X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91

Przywitanie relikwii św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu – parafia św. Jadwigi – 8 VI 2008r.

Nowy Targ – Królewskie Wolne Miasto Nowy Targ, bo tak brzmi pełna historyczna nazwa naszego Miasta, przeżywa dzisiaj swój wielki dzień. Przybywa do nas, do Parafii, której jest Patronką wielka święta i Królowa. Ta, która realizując swoje życiowe powołanie wypełniła w sposób doskonały wolę Bożą rezygnując dla Boga i ludzi z własnych zamierzeń i planów. Wiele można by o jej cnotach i życiu mówić, ale wystarczy chyba piękne świadectwo księdza Jana Długosza, który napisał: „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza, krzewicielka wiary katolickiej na Litwie. Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała swoje ciało włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu, pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga.”

Witamy wielką świętą i Królową ciesząc się tą historyczną dla Miasta i Podhala chwilą, w której w materialnym znaku jej obecności z nami w postaci relikwii i w wymiarze duchowym możemy zbliżyć się do Tej, która od wieków była otoczona kultem potwierdzonym przez umiłowanego Ojca św. Jana Pawła II aktem beatyfikacji 8 VI 1979 r. i kanonizacji 8 VI 1997 r. na krakowskich Błoniach.

W przeddzień kolejnej 662 już rocznicy lokacji Nowego Targu dokonanej 22 czerwca 1346r. przez Króla Kazimierza Wielkiego na Wawelu dopełnia się dla Miasta historia naszych związków z Krakowem, Wawelem i polskimi monarchami. Dzisiejsza uroczystość zawiera w sobie jeszcze jeden znak będący dla nas symbolem. Otóż św. Jadwiga Królowa przybywa do nas w asyście Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego – Honorowego Obywatela naszego Miasta.

Witając księdza kardynała, który sam siebie uważa za rzeczywistego, a nie tylko Honorowego Obywatela Nowego Targu i dziękując mu za przybycie i udział w tych uroczystościach nie trzeba wiele mówić, że jest Eminencja wielkim czcicielem i propagatorem kultu św. Jadwigi. Wzorował się też chyba Ksiądz Kardynał Franciszek na świętej Jadwidze, która ma tak wielkie zasługi dla odnowienia Akademii Krakowskiej, kiedy w 2000 roku wytrwale zabiegał i wspierał nasze starania o utworzenie w Nowym Targu Wyższej Uczelni – powstałej w 2001r. – Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Bez jego wsparcia i pomocy podhalańska „wyższa” nie powstałaby w Nowym Targu.

Warto tę sprawę nam wszystkim przypomnieć i jeszcze raz podziękować Eminencji, bo Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to jeden z najważniejszych elementów, które będą decydować o naszej przyszłości i rozwoju Miasta i Regionu.

Święta Jadwigo witając Cię w imieniu władz, samorządu i mieszkańców Nowego Targu prosimy, aby Twoja obecność i bliskość wypraszały Miastu, Podhalu i wszystkim mieszkańcom obfite łaski, a wzór Twojego świętego życia pociągał nas wszystkich do jego naśladowania i realizowania zadań, które każdemu z nas są powierzone dla dobra wspólnego i chwały Bożej. Od Twojej śmierci będącej narodzinami dla nieba minęło ponad 6 wieków, ale ufamy, że Podhale, Nowy Targ, Parafia św. Jadwigi staną się nowym szczególnym miejscem Twojego kultu i obecności. Dołączasz święta Jadwigo do świętych Patronek Nowego Targu od zarania jego dziejów Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Świętej Anny. Mają tak godny zastęp świętych patronek Nowy Targ może z ufnością patrzeć w przyszłość z nadzieją na pomoc i wstawiennictwo we wszelkich sprawach ludzi i Miasta.

Święta Jadwigo króluj nam, wspieraj i módl się za nami!!!

Aktualizacja: 10-06-2008r.
Oglądane: 4081 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE