RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nowym Targu
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nowym Targu", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2.03.2012r
Całkowity koszt projektu: 293.400 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 293.400 PLN
Okres realizacji: 1 luty 2012-  31 maj 2013
Zakres rzeczowy projektu: Projekt obejmuje 947 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2,3,4,5,6,10,11 w Nowym Targu, dla których przewidziano  realizację 8 rodzajów zajęć, w okresie 3 semestrów roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013 w celu wsparcia ich indywidualnego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych.Szczegółowy zakres projektu poniżej:

 

L.P.

Rodzaj zajęć (zakupów)

Okres realizacji- wartość lub liczba godzin zajęć

II semestr roku szkolnego 2011/2012

I semestr roku szkolnego 2012/2013

II semestr roku szkolnego 2012/2013

Razem

1.

Zakup 6 tablic interaktywnych

24.000 PLN

 -

 -

 24.000 PLN

2.

Zakup szafki indywidualnej i lustra logopedycznego

2.400 PLN

 -

2.400 PLN 

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

360 h

255 h

225 h

810 h

4.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

390 h

250 h

290 h

930 h

5.

Zajęcia logopedyczne

510 h

337 h

368 h

1.215 h

6.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

90 h

45 h

45 h

180 h

7.

Gimnastyka korekcyjna

690 h

400 h

380 h

1.470 h

8.

Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze

180 h

112 h

113 h

405 h

9.

Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia muzyczne

90 h

45 h

45 h

180 h

10.

Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia informatyczne

30 h

60 h

30 h

120 h

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w dalszym kształceniu na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, wyższym, a później w dalszej drodze życiowej.  

Opracował: K Aksamit, J Stopka

Aktualizacja: 03-04-2012r.
Oglądane: 5363 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE