwa Bogdan Klukowski i wielu innych. Po oficjalnych uroczystościach i obejrzeniu zbiorów bibliotecznych, uczestnicy udali się na wspólny obiad, a po południu obejrzeli Kon cert Jubileuszowy, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Muzycz­ nej w Nowym Targu i zespół baletowy „Magia” z MOK W drugim dniu obchodów 50-lecia BIBLIOTEKI, w intencji biblio tekarzy, którzy odeszli już na zawsze, odprawiona została msza św. w kościele św. Anny i na ich grobach na nowotarskim cmentarzu zło żono wiązanki kwiatów.

W tym też dniu otwarta została atrakcyjna WYSTAWA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH połączona z KIERMASZEM KSIĄŻEK.

Z wydarzeń sportowych warto odnotować:
 • start honorowy do VII etapu 54. Wyścigu Kolarskiego „Tour de Pologne”, który odbył się na nowotarskim Rynku,
 • zdobycie Brązowego Medalu przez nowotarżanina Jacka Pawlika na Mistrzostwach Świata Modeli Latających,
 • zdobycie Złotego i Srebrnego Medalu przez Monikę Filipowską na I Światowych Igrzyskach Lotniczych w Turcji.

Październik

Dobiegła końca kolejna edycja Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda „KRAJOBRAZ GÓRSKI” organizowanego nieprzerwa nie od 17 lat przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu i Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Górski w Bielsku Białej. Konkurs cieszy się uznaniem profesjonalnych fotografików i jest jedną z niewielu w Polsce imprez fotograficznych tej rangi i za sięgu. Powoli przekształca się w międzynarodowy. Z rekordowej ilości prawie 600. prac o wysokim poziomie artystycznym i technicznym, JURY wybrało na wystawę pokonkursową 157 fotogra mów 67. uczestników. Tradycyjnie uroczysty wernisaż był wielkim świętem artystów fotografików, znawców i miłośników fotografii górskiej.

 • Galeria „Jatki” zaprosiła na kolejne VI „Prezentacje Nowotarskie” Na ekspozycję złożyły się dzieła 21. twórców, przedstawicieli kilku poko leń artystów nowotarskich, reprezentantów różnych dziedzin sztuki.
 • Swój udział w życiu kulturalnym miasta zaznaczył Spółdzielczy Dom Kultury, organizując I Przegląd Zespołów Nowego Targu i Okolic. Panorama młodzieżowych grup muzycznych cieszyła się dużym zainteresowaniem i ma wejść na stałe do kalendarza imprez kulturalnych w Nowym Targu.
 • Przez kraj przetoczył się wielki protest anestezjologów, do którego dołączyli nowotarscy lekarze domagający się poprawy warunków pracy i podwyżki wynagrodzeń. Protest naszych lekarzy nie przybrał drastycznych form stosowanych w innych regionach.
 • Przedstawiciele naszych władz samorządowych z przewodniczącym Rady Jerzym Mroczką i burmistrzem Markiem Fryźlewiczem na cze le gościli w zaprzyjaźnionym z Nowym Targiem francuskim mieście Evry (pod Paryżem) na uroczystościach z okazji 15. rocznicy podpi sania przez zaprzyjaźnione miasta umowy o współpracy.
 • Na stadionie lodowym w Nowym Targu rozegrano ćwierćfinał tur nieju hokejowego o Puchar Kontynentalny. Zawody zakończyły się wielkim sukcesem „Podhala” - trzy mecze i trzy zwycięstwa i oczywiście awansem do półfinałowych rozgrywek.

Listopad

 • Wypiękniało centrum naszego miasta. Oprócz nowego oświetlenia przystanków, kiosków i budek telefonicznych - nowotarski Rynek ma już także nowe chodniki. Zmiana nawierzchni chodników była inwe stycją przeprowadzoną sprawnie i zakończoną w ustalonym termnie. Nowo położona kostka (z wytwórni w Libiążu) ma 30 lat gwa rancji, ale zapewne będzie służyć dłużej. Całość robót kosztowała miasto 400 tys. zł.
 • Galeria „Jatki” stworzyła sposobność kontaktu ze sztuką niezwykłe go artysty-Jana Sawki. Retrospektywna wystawa sygnalizuje wszystkie kierunki i formy artystycznej wypowiedzi tego znakomitego twórcy.
 • Wyjątkowo uroczysty i patriotyczny charakter miały obchody Narodowe go Święta Niepodległości. Z bogatego programu odnotować należy:
 • wystawę „Nowy Targ w drukach ulotnych 1939-1945”,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci żołnierzy I Pułku Strzel ców Podhalańskich AK,
 • poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 6
 • nadanie Szkole Podst. nr 6 imienia Józefa Rajskiego burmistrza Nowego Targu w latach 1907-1933. Szczególne wzruszenie przeżyli uczestnicy obchodów, gdy w kościele będącym symbolem ciągłości polskich tradycji, w czasie uroczystej mszy świętej, w której uczestniczyło kilka pokoleń nowotarżan, przekazany został młodzieży sztandar - swoiste zobowiązanie do kon tynuowania dorobku tych, których pamięć uwiecznia wmurowana w świątyni tablica pamiątkowa.
 • Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyriskiego ma już u siebie końcówkę sieci Internetu. Wkrótce do bazy danych wprowa dzona będzie strona informująca o dokonaniach szkoły i przy okazji o naszym mieście.
 • Od wielu lat PTTK ma ogromne trudności z utrzymaniem Muzeum Regionalnego w Nowym Targu. Aby mogło istnieć władze miejskie dotują go od czterech lat. Rada Miejska zdecydowała się przejąć MUZEUM. Na razie utrzymuje go wspólnie z PTTK
 • Policja zyskała na własność budynek przy ul. Konfederacji Tatrzań skiej nr 1, przekazany przez Urzędy Rejonowy i Miejski. Mieszczą się w nim biura Wydz. Ruchu Drogowego i Prewencji KRP.
 • Odbyły się kolejne wernisaże:
  • jeden w Miejskim Ośrodku Kultury - wystawy fotograficznej „Moje ogrody” Małgorzaty Szpuler
  • drugi w „Jatkach”- wystawy twórczości St. Zbigniewa Kamieńskie go i Jarosława Kawiorskiego.
 • Ksiądz prałat Mieczysław Łukaszczyk zafascynowany historią swojej parafii postanowił przedstawić ją w formie książkowej. Uroczysta promocja wydawnictwa „650 lat parafii św. Katarzyny w Nowym Tar gu” odbyła się w MOK, staraniem Związku Podhalan. W czasie spotkania można było nabyć książkę i uzyskać dedykację od Autora.
 • Nowy Targ będzie miał reprezentanta na Zimowej Olimpiadzie w Nagano w Japonii. Udział w łyżwiarskiej reprezentacji Polski wy walczył Tomasz Świst z klubu „Podhale”.
 • Idea współorganizowania Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku nie cieszy się poparciem nowotarskich radnych. Po wielu sporach i dys kusjach zdecydowali nie płacić składek na rzecz Międzygminnego Związku „Zimowa Olimpiada 2006”.

Grudzień

 • W Zespole Szkół Mechanicznych w Nowym Targu odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia dobudowanego skrzydła bu dynku szkoły. W oddanych do użytku pomieszczeniach znajduje się 8 klasopracowni o profilu mechanicznym i elektrycznym oraz sala komputerowa.
 • Zgodnie z tradycją w grudniu rozstrzygnięty został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury (po raz 21.) Konkurs Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Wzięło w nim udział 48. artystów, którzy do starczyli wiele dobrych i ciekawych prac z różnorodnych dziedzin

Zofia Giełczyńska, „Almanach Nowotarski”, Nr 2, Rok 1997, Nowy Targ 1998 r., s. 131 – 143.

Aktualizacja: 26-07-2004r.
Oglądane: 16582 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE