X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86

Rozwój transportu na terenach turystycznych a bezpieczeństwo ruchu drogowego
  18-03-2005

Rozwój transportu na terenach turystycznych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie miasta Nowy Targ.

Nowy Targ jest miastem którego początki sięgają XIII wieku. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Krakowa na Spisz i Orawę oraz ze Śląska na Węgry, od początku stosunkowo dobrze rozwijał się tu handel. Jarmarki nowotarskie do dziś ściągają nie tylko mieszkańców Podhala, Spisza, Orawy i Sądecczyzny ale również turystów z innych regionów kraju i zagranicy. Dodatkowo położenie Nowego Targu na styku Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i pasma Gorców, w niewielkiej odległości od Tatr, Pienin, masywu Babiej Góry oraz zbiornika Czorsztyńskiego, czyni nasze miasto, podobnie jak cały region, niezwykle atrakcyjnym dla turystów. Dogodne warunki klimatyczne i topograficzne sprzyjają uprawianiu turystyki oraz sportów szczególnie zimowych. Rozwijające się ostatnio zainteresowanie sportami zimowymi, również w wersji rekreacyjnej, oraz wykorzystanie transportu drogowego jako podstawowego środka służącego dotarciu do celu, stwarza konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej. Podobnie jak w aglomeracjach miejskich dużym problemem jest zatłoczenie dróg, które szczególnie ma miejsce w okresie tak zwanego sezonu turystycznego. Jaskrawym tego przykładem jest droga krajowa nr 47, tak zwana Zakopianka w okresach ferii oraz w soboty i niedziele. Szpaler jadących samochodów ciągnie się kilometrami, a jakakolwiek przeszkoda na drodze jest przyczyną tworzenia się gigantycznych korków. Wszystko to sprawia, że aby sprostać wymaganiom, nie wystarczy położenie nacisku na utrzymanie istniejących szlaków komunikacyjnych w należytym stanie technicznym, ale niezbędna jest również ich modernizacja oraz budowa nowych tras. Należy podjąć wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców i przyjezdnych gości z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Powiązania komunikacyjne Miasta z ośrodkami krajowymi, szczególnie dotyczy to połączeń na linii północ – południe oraz wschód – zachód, zapewnia układ dróg krajowych i wojewódzkich. Z terenami sąsiednich gmin łączy miasto gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych, co ma istotne znaczenie albowiem siedziba powiatu nowotarskiego i gminy nowotarskiej znajduje się właśnie w Nowym Targu. Gmina Miasto Nowy Targ aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach prowadzonych w obrębie jej granic administracyjnych oraz bacznie obserwuje sytuację na terenach sąsiednich. Analizując natężenie ruchu do sąsiednich miejscowości wypoczynkowych sprawdzamy, w jaki sposób wpływa ono na bezpieczeństwo obywateli naszego miasta, a jednocześnie w jakim stopniu zaspakaja potrzeby odwiedzających nas gości. Najważniejsze inwestycje zrealizowane ostatnio na terenie miasta, mające duży wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu, to przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 49 z ul. Szaflarską oraz z ul. Jana Pawła II. Prace te, zainicjowane przez Miasto które na swój koszt wykonało koncepcje przebudowy skrzyżowań, ostatecznie w 2004 r. zostały wykonane na koszt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O tym, jak bardzo była to konieczna inwestycja świadczy fakt, że ilość wypadków i kolizji, które miały miejsce na tych skrzyżowaniach zmniejszyła się pięciokrotnie. We współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu wykonana została modernizacja ulicy Szaflarskiej, która stanowi ważny szlak komunikacyjny łączący centrum Miasta z dzielnicami południowymi oraz miasto Nowy targ z miastem Zakopane. Reasumując, wykonany remont ul. Szaflarskiej oraz przebudowa skrzyżowania tej ulicy z Al. Tysiąclecia, znacząco poprawiły bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych oraz zwiększyło wygodę użytkowników pojazdów.

Chciałbym podkreślić, że władze Miasta nie ograniczają swojej działalności w zakresie utrzymania szlaków komunikacyjnych tylko do partycypacji w kosztach inwestycji prowadzonych przez innych zarządców dróg na terenie Miasta. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do utrzymania w należytym stanie istniejącej sieci drogowej. Jest to temat trudny, gdyż istniejąca sieć drogowa nie jest przystosowana do obserwowanego natężenia ruchu i nie jest też przystosowana do przenoszenia tak dużych obciążeń. Sprzyjający uprawianiu sportów zimowych klimat jest jednocześnie bardzo niekorzystny dla utrzymania dróg. Szczególnie destrukcyjne dla nawierzchni są okresy, w których temperatury dobowe oscylują pomiędzy ujemnymi w nocy i dodatnimi w dzień. Woda z topniejącego śniegu wciska się w każdą szczelinę i zamarzając rozsadza nawierzchnię. Jednak pomimo tych trudności i ponoszenia olbrzymich kosztów bieżącego utrzymania, zarówno letniego jak i zimowego, dążymy do dalszego rozwoju sieci drogowej realizując zadania inwestycyjne. Odzwierciedleniem tego stanu niech będzie fakt, że ok. 6 % środków budżetowych wydatkowane jest na cele inwestycyjne związane z drogami.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że zarządcy dróg wyższego rzędu również systematycznie wykonują prace mające na celu ulepszenie systemu komunikacyjnego w naszym regionie. Podjęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad działania w postaci remontów skrzyżowań w Nowym Targu i Spytkowicach, remontu nawierzchni drogi w Chabówce, remontu mostu w Nowym Targu, wpłynęły znacząco na dostępność naszego Miasta i rejonu z kierunku północnego oraz poprawiły płynność ruchu w kierunku wschodnim. Również Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowy Zarząd Dróg realizują zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody użytkowników w obrębie regionu. I tak na drogach wojewódzkich trwają prace związane z modernizacją dróg numer 958 i 959 Zakopane – Chochołów – granica państwa oraz budowa pasów wolnego ruchu na przełęczy Snozka, w ciągu drogi numer 969. Na drogach powiatowych w 2004 roku realizowano między innymi: modernizację drogi nr 25437 Raba Wyżna – Podwilk, przebudowę drogi nr 25425 Czarny Dunajec - Poronin i nr 25427 Chochołów – Ciche, przebudowę drogi nr 25412 Groń – Trybsz – Niedzica, przebudowę drogi nr 25422 Szaflary – Skrzypne, przebudowę drogi nr 25410 Łopuszna – Dursztyn, przebudowę drogi nr 25432 Ludźmierz – Pyzówka, przebudowę drogi nr 25407 Wygon – Niedzica, przebudowę drogi nr 25439 Pieniążkowice – Piekielnik.

Podsumowując, jak wynika z powyższych zestawień poszczególni zarządcy dróg realizując swoje zadania ustawowe wspierają rozwój transportu w rejonach turystycznych i zwiększają ich dostępność budując nowe drogi, natomiast modernizując drogi istniejące wpływają na poprawę bezpieczeństwa i wygodę ich użytkowników. Poprawa dostępności komunikacyjnej wpływa się na rozwój gospodarczy regionu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku regionów turystycznych, których rozwój uzależniony jest od liczby odwiedzających je turystów. Zwiększająca się liczba pojazdów sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera problem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów, a szczególnie ruchu pieszych. Dlatego tak ważnym jest, aby rozpoczęte prace modernizacyjne miejsc stanowiących potencjalnie największe zagrożenie, obejmujące w szczególności przebudowę skrzyżowań i odcinków dróg lub zmianę organizacji ruchu w postaci budowy rond, sygnalizacji świetlnych, zmian geometrii skrzyżowań, wykonywaniu azyli dla pieszych, budowy chodników, ścieżek rowerowych, itp., były kontynuowane na kolejnych odcinkach dróg.

Inwestycje mające na celu poprawę transportu drogowego są coraz bardziej kosztowne i paradoksalnie przyczyniają się nie do zmniejszenia, ale do zwiększenia natężenia ruchu, dlatego też np. władze Paryża planując budowę kilkunastokilometrowego tunelu pod miastem, usprawniającego powiązania centrum z lotniskiem Roissy Charles de Gaulle z góry zakładają, że tunel ten będzie dostępny tylko dla autobusów i taksówek z wyłączeniem samochodów prywatnych, ponieważ bez tego ograniczenia szybko stałby się nieprzejezdny.

Doświadczenie to każe na nowo zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem istniejących i stworzeniem nowych publicznych środków transportu i to nie tylko kołowych.

Wydaje się to być w przyszłości niezbędne również, a może przede wszystkim na terenach turystycznych.

Marek FryźlewiczUrząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE