X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 106

Odpowiedź Dyrektora ZUS odd. Nowy Sącz

Pan mgr inż. Marek Fryźlewicz
Burmistrz Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34 - 400 Nowy Targ


Nowy Sącz, 6.08.2008r.
220000/074/33/2008/NO

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do pisma Or.KB.01 14-108/08 z 18.07.2008r. pragnę Pana poinformować, że cenię sobie wymianę poglądów na tematy społecznie znaczące. Uważam że urzędy i instytucje działające w określonej społeczności powinny ze sobą istotnie współpracować w interesie ogółu interesantów. W tym celu niezbędne są wzajemne kontakty lokalnych władz, utrzymywane na właściwym szczeblu i w stosownej formie.

Wyrażam przekonanie, że w sprawach organizacji funkcjonowania na Podhalu orzecznictwa lekarskiego, tak interesującej nasze urzędy, możliwa jest wzajemna komunikacja bezpośrednia i bez zbędnych przeszkód.

Ze zrozumieniem przyjąłem wystąpienie Pana Burmistrza. Odebrałem je jako wyraz troski o interesy mieszkańców Nowego Targu i Podhala. Podobnymi względami kieruje się także ZUS, jako instytucja z założenia służąca społeczeństwu i kierująca się dobrem osób ubezpieczonych - swoich klientów. Jednakże, oprócz względów społecznych musimy brać pod uwagę także aspekty ekonomiczno-finansowe i organizacyjne naszej działalności. Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi.

Analiza wyników naszej pracy prowadzona na bieżąco w Oddziale, wykazuje od dłuższego czasu stały spadek liczby orzeczeń wydawanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie (w konsekwencji tego komisje lekarskie przeniesiono z Nowego Sącza do Krakowa). Tendencja spadkowa utrzymuje się w Oddziale systematycznie od 2006r na poziomie kilku do kilkunastu procent rocznie.

Rynek pracy dla orzeczenia lekarskiego zmniejsza się wyraźnie, szczególnie w Inspektoracie w Nowym Targu. Powoduje to konieczność okresowego delegowania lekarzy orzeczników z nowotarskiego Inspektoratu ZUS do orzekania w siedzibie nowosądeckiego Oddziału, aby możliwe było wykonanie przypisanych im zadań miesięcznych.

Sytuacja ta, zmusza do poddania analizie finansowej, organizacyjno-kadrowej, a nade wszystko proceduralnej, celowość dalszego utrzymywania orzecznictwa lekarskiego w takiej formie. Ten ostatni czynnik decyduje o zachowaniu rygorystycznych reguł organizacyjnych stosowanych w orzecznictwie.

Wyniki prowadzonych analiz szczegółowych pokażą, czy możliwe będzie utrzymanie komórki orzeczniczej w Nowym Targu, w dotychczasowym kształcie, czy też zostanie przyjęte inne rozwiązanie. Takie, które umożliwi załatwianie wniosków orzeczniczych z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego przez orzeczników z Nowego Sącza.

Jest to tym bardziej ważne, że orzekanie o niezdolności do pracy w myśl §8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.12.2004r w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711) usytuowane jest w Oddziale ZUS, a nie w inspektoratach. Zgoda na działalność lekarzy orzeczników w Nowym Targu została wydana przez Naczelnego Lekarza Zakładu w drodze wyjątku, wskutek nadmiaru spraw orzeczniczych wpływających wówczas do Oddziału z terenu Podhala. Obecnie, ta sytuacja uległa zasadniczej zmianie, bowiem brak jest materiału orzeczniczego z terenu powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego dla zapewnienia pracy zatrudnionym tam lekarzom orzecznikom.

Oczywiście, decydując o losie orzecznictwa lekarskiego w Inspektoracie w Nowym Targu, Zakład będzie się kierował także interesem mieszkańców Podhala, starając się minimalizować kłopoty i problemy, jakie ewentualnie mogłyby z tego powodu dotknąć klientów Inspektoratu w Nowym Targu.


Z poważaniem

Dyrektor

mgr Aleksander Bembenik


Do wiadomości otrzymują:

  1. Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
  2. Anna Paluch - Poseł na Sejm RP
  3. Andrzej Gut - Mostowy - Poseł na Sejm RP
  4. Tadeusz Skorupa - Senator RP

Aktualizacja: 25-08-2008r.
Oglądane: 4930 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE