X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 192

Odpowiedź na pismo Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie inwestycji - Budowa Krytej Pływalni

Szanowny Pan
Krzysztof Faber
Starosta Powiatu Nowotarskiego

 

RiI. 70201-8/07
Nowy Targ, 2009-03-17

W związku z otrzymanym pismem z dnia 10.03.2009r. znak OR.V–0065/6/2009 Zarządu Powiatu Nowotarskiego, w którym Zarząd prezentuje swoje stanowisko w sprawie inwestycji - Budowa Krytej Pływalni w Nowym Targu, zanim przedłożę konkretną propozycję współpracy w tej sprawie, należy wyjaśnić kilka kwestii bezpośrednio z tym tematem związanych.

Sprawa budowy basenu jest przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej. Inicjatywa społeczna budowy krytej pływalni w Nowym Targu została poparta kilkoma tysiącami podpisów mieszkańców nie tylko miasta, ale również wielu miejscowości powiatu nowotarskiego. Inicjatywę tę poparli radni Rady Miasta.

Znalazło to odzwierciedlenie w ustaleniach wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Nowy Targ. W celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji wdrożono procedurę w trybie przewidzianym w ustawie o zamówieniach publicznych. W trosce o jakość zagospodarowania przestrzeni miejskiej jaką jest dobrze położona działka miejska obok Szkoły Nr 11 i Gimnazjum Nr 2 wybrano tryb konkursu. Wyniki konkursu do dziś wzbudzają emocje. Ale nie jest to nic nowego w naszej rzeczywistości np. w Krakowie żaden z wyników przeprowadzanych tam konkursów nie spotkał się z powszechną aprobatą.

Należy podkreślić, że w świetle przepisów ustawy o zamówieniach publicznych nie było i nadal nie ma podstaw prawnych do odstąpienia od umowy z projektantami, którzy zwyciężyli w konkursie - o co apeluje Wicestarosta Nowotarski Maciej Jachymiak w publikowanym w lokalnych mediach oświadczeniu. Jednocześnie pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko takim praktykom, że przedstawiciel samorządu powiatu nowotarskiego V- ce przewodniczący zarządu sygnuje oświadczenie, w którym przytacza się nieprawdziwe zarzuty pod adresem samorządu Gminy Miasta Nowy Targ wprowadzając opinię publiczną w błąd.

Koncepcja basenu została uzgodniona z uprawionym przedstawicielem Polskiego Związku Pływackiego, spełnia również wymogi jakie zawarte są w programie rozwoju bazy sportowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, aby uzyskać dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Niestety ze zdumieniem i niemiłym zaskoczeniem stwierdzam, że Zarząd Powiatu prezentuje styl komunikacji z naszym samorządem podobny do stylu zaprezentowanego wiele razy przez Wicestarostę. Niedopuszczalnym z punktu widzenia standardów jakie powinny obowiązywać w relacjach pomiędzy niezależnymi samorządami na dodatek rożnych szczebli jest dokonywanie ocen kompetencji urzędników, a także sprawności organizacyjnej urzędu miasta przez przedstawicieli Starostwa. Wystarczy, że korzystają z tych uprawnień powołane w tym celu organy kontroli, a przede wszystkim nasi wyborcy. Z drugiej zaś strony kieruje się pod adresem gminy zarzut naruszenia dobrych obyczajów poprzez brak konsultacji uchwały intencyjnej, która z natury swej nie może rodzić żadnych zobowiązań.

Również całkowicie pozbawionym podstaw jest snucie domysłów co do intencji Gminy Miasta Nowy Targ, która została bardzo jasno wyrażona w jednogłośnie przyjętej uchwale Rady Miasta Nr XXX/357/09 z dnia 5 marca 2009r. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią, przesyłając ją w załączeniu. Zaskakuje też pośpiech w podjęciu tego tematu przez Zarząd, który bez zapoznania się z propozycją Gminy zajął wyprzedzająco stanowisko, a przecież dopiero teraz w ramach posiadanego upoważnienia od Rady Miasta mogę złożyć konkretną propozycję współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowy basenu – niezwykle istotnej również z punktu widzenia realizacji zadań własnych powiatu.

Biorąc pod uwagę dobre przykłady współpracy w tym zakresie z sąsiednich powiatów takich jak suski, limanowski oraz naszą dotychczasową wieloletnia współpracę, gdzie Gmina Miasto Nowy Targ udzieliła Powiatowi pomocy w kwocie ponad 12 milionów, proponuję wspólną realizację basenu na zasadach współfinansowania po połowie. Szczegóły umowy do ustalenia po wyrażeniu woli przez Powiat.

Jeśli jednak Wasz samorząd nie byłby zainteresowany współfinansowaniem zadania, a miałby ograniczać się wyłącznie do recenzowania naszych działań, jak to wstępnie wynikałoby z Waszego pisma z dnia 10.03.2009r. to uprzejmie informuje, że nie jesteśmy zainteresowani taką „formą współpracy” w realizacji tak poważnego zadania. Oczekując na stanowisko w tej sprawie w terminie do 30 dni

 

pozostaję z poważaniem.

Marek Fryźlewicz

Burmistrz Nowego Targu

Aktualizacja: 23-03-2009r.
Oglądane: 4369 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE