X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55

Dla żołnierza!

Gazeta Podhalańska nr 39, z dnia 26 września 1920 r.

Dla żołnierza!

Nasz żołnierz krwawi na kresach w obronie Ojczyzny. Polska, która powstała z powrotem do życia, odebrawszy zagrabione jej bezprawnie dziedziny, znalazła się otoczona wrogami. Dawni zaborcy bowiem o tem tylko myślą, aby swoją zdobycz znów objąć w posiadanie i lud polski nadal prześladować, inni zaś z zawiścią patrzą na to,że Polska, która niedawno była niczem, teraz stała się silnem państwem. Te fakty wyjaśniają nam częściowo, dlaczego Polska ma wokoło wrogów, którzy mniej lub więcej otwarcie przeciw nam występują. Teraz walczą przeciw nam bolszewicy, którzy najechali polską ziemię, niszcząc i rabując. Niemcy czekają tylko sposobności, aby odebrać wydarte im ziemie polskie, Czesi również wykorzystują każdą sposobność, aby nam zaszkodzić. Obecnie najgroźniejsze jest niebezpieczeństwo bolszewickie. Wróg to dziki, który nie uszanuje nikogo, ani niczego. Bolszewicy rabują każdego, czy biedny, czy bogaty, niszczą i palą wokoło, zabierają wszystko bydło i zapasy, pozostawiając co najwyżej łachmany.

Nasze dzielne wojska odparły wprawdzie bolszewików i walczą nie tak, jak przedtem, pod Warszawą, lecz już daleko na kresach wschodnich. W Rydze rozpoczęto rokowania pokojowe i należy się spodziewać, że zdołamy zawrzeć z bolszewikami korzystny dla nas pokój. Jednak jeżeli chcemy uzyskać pomyślne dla nas warunki pokojowe, nie wolno nam rąk założyć. Rzymianie, którzy nad całym starożytnym światem panowali, mówili Sivis pacem, para bellum to znaczy: jeżeli chcesz pokoju, bądź przygotowany do wojny. Każdy liczy się bowiem tylko ze silnym. Jeżeli wróg widzi, że przeciwnik jest słaby, stawia trudne do spełnienia warunki i stara się swego przeciwnika zgnębić. Mogliśmy sami o tem się przekonać, czytając jak upokarzające warunki stawiali nam bolszewicy podczas rokowań pokojowych w Mińsku, kiedy to wojska bolszewickie znajdowały się pod Warszawą. Dzisiaj mają bolszewicy o wiele skromniejsze wymagania. Ale niechby szczęście wojenne obróciło się na korzyść bolszewików, możemy być pewni, postawiliby znów swoje bezczelne żądania.

Dlatego im silniej pragniemy pokoju , tem bardziej powinniśmy popierać nasze wojsko, abyśmy byli na wszelki przypadek przygotowani. Nie wszyscy bowiem bolszewicy dążą szczerze do pokoju. Słyszymy, że robią przygotowania do dalszej wojny. Musimy więc mieć się na baczności!

Żołnierz polski walczy na froncie. Wkrótce nadejdą szarugi jesienne; niedługo przyjdzie mroźna zima. Czy żołnierz ten jest dobrze zaopatrzony we wszystko, czego mu potrzeba ? Niestety tu i ówdzie znajdują się braki. Państwo, które tyle ponosi wydatków, nie zawsze może wszystkie potrzeby zaspokoić. Jest więc obowiązkiem również społeczeństwa polskiego, aby o swoim żołnierzu pomyślało i o niego się zatroskało. Niechaj ten żołnierz czuje, że to społeczeństwo, dla którego on krew przelewa, dba o niego.

Przedtem dla żołnierza austryackiego, walczącego o obcą nam sprawę, dawaliśmy ubranie, bieliznę, pieniądze itd. Teraz tem bardziej powinniśmy przyjść z pomocą żołnierzowi polskiemu, który jest przecież naszym bratem lub synem i który nie wysługuje się wrogom, lecz bije się o nasz byt i o nasza przyszłość.

W myśl tego zarządziła Rada Obrony Państwa, że społeczeństwo ma złożyć dla żołnierza polskiego jednorazowo daninę. Wyznaczono, że np. powiat nowotarski ma dostarczyć; 800 par butów z cholewami lub też podwójną ilość trzewików, 800 spodni wełnianych albo podwójną ilość spodni bawełnianych, 1600 kompletów bielizny, składających się z koszuli, pary kalesonów i pary skarpetek albo onucek, wreszcie 800 koców wełnianych lub ciepłych kołder. Wymieniona wyżej ilość została rozdzielona między poszczególne gminy powiatu stosownie do ilości ludności w danej gminie oraz zamożności względnie ilości podatków opłaconych przez odnośną gminę. Następnie zwierzchność gminna wyznaczy, które z powyższych rzeczy oraz jaką ich ilość ma dostarczyć poszczególny mieszkaniec gminy. Rzeczy te muszą być złożone w naturze i w dobrej jakości. Pieniędzy zamiast rzeczy wpłacać nie można. Jedynie co do butów zrobiono w powiecie nowotarskim wyjątek, gdyż ludność tutejsza używa przeważnie kierpcy, które dla wojska się nie nadają. Otóż zamiast butów na wypadek niemożności ich dostarczenia będzie wolno złożyć odpowiednią sumę pieniężną. Osoby, uchylające się od nałożonego na nie obowiązku, będą karane aresztem do 6 miesięcy lub grzywną do 100.000 Mp. Nadto gdyby mimo to zobowiązane do tego osoby, nie złożyły dobrowolnie wyznaczonych dobrowolnie rzeczy, nastąpiłby przymusowe ich zabranie. Nie ulega jednak wątpliwości, że ludność podhalańska, o której patriotyźmie tyle słyszymy, ochotnie złoży daninę na żołnierza polskiego i nie pozwoli, aby żołnierz nasz na froncie odczuł niedostatek.

Aktualizacja: 28-10-2009r.
Oglądane: 4072 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE