X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 128

Dobrobyt, a dobro państwa

Gazeta Podhalańska Nr 4 z dnia 4 marca 1934 r.

Dobrobyt, a dobro państwa

W okresie obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego najważniejszą bezsprzecznie, ale i najtrudniejszą, jest kwestia chleba, dobrobyt. W artykułach jednak niniejszych nie ma zamiaru dawać jakiegoś studium ekonomicznego, pragnę tylko rozważyć dobro państwa i dobrobyt społeczeństwa, z punktu widzenia moralnego, którego to punktu, jak zobaczymy ani polityka, ani ekonomia ignorować nie mogą. Dla całości obrazu, jak i dla większej jasności, poruszę i kwestię samego dobrobytu, a więc:

Doniosłość i potrzeba dobrobytu. Pepy pisze: „Gdy po raz pierwszy wraz z żoną jechałem własnym powozem, serce moje rozradowało się i dzięki czyniłem Bogu, prosząc Go również, by mi dalej błogosławił, a pomyślność moją uczynił trwałą”.

I słusznie. Złoto pogardzane nie zawsze ozłaca kajdany, jest symbolem pracy, woli silnej i wytężenia, jest podstawą niezależności, a do pewnego stopnia i godności osobistej. Jakąż ulgę i jakie poczucie godności i wolności znajduje w sobie urzędnik, który po latach wysiłku i oszczędności nareszcie zbudował sobie własne gniazdo, dom.

Jest rzeczą nad wyraz jasną i jawną, że za pieniądze wszystko się zrobi, lub przeciwnie: o pieniądz wszystko się rozbije. Gdy pieniądz jest – będą i domy ludowe i szkoły i czytelnie i prasa katolicka itd. Teoretycznie idzie oświata przed dobrobytem zaś praktycznie idzie w ślad za nim, gdyż zubożenie musi pociągać za sobą upadek oświaty, choćby największy towarzyszył mu zapał; z dobrobytu czerpie oświata nowy wątek dla siebie i wytwarza nowe dla siebie pola. Wszak zwijanie katedr uniwersyteckich i przeróżne inne oszczędności, ze szkodą dla nauki, były podyktowane tylko brakiem odpowiednich funduszów.

Dziś nawet i walki polityczne rozgrywają się na podłożu gospodarczem. Kto okaże się silniejszy pod tym względem, ten może być spokojnym i pewnym sukcesów również i w dziedzinie politycznej. Już pogański Eurypides powiedział: „Pieniądz szuka człowiekowi przyjaciół”, można to odnieść i do stronnictwa i państwa całego. Stąd też można twierdzić, że miarą potęgi narodu będzie w przyszłości tegoż narodu majątek tak rolny jak i przemysłowy, a przede wszystkim majątek w gotówce i wpływ na obroty kredytowe szerokiego świata. Widzimy to już dziś na Francji; ma przyjaciół, gdyż ma pieniądze, których inne państwa nie mają, a potrzebują.

Potrącę teraz (nie wdając się w głębokie rozważanie, gdyż to nie jest specjalne studium ekonomiczne o niektóre racje, dla których dobrobyt jest dla państwa konieczny. I tak:

głodne zwierzę nie spoczywa nigdy spokojnie, bo nie może. Krąży dookoła, węszy, patrzy, to tu, to tam, gdyż „szuka pokarmu”. Coś podobnego jest i u ludzi, a więc nerwowe chodzenie z miejsca miejsce, próbowanie tej, owej i wszelakiej możliwości, aby tylko głodnego „maćka” zaspokoić, choć jako tako oszukać. Ludzie głodni, pozbawieni gruntu pod nogami i kawałka chleba powszedniego porzucają rodzinne strony i szukają sobie „miejsca” za granicą.

Głód nie usposabia bynajmniej do tkliwych marzeń i rozczulań nad rodzinnymi polami, strumykami, górami, niebem i tp. Jak również nie rozczula i do patriotyzmu.

Ze stanowiska więc narodowego i państwowego byłoby pożądane, aby warunki ekonomiczne kraju przynajmniej na tyle się poprawiły, aby a) nikt nie musiał szukać chleba za granicą; wtedy pogłębi się związek z krajem rodzinnym ; tułanie się po obcych kątach, aby nakarmić żołądek, zrywa tradycje i zabija dość znacznie miłość ojczyzny, nawet w serce wrośniętą, zwłaszcza gdy taki osobnik obraca się w środowisku niewiary i zgnilizny moralnej, obojętnieje na wszystko,

b) aby emigranci, zwłaszcza z Ameryki, mogli powrócić; byłby to element pożądany, gdyż do naszego życia wniósł by wiele cech dodatnich, a których nam nie dostaje, np. przedsiębiorczość, praca umiejętna i systematyczna, zamiłowanie pracy, zasady zdrowej demokracji i tp.

Ks. Fr. Sroka

Aktualizacja: 10-03-2009r.
Oglądane: 4753 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE