RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 184

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne miasta Nowy Targ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ

Stan na 01.2023 r.

Miejscowe plany zagospodarowania

NT24 NT25 NT20 NT23 NT13 NT22 NT6II NT6I NT30 NT17 NT27 NT12 NT34 NT16-30 NT16 NT31 NT8 NT37 NT32 NT33 NT36 NT35 NT15.I NT25.I NT21 NT26

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

L.p. Nazwa planu Nr Uchwały Rady Miasta
z dnia
Dz. U. Woj. Małopol. Pow.
w ha
1. Nowy Targ 1 Nr 73/XLII/96
z dnia 31 grudnia 1996 r.
Nr 10 poz. 40
z dnia 11 marca 1997 r.

Załącznik graficzny

0,06
2.

Nowy Targ 6.I
Waksmundzka - oczyszczalnia

Nr XVII/128/2012 z dnia
8 marca 2012r.

2012.1171 z dnia 20 marca 2012r.

Załącznik graficzny Nr 1
Załącznik graficzny Nr 1a

Załącznik nr 1-1

Załącznik nr 1a-1

Załącznik nr 1-2

Załącznik nr 1a-2

90,75
Nr XXXVIII/415/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.

2022.1093
z dnia 15 lutego 2022 r.

Załącznik nr 1
Legenda do załącznika nr 1

Załącznik nr 2
Legenda do załącznika nr 2

Załącznik nr 3
Legenda do załącznika nr 3

3. Nowy Targ 6.II
Targ przy ul. Targowej
Nr IV/46/2019
Z dnia 4 lutego 2019 r.

2019.1448
z dnia 19 lutego 2019 r.

Załącznik graficzny

13,85
4. Nowy Targ 8
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Nr 106/XV/99 z dnia
28 października 1999r.

Nr 58, poz. 1275 z dnia 10 grudnia 1999r.

Załącznik graficzny

34,27
5.

Nowy Targ 12
Obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską, al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem ul. Józefczaka


Nr XLIX/438/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Dz. Urz. 2014.6815 z dnia 26 listopada 2014  4,5
  Załącznik graficzny
Legenda
6.


Nowy Targ 13
Ibisor


Nr 86/XXXIII/05 z dnia
26 października 2005r.

Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005r.

Załącznik graficzny Nr 1

Załącznik graficzny Nr 2

53,4

Zmiana Uchwała Nr XLIII/372/2014 z dnia 12 maja 2014 r.

2014.2838 z dnia 20 maja 2014 r.

Załącznik graficzny

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2019
z dnia 4 marca 2019 r.

2019.2324 z dnia 18 marca 2019

Załącznik graficzny Nr 2

Załącznik graficzny nr 3

7.

Nowy Targ 15.I
NZPS

Uchwała Nr X/81/2015
z dnia 29 czerwca 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. 2015.4294

64,43
8.Nowy Targ 16
Nowy cmentarz - targowicaNr 57/XLI/2006 z dnia
26 lipca 2006r.

Nr 573, poz. 3611
z dnia 25 września 2006 r.

Załącznik graficzny

48,03

Zmiany: 
Uchwała Nr XLIV/380/2014 
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nr 3995 z dnia 16 lipca 2014 r.

Załącznik graficzny

Uchwała Nr IX/62/2015
18 maja 2015 r.

Nr 3231 z dnia 26 maja 2015 r.

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2019
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

2019.3310
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Załącznik graficzny

9.


Nowy Targ 16-30 (Podmieścisko południe)


Nr XXI/220/2020
z dnia 27 lipca 2020 r.

2020.5054 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Załącznik graficzny

19,19

Zmiana
Uchwała Nr XXXV/377/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2022
z dnia 22 lipca 2022 r

2022.5256
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Załącznik graficzny

10. Nowy Targ 17
Czerwone Niżne
Nr XXVI/293/08 z dnia
27 października 2008r.

Nr 713, poz. 4952 z dnia 21 listopada 2008r.

Załącznik graficzny Nr 1

26,3
11. Nowy Targ 20
Oleksówki - Dziubasówki
Nr XIV/124/07 z dnia
29 października 2007r.

Nr 70, poz. 553 z dnia 30 stycznia 2008r.

Załącznik graficzny Nr 1- plik PDF 5,51MB

76,94
12. Nowy Targ 21
Lotnisko wraz z otoczeniem

Nr XIV/107/2011 z dnia
29 grudnia 2011r.

Dz. Urz. 2012.269 z dnia 23 stycznia 2012r.

Załącznik graficzny

520

Zmiana Uchwała Nr XXXVI/334/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dz.Urz. 2017.3315 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XLIX/465/2018
z dnia 28 maja 2018 r.

Dz.Urz. 2018.4088
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Załącznik graficzny

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 3/2019
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

2019.3311
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXII/228/2020
z dnia 7 września 2020 r.

2020.5770 z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik graficzny

13. Nowy Targ 22
Centrum
Nr L/550/2010 z dnia
8 listopada 2010r.

Nr 656, poz. 5444 z dnia 8 listopada 2010r.

Załącznik graficzny

117,35

Zmiana 
Uchwała Nr XLI/349/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

2014.1600 z dnia 17 marca 2014 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XVI/138/2015
z dnia 7 grudnia 2015 r.

2015.8407
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXIX/263/2016
z dnia 7 listopada 2016 r.

2016.6744
z dnia 24 listopada 2016 r.

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 2/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

2017.2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr L/476/2018
Z dnia 25 czerwca 2018 r.

2018.4745
z dnia 5 lipca 2018 r.

Tekst jednolity – Uchwała Nr XI/98/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

2019.5829 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XIV/147/2019
z dnia 18 listopada 2019 r.

2019.8348 z dnia 
28 listopada 2019 r.

Załącznik graficzny

14.

Nowy Targ 23
Niwa – Grel

Nr XXX/246/2013 25 marca 2013r.

2013.2988 z dnia 17 kwietnia 2013r.

Załącznik graficzny

468,82
Zmiana
Uchwała Nr XLV/491/2022
z dnia 5 września 2022 r.

Załącznik graficzny

Legenda

15.
Nowy Targ 24
Dział


 


 


 


 

Nr XLIII/373/2014 z dnia12 maja 2014 r.

2014.2863 z dnia 22 maja 2014 r.
Załącznik graficzny

879,48

Zmiana
Uchwala Nr XVI/139/2015
z dnia 7 grudnia 2015 r.

2015.8408
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXI/279/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

2017.295
z dnia 10 stycznia 2017 r.
Załącznik graficzny

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

2017.4031 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXII/229/2020
z dnia 7 września 2020 r.

2020.5771
z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/398/2021
z dnia 22 grudnia 2021 r.

2021.8206
z dnia 30.12.2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity - obwieszczenie Nr 3/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. 

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XLVIII/512/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

2022.8298
 z dnia 6 grudnia 2022 r.

Załącznik graficzny
Legenda

16.


Nowy Targ 25
Kowaniec - Kokoszków


 

Nr XI/89/2015
z dnia 20 lipca 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Rok. 2015 poz. 4755

Załącznik graficzny

746,83
Zmiana
Uchwała Nr X/94/2019
z dnia 24 czerwca 2019 r

2019.5041
z dnia 4 lipca 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXV/376/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

2022.3277
z dnia 4 maja 2022 r.

17.

Nowy Targ 25.I
(Zielona)

Nr XXIII/245/2020
z dnia 12 października 2020 r.

2020.6487
z dnia 20 października 2020 r.

Załącznik graficzny

0,3
18.
Nowy Targ 26
(Równia Szaflarska)


Nr XXXV/297/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.

2013.5475 z dnia 11 września 2013r. 
Załącznik graficzny nr 1

281,07

Zmiana:
Nr XII/105/2015
z dnia 7 września 2015 r.

2015.5382
z dnia 15 września 2015 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXXI/280/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

2017.296
z dnia 10 stycznia 2017 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr VIII/71/2019
z dnia 20 maja 2019 r.

2019.4176
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr VIII/73/2019
z dnia 20 maja 2019 r.

2019.4177
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXVII/299/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.

2021.998
z dnia 17 lutego 2021 r.

Załącznik graficzny
Legenda

Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/2021
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

2021.2449
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XXX/327/2021
z dnia 24 maja 2021 r.

Załącznik graficzny
2021.3340
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Legenda

19.

Nowy Targ 27
(Gliniki)Nr XLIX/437/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

Dz. Urz. 2014.6814 z dnia 26.11.2014
Załącznik graficzny nr 1

50,41

Zmiana
Uchwała Nr XXX/274/2016
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dz.Urz. 2016.7531
z dnia 12 grudnia 2016 r.
Załącznik graficzny

Tekst jednolity - obwieszczenie Nr 1/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

2017.1966
z dnia 21 marca 2017 r.
Załącznik graficzny

Zmiana
Uchwała Nr XLIX/525/2022
z dnia 23 grudnia 2022 r.

2023.9
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik graficzny

Legenda

20. Nowy Targ 30
Podmieścisko - Stawiska
Nr XV/129/2015
z dnia 9 listopada 2015 r.

2015.6780
z dnia 20 listopada 2015 r.
Załącznik graficzny

59,52
21. Nowy Targ 31
Ogród Działkowy KROKUS
Nr X/71/2015
z dnia 29 czerwca 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. 2015.4292 

Załącznik graficzny

2,25
22.


Nowy Targ 32
(Ludźmierska I)Nr XXXIV/311/2017
z dnia 27 lutego 2017 r.
2017.1943
z dnia 20 marca 2017 r.
3,48
Zmiana
Uchwała Nr XXXV/378/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
Załącznik graficzny
Legenda
Tekst jednolity – obwieszczenie Nr 4/2022
z dnia 22 lipca 2022 r.

2022.5258
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Załącznik graficzny

23. Nowy Targ 33
(Zajezdnia)
Nr IV/31/2019
z dnia 4 lutego 2019 r.

2019.1447
z dnia 19 lutego 2019 r.

Załącznik graficzny

14
24. Nowy Targ 34
(Spółdzielnie mieszkaniowe)
Nr XI/100/2019
z dnia 29 lipca 2019 r.

2019.5830 
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Załącznik graficzny

119
25. Nowy Targ 35
(Ceramiczna-Składowa-Bór)

Nr XXIX/316/2021
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

2021.2478
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załącznik graficzny

Legenda

53,5
26.

Nowy Targ 36 (Ludźmierska II)

Nr XXXI/342/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.

2021.4101
z dnia 12 lipca 2021 r.

Załącznik graficzny

Legenda

ok. 22

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania

L.p. Nazwa planu Nr Uchwały Rady Miasta Nowy Targ z dnia Pow. w ha
1. ​ Zmiana mpzp Nowy Targ 12
​ (Centrum)
XLII/457/2022 z dnia 30 maja 2022 r. ok. 1,7
2. ​ Zmiana mpzp Nowy Targ 15.I XLIX/526/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. ok. 1,14
3. ​ Zmiana mpzp Nowy Targ 22
​ (Centrum)
XLI/440/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. ok. 5,7
4. Zmiana mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) XXVII/298/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. ok. 281
5. Zmiana mpzp Nowy Targ 27 (Gliniki) XLI/441/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. ok. 0,3
6. Zmiana mpzp Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) XXIX/318/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. ok. 119
7. Mpzp Nowy Targ 37 (Kasprowicza) XXXII/348/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. ok. 22
8. Zmiana Studium - Żanex XLI/443/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. ok. 6

 

Aktualizacja: 19-01-2023r.
Oglądane: 219417 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE