X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 195

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW Z DZIAŁEK I OGRODÓW ORAZ ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Ładna pogoda sprzyja pierwszym wiosennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie spalania odpadów zielonych takich jak: trawa, gałęzie oraz liście. Obowiązujący na terenie Gminy Miasto Nowy Targ system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym również odpadów z ogrodów). W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po wiosennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi surowa kara - grzywna do 5 000 zł!

Mając na uwadze § 3 ust. 1 pkt 6 Uchwały nr XXXIX/354/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Nowy Targ, który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego zakazuje się spalania na powierzchni ziemi odpadów zielonych i pozostałości roślinnych z ogrodów!

Jeżeli posiadamy większe ilości odpadów zielonych pochodzących z gospodarstw domowych w Nowym Targu, zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ można je bezpłatnie oddać do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Jana Pawła II 115 w Nowym Targu, tel. 18 448 85 91 lub 18 448 86 66

W dodatku apelujemy o zdrowy rozsądek związany z wypalaniem traw! Oprócz tego, że ich wypalanie jest niebezpieczne i niekorzystne dla człowieka, jest tez prawnie zabronione i karalne. Zgodnie z art. 124 i art. 131 pkt 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm) "kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny".

Wypalania traw zabrania też § 40 ust. 1 oraz § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719): "W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru", "Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione".

Ponadto informujemy, że na adres e- mailowy kontrola_dym@um.nowytarg.pl mogą Państwo zgłaszać wszelkie niepokojące informacje związane ze spalaniem odpadów oraz innymi zanieczyszczeniami środowiska na terenie miasta Nowy Targ.

Opracowanie: Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Aktualizacja: 10-04-2018r.
Oglądane: 4598 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE