RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76

Projekty Unijne Miasta Nowy Targ

1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 6.1: Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 6.1: Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Punkt Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski
Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu
 

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 6.1: Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu - projekt współfinansowany
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 4.3: Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej
o powierzchni 2-20 ha.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt realizowany przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Beneficjentem jest Gmina Miasto Nowy Targ.

  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0006/18 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Nowym Targu
Nowoczesna Administracja Samorzadowa Nowoczesna Administracja Samorządowa - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Nowy Targ - Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Mały Przewodnik - Poznaj i Baw się w Euroregionie "Tatry" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr: Budowa ścieżki rowerowej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Rewitalizacja Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

6. Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020.
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
Logo Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III
  "Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark" - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.
  Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.
  Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark
  Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Budowa drogi Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki - Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
  Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych.
Ikona Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu
Logo Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  z zagospodarowaniem otoczenia
Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary
Rewitalizacja "Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ" - projekt współfinansowany w ramach Wniosek o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.
Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego na Al. Tysiąclecia 40
Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia
  Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych.

8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec

9. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
  Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Opracował: Katarzyna Adamska WRiI

Aktualizacja: 17-03-2022r.
Oglądane: 40211 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE