RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

1. Kościół św. Katarzyny

Kościół św. Katarzyny

Trudno dziś orzec czy jest to najstarszy kościół w Nowym Targu czy też nie. Faktem jest, że w miejscu obecnego kościoła stała już wcześniej drewniana świątynia erygowana w 1327 roku.

Podczas ponownej lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1346 r. Kazimierz Wielki ufundował również nowy kościół poświęcony patronce miasta św. Katarzynie Aleksandryjskiej.

Stosowna inskrypcja potwierdzająca to wydarzenie została umieszczona wewnątrz świątyni i głosi: Fundata a Casimiro Magno Anno Domini 1346.

Pierwotnie jedynie prezbiterium, które przetrwało do naszych czasów było murowane, natomiast pozostała cześć kościoła była drewniana. Z okresu budowy pochodzą również kamienne kropielnice umieszczone przy wejściach.

Liczne pożary które nawiedzały miasto, jak również najazd wojsk szwedzkich dopełniały dzieła zniszczenia. Po kolejnej pożodze w XVII wieku, podjęto decyzję o odbudowie kościoła w formie murowanej. Została wówczas wymurowana nawa oraz wieża, nakryta barokowym hełmem. Podczas kolejnych prac budowlanych w 1701 r. została wystawiona charakterystyczna barokowa dzwonnica.

Wystrój wnętrza pochodzi głównie z epoki baroku, ale na szczególną uwagę zwiedzających zasługuje umieszczony w prezbiterium nad wejściem do zakrystii obraz „Matki Boskiej z gruszką”.

W średniowieczu kwiat gruszy znakiem czystości oraz symbolem Maryi.

Pierwotnie wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem był umieszczony w drewnianym kościele św. Anny, ale ze względów bezpieczeństwa został przeniesiony. Obraz pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku i reprezentuje tzw. szkołę małopolską.

Kościół jest udostępniony do zwiedzania, a w okresie wakacyjnym odbywają się w nim letnie koncerty organowe.

2. Kościół św. Anny

Kościół św. Anny

Ten niewielki, pełen uroku drewniany kościółek został wybudowany w XV wieku, bardzo możliwe, że w miejscu już wcześniej istniejącej świątyni. Ze względu na swoje walory historyczne i architektoniczne kościół św. Anny znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Charakterystyczne położenie na wzgórzu może sugerować, że kościółek mógł być kiedyś elementem dawnego założenia obronnego.

Zabytkowy kościół św. Anny jest zaliczany do tzw. kościołów podhalańskich, czyli drewnianych świątyń wybudowanych w stylu gotyckim. Podobne budowle można oglądać w Łopusznej, Harklowej i Dębnie Podhalańskim.

Do jego budowy użyto drewna modrzewiowego, a sam budynek ma konstrukcję zrębową, oszalowaną deskami. Drewniana świątynia jest orientowana, co oznacza, że ołtarz jak i twarze modlących się wiernych są zwrócone na wschód. Ciekawostką architektoniczną są niewielkie okna umieszczone tylko  na ścianie południowej. W ten sposób kościół był „dogrzewany” i zapewniał mniejsze straty ciepła.

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny układ wnętrza: prezbiterium na planie kwadratu, prostokątna nawa i kwadratowa wieża. Pierwotnie świątynia nie posiadała wieży, ta została dopiero dobudowana podczas prac remontowych prowadzonych w XVIII wieku. Niestety kiedy budowano wieżę to rozebrano charakterystyczne soboty okalające kościół dookoła.

Do dnia dzisiejszego podobne soboty można oglądać wpisanym na listę UNESCO kościółku w Dębnie Podhalańskim.

Zabytkowe wnętrze skrywa barokowe ołtarze z repliką XV wiecznego obrazu św. Anny - oryginał znajduje się w kościele św. Katarzyny. Cenne są XVII wieczna malowidła umieszczone pod stropem nawy. Przedstawiają dwa rzędy postaci, których niestety nie udało się zidentyfikować, choć wiadomo, że pierwotnie były podpisane. Pewne zdziwienie może budzić wizerunek mężczyzny w turbanie, ale jest to bez wątpienia jedna z wielu tajemnic, która otacza ten niezwykły zabytek.

Kościół św. Anny jest zabytkiem, który znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. W sezonie turystycznym obiekt jest udostępniony do zwiedzania:

  • piątek od 14:00 do 18:00
  • sobota od 12:00 do 16:00

Istnieje możliwość zwiedzania po każdej mszy świętej lub po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 18 266 42 77

3. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół NSPJ

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa jest zwany przez nowotarżan "nowym" w odróżnieniu od „starego” czyli kościoła św. Katarzyny.

Budowa świątyni rozpoczęła się w latach 30-tych XX wieku i trwała prawie 30 lat. Na przeszkodzie stanęła II wojna światowa i okupacja podczas której władze niemieckie zrabowały materiały budowlane.

Po wojnie prace przy budowie kościoła natrafiły na opór i niechęć władzy ludowej.

W końcu po wielu latach różnego rodzaju przeciwności w 1961 r. bp. Julian Groblicki uroczyście konsekrował kościół.

Budowla jest największą świątynią na Podhalu i zarazem jedynym trójnawowym kościołem. W prezbiterium mieści się monumentalny ołtarz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, który został wykonany w pińczowskim marmurze przez krakowskiego rzeźbiarza Mieczysława Stobierskiego.

Kościelna wieża licząca sobie 65 m wysokości jest najwyższym budynkiem w mieście.

4. Rynek i ratusz

Rynek

Nowotarski rynek do najmniejszych nie należy, zajmuje bowiem powierzchnię ponad 1,5 ha. Do dnia dzisiejszego zachował się jego pierwotny, średniowieczny układ urbanistyczny. Centralny plac z ratuszem, boczne ulice odchodzące prostopadle z czterech narożników.

Do 1784 roku otaczające plac domy były drewniane i parterowe. Po wielkim pożarze, który stawił prawie całą zabudowę rynku zaczęto wznosić murowane i piętrowe kamienice nowotarskich mieszczan. Zabytkowy charakter mają kamienice pochodzące z XIX wieku, a oznaczone numerami: 9, 11, 27 oraz 18.

Najważniejszym budynkiem był ratusz, o którym pierwsze pisane wzmianki pochodzą z końca XVI wieku. Podobnie jak cała pozostała zabudowa miasta był konstrukcją drewnianą. Mieścił się w nim urząd władz miejskich, sąd oraz więzienie.

Dopiero pod koniec XIX wieku wieku został wzniesiony nowy, murowany budynek ratusza. Obecnie mieści się w nim Muzeum Podhalańskie.

5. Muzeum Podhalańskie

Muzeum powstało w latach 60-tych ubiegłego wieku, a swoją siedzibę ma w Ratuszu. W swoich zbiorach posiada ponad 7.000 eksponatów muzealnych. Organizuje wystawy czasowe i stałe, które prezentują między innymi: tradycyjną ceramikę podhalańską, kuśnierstwo jako ważny element rozwoju Nowego Targu oraz inne zawody rzemieślnicze.

Na stałej wystawie eksponowane jest wyposażenie XIX wiecznej oficyny drukarskiej: unikatowa ręczna maszyna drukarska sprowadzona z Wiednia do Nowego Targu, maszynę drukarską dociskową, zestaw czcionek, druków ulotnych, gazet, broszur (wydawanych w nowotarskiej drukarni).

Muzealne zbiory kryją również niezwykłe rzeźby Edwarda Sutora, nowotarżanina, rzeźbiarza i samouka. Sutor jest postacią znaną wśród ludzi sztuki, zwłaszcza zajmujący się jej prymitywną formą.

Podczas wojny artysta był robotnikiem przymusowym w Niemczech oraz więźniem obozowym. Przebyte wtedy cierpienia wydatnie wpłynęło na jego twórczość.

 

Muzeum czynne:

poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 18.00

wtorek – piątek: od godz. 8.00 do godz. 16.00

Ratusz  

6. Wystawa „Miasto Nowy Targ – Jan Paweł II; przeszłość i obecność”.

W październiku 2011 roku na parterze nowotarskiego ratusza została otwarta stała ekspozycja „Miasto Nowy Targ – Jan Paweł II; przeszłość i obecność”. Wśród pamiątek cennych, ciekawych, nieraz o wysokich walorach artystycznych, gromadzi ona wiele relikwii drugiego stopnia (przedmiotów, z którymi Błogosławiony miał fizyczny kontakt ciągle lub przez dłuższy czas). Wystawa jest czynna w godzinach pracy Muzeum Podhalańskiego: poniedziałek od godz. 10 do 18, wtorek – piątek od godz. 8 do 16.

Kliknij też: www.jp2.nowytarg.pl

7. Muzeum Drukarstwa (ul. Sobieskiego 4)

Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu mieści się w nowym budynku powstałym w ramach projektu "Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów", który został zrealizowany w latach 2017-2018 w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez Gminę Miasto Nowy Targ z partnerami ze Słowacji - Żylińskim Krajem Samorządowym i Gminą Ludrova. Cennym eksponatem jest unikatowa maszyna drukarska z połowy XIX wieku, pochodzącą z wiedeńskiej fabryki maszyn założonej w 1836 roku przez Christiana Leo Müllera i Friedricha Helbiga, uratowana przed zniszczeniem i ukryta przez Kazimierza Pajerskiego drukarza z Nowego Targu. Eksponowana wraz z licznymi akcydensami oraz drukami ulotnymi wpierw w Muzeum Regionalnym Ziemi Nowotarskiej a później Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. W placówce odtworzono dawną oficynę drukarską na wzór prowadzonego od 1898 roku zakładu Ignacego Borka. Oryginalne maszyny i wyposażenie pozwalają zapoznać się z dawnymi technikami i procesem druku. Ekspozycja, na którą składa się imponujący cyfrowy zbiór dawnych druków i fotografii oraz interaktywne aplikacje, przybliżą życie kulturalne, społeczne, polityczne i gospodarcze Nowego Targu z początku XX wieku.

  • 16.00 „Literki" warsztaty typograficzne cz.2 dla dzieci 4+ na podstawie książki Jana Bajtlika "Typogryzmol" - docenionej w kraju i za granicą (m.in. wyróżnienie Bologna Ragazzi Award 2015 w kategorii „non fiction")

  • 17.10 „Noc w drukarni" gra edukacyjna dla rodzin z dziećmi po ekspozycji stałej z nagrodami.

  • 19.00 „Zróbmy książkę!" z Wydawnictwem Dwie Siostry warsztaty dla młodzieży i dorosłych 13+

  • 20.00 Specjalne oprowadzanie po wystawie filatelistycznej „100 lat niepodległości... i co dalej?"

  • 16.00 - 21.00 Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Drukarstwa.

Zwiedzanie wystaw od 17.00 do 21.00

8. Izba zimnej wojny i socjalizmu

Na przełomie lat 50 i 60 XX wieku został dobudowany do istniejącego już budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej nowy budynek, w którego piwnicach zgodnie z ówczesną doktryną obronną zostało utworzone Stanowisko Kierowania Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. To z tego miejsca w przypadku wojny lub innego zagrożenia miało się odbywać kierowaniem urzędem miejskim oraz koordynowanie działań formacji obrony cywilnej.
Pomieszczenia „schronu” zostały zakwalifikowane jako miejsce ukrycia typu II i zaopatrzone w stalowe drzwi zabezpieczające jedynie przed wybuchami bomb.
W celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy, na wypadek konfliktu zbrojnego bądź też innego zagrożenia stanowisko kierowania zostało  wyposażone w środki łączności umożliwiające kontakt z innymi urzędami oraz jednostkami obrony cywilnej. W przypadku szczelnego zamknięcia stalowych drzwi, dopływ świeżego powietrza zapewniał specjalny układ wentylacyjny wyposażony w odpowiednie filtry, które pomimo upływu wielu lat pozostały nadal sprawne.
W sytuacji zawalenia się budynku  projektanci zapewnili również wyjście ewakuacyjne prowadzące na podwórko dzisiejszego Urzędu Miasta.

Informacje praktyczne: Zwiedzanie „I zwisu” w dni robocze, kontakt z osobami oprowadzającymi: 18 26 11 200, 795 591 442, 501 752 998, 693 749 470.

W dni wolne od pracy istnieje możliwość zwiedzania dla grup po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

9. Kaplica Papieska na Polanie Rusnakowej

 

Położona przy szlaku żółtym kaplica jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Gorcach. Została wybudowana (bez zgody ówczesnych władz) w 1979 r. przez wizytą Jana Pawła II w Nowym Targu i została poświęcona Matce Boskiej Królowej Gorców.

Przez turystów nazywana jest Papieską lub Pasterską. Kaplica została postawiona na planie krzyża Virtuti Militari, najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego. Wnętrze niewielkiej, ale niezwykle nastrojowej kaplicy nawiązuje swym wystrojem do wartości maryjnych i patriotycznych.

W sezonie turystycznym są w niedziele są w niej odprawiane msze święte o 11:00 i 16:00.

10. Nowotarskie lody

Sława i niezapomniany smak nowotarskich lodów sięgają daleko. Kiedy w Polsce kolejki odeszły już w niepamięć, to w Nowym Targu mają się całkiem dobrze. W słoneczne i ciepłe dni tłumy spragnionych wielbicieli lodowych przysmaków ustawiają się w kilkunastometrowych ogonkach do okienek z lodami. Wśród oczekujących można spotkać turystów z całej Polski jak również gości z zagranicy. Lodowych rarytasów można spróbować w Rynku pod numerem 26, 25 i 9 oraz na ulicy Sokoła 11, Długiej 64 i Kościuszki.

W uznaniu dla tradycyjnych receptur wykorzystywanych przy produkcji lodów, w 2008 roku nowotarskie lody zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11. Termy Podhalańskie w Szaflarach

Baseny termalne stały się w ostatnich latach jedną z największych atrakcji turystycznych na Podhalu. Zapewniają świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Są też ciekawą propozycją spędzenia czasu wolnego kiedy nie dopisuje pogoda.

Baseny w Termach Podhalańskich są wypełnione wodą zmineralizowaną, która z powodzeniem jest wykorzystywana w balneologii. Kąpiele mogą działać kojąco między innymi na układ mięśniowo - stawowy, nerwice oraz wpływają na poprawię samopoczucia.

12. Jaskinia w Obłazowej

Jaskinia położona jest na terenie Spisza we wsi Nowa Biała i stanowi jedną z atrakcji geologicznych rezerwatu przyrody Przełom Białki.

Rozgłos zyskała wskutek unikatowego znaleziska archeologicznego w postaci najstarszego bumerangu na świecie, który został wykonany z ciosu mamuta około 30.000 lat p.n.e. Replika pozwoliła przeprowadzić testy dzięki którym wiadomo, że zasięg tej broni wynosił ponad 60 m.

Podczas prac archeologicznych prowadzonych w jaskini znaleziono również szczątki nosorożca włochatego, lwa jaskiniowego oraz renifera.

13. Rezerwat Przełom Białki

Najbardziej znany przełom rzeki w Polsce tworzy Dunajec, ale na uwagę zasługuje również przełom Białki we wsi Nowa Biała. Tworzy go jedna z najzimniejszych rzek w Polsce, malowniczo płynąca pomiędzy dwoma skałami – Obłazową i Kramnicą.

Teren przełomu został objęty ochroną w postaci rezerwatu przyrodniczego utworzonego w latach 50-tych XX wieku.

Obecnie tereny rezerwatu są wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Piękna scenaria Przełomu Białki była wykorzystywana przy produkcjach filmowych: „Janosik”czy „Karol - człowiek który został papieżem”.

14. Lotnisko miejskie

Nie ma piękniejszej panoramy gór niż widok z pokładu samolotu lub kiedy można samemu prowadzić obserwację podczas swobodnego lotu ze spadochronem.

Na lotnisku miejskim w Nowym Targu działa szkoła szybowcowa oraz spadochronowa. Tutaj każdy chętny może zacząć stawiać pierwsze kroki w lotnictwie sportowym czy turystycznym.

Odpowiedni kurs uprawniający do zdobycia stosownych uprawnień trwa kilka godzin, ale skok z samolotu z instruktorem wymaga jedynie odwagi.

15. Trasy do narciarstwa biegowego

Trasy do narciarstwa biegowego zostały poprowadzone przez tereny lotniska miejskiego oraz wokół rezerwatu Bór na Czerwonem. W zależności od pokrywy śnieżnej ich długość wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów. Całość trasy jest oznakowana oraz co najważniejsze profesjonalnie przygotowana przez ratrak i urządzenie do tworzenia torów. Nie bez znaczenia dla biegaczy są również walory widokowe z przepiękną panoramą całych Tatr i ośnieżonych Gorców.

Bieg Podhalański im. Jana Pawła II odbywa się co roku na nowotarskim lotnisku i terenach do niego przyległych. Pierwszy bieg odbył się w 2004 roku i w swoim zamyśle miał prowadzić z Nowgo Targu do Zakopanego, dwóch miast które podczas swojego pontyfikatu odzwedził Jan Paweł II.

W dwóch pierwszych edycjach Biegu Podhalańskiego brała udział późniejsza mistrzyni Justyna Kowalczyk.

16. Wyciągi narciarskie

Na terenie miasta działają dwa wyciągi narciarskie: Zadział i Długa Polana, które ze względu na swoją długość i nachylenie nadają się do spokojnej i rekreacyjnej jazdy. Biorąc pod uwagę ich zaplecze w postaci szkół narciarskich oraz gastronomi i oferowanych atrakcji dla dzieci wręcz idealnie nadają się do rodzinnego wypoczynku.

17. Scieżka edukacyjna w rezerwacie Bór na Czerwonem

W rezerwacie przyrody "Bór na Czerwonem" nieopodal nowotarskiego lotniska sportowego, znajduje się ścieżka przyrodniczo-edukacyjna zwieńczona platformą widokową, z której rozpościera się widok na Tatry, Gorce i malownicze torfowisko.

Ścieżka edukacyjna w Rezerwacie "Bór na Czerwonem" umożliwia poznanie unikatowego torfowiska wysokiego oraz żyjących tam zwierząt i roślin. Ścieżkę o długości 610 metrów można zwiedzić pieszo lub rowerem w czasie około jednej godziny. Ścieżka udostępniona jest bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających Rezerwat "Bór na Czerwonem". Część szlaku poprowadzono na drewnianych pomostach. Dla zwiedzających przygotowano, specjalne foldery z opisem ścieżki i siedem tablic edukacyjnych, na których znalazły się wszystkie ważne informacje przyrodnicze dotyczące tego terenu. Szczególną atrakcją jest taras widokowy na kopułę torfowiska z możliwością zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Ścieżka pozwala na zapoznanie się z największym i najstarszym pomnikiem żywej przyrody na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ, jakim jest torfowisko wysokie.

 

Aktualizacja: 30-06-2022r.
Oglądane: 188936 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE