X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 131

Odpowiedź na wystąpienie Pana Jerzego Wcisło - Radnego Miasta Nowy Targ

Pan Jerzy Wcisło
Radny Miasta Nowy Targ

 

Or. KB.0114-31/2009
Nowy Targ, 23.03.2009r.

W nawiązaniu, ale również w odpowiedzi na Pańskie wystąpienie na Sesji Rady Miasta Nowego Targu w dniu 05.03.2009r. w którym zawarł Pan nieprawdziwe stwierdzenie o tym, że „Nowy Targ pod względem spożywania i dystrybucji narkotyków w Polsce zajmuje ósme miejsce” itd. itd. przesyłam Panu odpowiedź p. Komisarza Mariusza Wacława – Komendanta Powiatowego Policji dotyczącą tej sprawy.

Mam nadzieję, że na przyszłość będzie Pan brał odpowiedzialność za swoje słowa i wystąpienia (chyba, że wynikały one z czyjejś inspiracji?) tym bardziej, że jest Pan radnym miasta Nowego Targu i obowiązują Pana zasady związane z pełnieniem funkcji radnego. Rozumiem, że miał Pan trudne życie, ale nie wszystko można chyba złożyć tylko na tę przyczynę Pańskiego wystąpienia. W Nowym Targu potrzebne są konkretne działania związane z problemem narkotyków i takie uważam są prowadzone w szerokim zakresie przez Policję i inne służby jak w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wszystko to jednak musi być prowadzone rozważnie i skutecznie, a nie medialnie dla „pokazania” się i „przyłożenia” przeciwnikowi politycznemu.

Zachęcając do takich działań

pozostaję z poważaniem

Burmistrz Miasta Nowy Targ

 

 


 

Nowy Targ ,dnia 15 marca 2009 roku

 

Szanowny Pan
I z-ca Burmistrza Nowego Targu
mgr Eugeniusz Zajączkowski

 

Wasz znak 8171 -1-3/0

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 marca 2009 roku uprzejmie informuję, że na szkoleniu kuratorów zarówno zawodowych jak i społecznych, które odbyło się w kwietniu 2007 roku, również brałem udział. Wówczas jako Naczelnik Wydziału w Nowy Targu Centralnego Biura Śledczego KGP, i z cała stanowczością mogę twierdzić, że z ust aspiranta, a nie inspektora, Marcina Gabrysia nie padło stwierdzenie, że Nowy Targ zajmuje ósme miejsce w skali kraju pod względem spożywania i dystrybucji narkotyków w Polsce. Z tego co jest mi wiadome trudno było by przeprowadzić tego typu badanie, do jakich mierników należało by się odnieść. Czy była by tu brana pod uwagę ilość odzyskanych narkotyków, czy ilość zatrzymanych osób którym udowodniono posiadanie środków odurzających chyba, że rozważymy sytuacje, że pan radny Jerzy Wcisło przeprowadził tego typu badanie i opiera się na własnej opinii. Chcę dodać, że w roku 2008 w powiecie nowotarskim zatrzymano łącznie 69 osób podejrzanych o posiadanie narkotyków co daje nam zdecydowanie dalsze miejsce w skali kraju a niżeli ósme. Z przyjemnością na najbliższej sesji Rady Miasta ustosunkuje się do problemu jaki był poruszony na poprzedniej sesji. Chce jednak przeprosić, że nie mogłem brać udziału w sesji marcowej było to podyktowane tygodniowym wyjazdem służbowym do Szczytna, w którym również będę uczestniczył w miesiącu kwietniu w dniach 6-10.

 

z poważaniem


Komendant Powiatowy Policji w

Nowym Targu

Kom. mgr Mariusz Wacław

Aktualizacja: 24-03-2009r.
Oglądane: 4026 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE