X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 41

Obwieszczenie w sprawie przedkładania informacji o ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest

Do właścicieli, administratorów, użytkowników i dzierżawców nieruchomości na terenie miasta Nowy Targ.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest przypomina się o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Miasta Nowy Targ przez osoby fizyczne informacji o posiadaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Mając na względzie realizację „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” oraz zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Nowy Targ przyjętego Uchwałą Nr 27/XXIX/05 w dniu 28 kwietnia 2005 r. przez Radę Miasta Nowy Targ, w celu zinwentaryzowania na terenie miasta Nowy Targ ilości odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, głównie płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie jako pokryć dachowych informuję, iż dane o ilości i rodzaju posiadanych wyrobów azbestowych należy przedkładać według załączonego formularza do Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 205, II piętro).

Wszelkie informacje w/w sprawie można uzyskać w Referacie ds. Ochrony Środowiska pod numerem tel. 18 26 11 291.

Aktualizacja: 13-03-2014r.
Oglądane: 5099 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE