X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 100

Odpowiedź na pismo w sprawie finansowania świadczeń Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Szanowny Pan
Marek Fryźlewicz
Burmistrz Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 NOWY TARG

znak: WSOZ I/I-SZP-074-26-DN-3445/08

Dotyczy: finansowania świadczeń Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii

Szanowny Panie Burmistrzu

W odpowiedzi na pismo znak: Or.KB.0014-129/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zwiększenia wartości na wykonywanie świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii prowadzonym przez INTERCARD sp. z o.o. w Nowym Targu, uprzejmie wyjaśniamy:

Umowa na realizację świadczeń Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii prowadzonego przez INTERCARD sp. z o.o. została zawarta od dnia 1 marca 2008 r. na kwotę 1 200 001,00 zł dla okresu od 1 marca do 30 czerwca 2008 r.

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2008 roku nowych zasad finansowania świadczeń szpitalnych w oparciu o system JPG (jednorodnych grup pacjentów) wszystkie umowy w tym rodzaju przedłużono aneksami do końca 2008 r. Wartość umowy Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. wynosi 2 311152,00 zł.

Łącznie na terenie województwa małopolskiego zawartych zostało w 2008 roku czternaście umów z zakresu kardiologii, na ogólną wartość 138 016 826,10 zł. Należy zaznaczyć, że umowa zawarta z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu dla oddziału kardiologii, zawarta na okres od 1 stycznia do 29 lutego bieżącego roku, wynosiła 139 865,00 zł miesięcznie; obecna wartość miesięczna umowy z INTERCARD Sp. z o.o. wynosi 385 192,00 zł, co obrazuje skalę wzrostu nakładów na tę dziedzinę medycyny w samym powiecie nowotarskim.

Realizacja umowy Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii prowadzonego przez INTERCARD sp. z o.o. w Nowym Targu za okres marzec - czerwiec bieżącego roku, wyniosła 2 095 951,00 zł. Po przeanalizowaniu przez MOW NFZ danych sprawozdawczych dotyczących poziomu realizacji wartości umowy w pierwszych miesiącach funkcjonowania oddziału kardiologii inwazyjnej, miesięczna wartość umowy INTERCARD sp. z o.o. na II półrocze 2008 r. została zwiększona o ponad 28% w stosunku do miesięcznej kwoty umowy wynikającej w I półroczu. Po dwóch miesiącach funkcjonowania systemu JGP (lipiec- sierpień), wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 1 314 672,00 zł, co oznacza 170% planu; wykazane przekroczenia dotyczą w szczególności procedur kardiologii inwazyjnej. Należy jednak zaznaczyć, że w nowych katalogach świadczeń szpitalnych systemu JGP procedury kardiologii inwazyjnej realizowane w trybie nagłym (grupy E11-E14) zostały oznaczone jako podlegające obligatoryjnemu zwiększeniu planu umowy w przypadku jego przekroczenia, każdorazowo po kwartale kalendarzowym, co zabezpiecza ciągłość dostępu do nich dla przypadków pilnych (tzw. ostre zespoły wieńcowe). Szczegółowa analiza oraz ewentualne działania zostaną przeprowadzone po przekazaniu pełnej sprawozdawczości w systemie JGP przez inne placówki szpitalne z terenu Małopolski.

Działając w ramach planu finansowego, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przeznacza środki finansowe na zabezpieczenie różnych potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego świadczenia zrealizowanych ponad plan umowy mogą zostać sfinansowane w ramach posiadanych przez Fundusz środków finansowych oraz adekwatnie do ich zasadności medycznej i trybu udzielenia (w pierwszej kolejności świadczenia ratujące życie oraz nagłe).

Przedstawiony wniosek został zarejestrowany w celu wykorzystania w kolejnych analizach, w szczególności w przypadku zmiany planu finansowego MOW NFZ.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie


Do wiadomości:

  • p. Ewa Kopacz - Minister Zdrowia
  • p. Anna Paluch - Poseł RP
  • p. Andrzej Gut-Mostowy - Poseł RP
  • p. Edward Siarka - Poseł RP
  • p. Tadeusz Skorupa— Senator RP
  • p. Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • p. Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski

Aktualizacja: 09-10-2008r.
Oglądane: 4316 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE