X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110

Odpowiedź na Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha na interlelację Posła Edwarda Siarki

BIURO POSELSKIE
Posła Edwarda Siarki
34-400 Nowy Targ,
ul.Harcerska 2
tel./fax.(018) 266 42 02

 

Nowy Targ 2 października 2009

 

Pan Marek Fryźlewicz
Burmistrz Miasta Nowy Targ

 

W imieniu Pana Posła Edwarda Siarki przekazuję kopię odpowiedzi na interpelację, którą Pan Poseł skierował do Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha w sprawie "projektu zmiany rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień".

 

z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura Poselskiego
Posła Edwarda Siarki
mgr Aleksandra Antolak-Rust

 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

603/1428/I171/09/PNP
Warszawa, 2009-09-22

Pan Bronisław KOMOROWSKI
MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Edwarda Siarki w sprawie projektu zmiany rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (SPS-023-11065/09), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się obecnie na etapie wdrażania rozwiązań prawnych przyjętych w ramach procesu profesjonalizacji. Od dnia 1 stycznia br. odstąpiono od obowiązkowych form odbywania służby wojskowej, co spowodowało zmniejszenie zadań wojskowych komend uzupełnień w zakresie pokojowego uzupełniania stanów osobowych jednostek wojskowych. Wobec powyższego niezbędnym stało się przeprowadzenie zmian zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej.

Opracowany w resorcie obrony narodowej projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień jest wyrazem zaistniałych przemian. Zakłada on rozformowanie czterdziestu trzech wojskowych komend uzupełnień, w tym komendy w Nowym Targu. Zgodnie z zapisami projektu, powiaty nowotarski i tatrzański znajdą się w obszarze właściwości Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, a powiat suski - WKU w Oświęcimiu. Taki podział ma na celu zapewnienie efektywności funkcjonowania administracji wojskowej na tym terenie.

Przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wytypowania wojskowych komend uzupełnień przeznaczonych do rozformowania, w tym również komendy w Nowym Targu, uwzględnione zostały wszelkie aspekty mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tych organów na terenie danego województwa. Wśród branych pod uwagę czynników wymienić należy m.in. wielkość administrowanego obszaru, jego potencjał ludnościowy, liczebność posiadanych zasobów rezerw osobowych, zadania danej komendy w zakresie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, koszty administracyjne, a także wspomniane w interpelacji Pana Posła Edwarda Siarki koszty wezwań, podróży służbowych czy utraconych zarobków.

W uzasadnieniu do wspomnianego projektu rozporządzenia wskazano, że w pierwszych dwóch-trzech latach od zakończenia wprowadzania reformy, oszczędności z tytułu ograniczenia liczebności terenowych organów administracji wojskowej zostaną w zasadzie zniwelowane przez jednorazowe koszty związane z planowanym rozformowaniem niektórych wojskowych komend uzupełnień. W dalszej perspektywie budżet Ministerstwa Obrony Narodowej osiągnie oszczędności w wysokości około 90 min zł rocznie.

Resort obrony narodowej zdaje sobie sprawę, że ograniczanie liczebności terenowych organów administracji wojskowej, mimo ekonomicznego uzasadnienia, jest procesem trudnym i negatywnie odbieranym przez społeczności lokalne oraz władze samorządowe. Tym niemniej najważniejszym czynnikiem są potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wielkości administracji wojskowej niezbędnej do sprawnego uzupełniania stanów osobowych jednostek wojskowych, zarówno w czasie pokoju, jaki i na wypadek kryzysu, mobilizacji lub wojny.

Pragnę podkreślić, że wspomniany projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a na ostateczny kształt tego aktu prawnego, a tym samym kształt terenowej administracji wojskowej, będą miały wpływ również ewentualnie zgłaszane w toku dalszych prac uwagi i propozycje. W związku z tym obecnie nie jest możliwe definitywne wskazanie wojskowych komend uzupełnień przeznaczonych do rozformowania oraz komend, które przejęłyby ich dotychczasowe zadania, a także zakresu, w jakim miałoby to nastąpić.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

Bogdan KLICH

Aktualizacja: 07-10-2009r.
Oglądane: 4290 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE