RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86

W Nowym Targu bywał Lenin
  16-11-2004
Niniejszy artykuł nie jest próbą gloryfikacji ojca rewolucji. Nie jest też próbą oceny jego działalności, ani tą pozytywną – jak za dawnych czasów bywało – ani negatywną – co jest z kolei domeną współczesnych rodaków. Skąd zatem pomysł by rozdrapywać zabliźnione rany i wspominać pobyt Lenina w Nowym Targu? W końcu i cela, w której gościł zlikwidowana, a tablica upamiętniająca ten dopust boży zakurzona spoczywa gdzieś w magazynie. Ano to Wasza, powtarzam Wasza sprawka drodzy internauci! Aby to udokumentować zacytuję list, który wpłynął ostatnimi czasy do naszej skrzynki internetowej o następującej treści: „Czemu w opisie miasta nie zamieszczacie tak ważnej informacji, że Lenin siedział tu w areszcie. Naprawdę nie ma się co wstydzić tego, choć to raczej zasługa żandarmów austriackich. Kiedyś była nawet taka tablica. Jako rodak z N.Targu zawsze mogłem się pochwalić przed znajomymi, że w N.Targu poznali się na nim (Leninie). Pozdrowienia.”
Cóż zatem było robić skoro ma to być jedna z większych atrakcji turystycznych miasta, powód do dumy i chluby (co wynika z zacytowanej epistoły), to koniecznie trzeba ją opisać. Kimże w takim razie był Włodzimierz Iljicz Lenin? Ludzie trochę starszej daty niż generacja internetu z pewnością z pamięci (a wielu z nich już pamięć już szwankuje) są w stanie wyrecytować biografię i opisać niezłomną rolę wodza w kształtowaniu socjalistycznej rzeczywistości. Skąd się to wzięło? Aliści oprócz fizyki, chemii i przysposobienia obronnego nauka o „Kraju Rad” była obowiązkowa. My, korzystający z internetu i swobodnej myśli raczej nie zaprzątamy sobie głowy dziejami „Wielkiego Brata”, a o jego istnieniu – co należy dzięki Bogu do przeszłości – uczyć się już tak dokładnie nie musimy. Czytając jedną z wielu wyszukanych w cyberprzestrzeni biografii Lenina można ustalić następujące fakty: LENIN WŁODZIMIERZ ILJICZ. (właśc. Władimir I. Uljanow), 1870–1924, przywódca bolszewików, organizator państwa sow., ideolog komunizmu; 7 XI (25 X) 1917 przejął kierownictwo powstania zbrojnego w Piotrogrodzie, które zapoczątkowało w Rosji rewolucję październikową 1917; od 8 XI (26 X) przewodn. Rady Komisarzy Lud.; 1919 twórca III Międzynarodówki; 1922 inicjator powołania ZSRR; wywarł decydujący wpływ na ukształtowanie się podstaw totalitarnego modelu ustrojowego państwa komunist., w którym pełnia władzy polit., ekon., wojsk. i policyjnej należała do centr. partyjno-państw. ośr. Kierowniczego.”
Na Podhalu przyszły wódz rewolucji przebywał dwukrotnie tj. w 1913 (od 5 maja do 20 października) i 1914 r. (od 6 maja do 26 sierpnia). Zamieszkał w domu Teresy Skupień w Białym Dunajcu. Tutaj też zastał go wybuch I wojny światowej. 7 sierpnia do mieszkania towarzysza przyszedł wachmistrz żandarmerii wraz ze świadkiem, według którego Lenin miał być rosyjskim szpiegiem. Po rewizji domu żandarm oznajmił mu, iż został zadenuncjowany i właściwie powinien go aresztować ale z racji, że dopiero nazajutrz odjedzie pociąg do Nowego Targu polecił zatem Leninowi stawienie się na stacji o 6 rano. Sytuacja była groźna, oskarżenie o szpiegostwo na rzecz armii carskiej groziło w warunkach wojennych postawieniem przed sądem wojskowym. I tak 8 sierpnia Lenin trafił do Nowego Targu, gdzie po przesłuchaniu przez powiatowego komisarza policji Kazimierza Głowińskiego został aresztowany. W chwili aresztowania do depozytu zabrano rzeczy, które miał przy sobie tj. 91 koron, 99 halerzy, czarny zegarek i scyzoryk. Lenin trafił do celi nr 5, w której więzienną dolę dzielił z chłopami odsiadującymi wyroki za niepłacenie podatków. W tamtym czasie nic nie zapowiadało przyszłych wydarzeń w Rosji i roli jaka miała przypaść w udziale Leninowi. Na Podhalu był on postrzegany jako literat, publicysta, współpracownik wydawanej w Petersburgu „Prawdy”. Dlatego też w jego obronie stanęli m. in. dr Andrzej Chramiec, Kazimierz Dłuski, Jan Kasprowicz czy Władysław Orkan. W czasie gdy Lenin był więziony do władz sypały się protesty z różnych stron świata od działaczy, organizacji czy robotników. Ostatecznie Lenina uwolniono 19 sierpnia, kiedy to wyszedł na wolność i wynajętą furką udał się w kierunku Białego Dunajca, skąd niebawem po krótkim postoju w Krakowie wyjechał do Szwajcarii. W nowotarskim areszcie zatem Lenin spędził 12 dni i 11 nocy.
Na „pamiątkę” tego wydarzenia by uczcić 70 rocznicę urodzin Stalina odtworzono w budynku obecnego Młodzieżowego Domu Kultury celę, w której był więziony Lenin. Na ścianie budynku zawisła też tablica upamiętniająca to wydarzenie. Ileż to wycieczek pracowniczych i szkolnych rozpoczynało zwiedzanie Nowego Targu właśnie od celi Lenina, nie wspomnę o setkach delegacji składających pod tablicą kwiaty z okazji kolejnych rocznic Rewolucji Październikowej. Kto mieczem wojuje od miecza ginie mawia stare polskie przysłowie. Na fali „rewolucyjnych” przemian 1989 r. zatarły się wspomnienia z wizyty Lenina w Nowym Targu, w dawnej celi urządzono pracownię, a pamiątkowa tablica - kilkakrotnie oblewana farbą - spoczywa w otchłani pomieszczeń magazynowych Muzeum Podhalańskiego. Czy wróci na swoje miejsce i czy stanie się atrakcją turystyczną w nowej, kapitalistycznej rzeczywistości? Czas pokaże!


Opracował: Marcin Jagła
Fotografie pochodzą z kroniki Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu

Więcej informacji na temat wizyt Lenina na Podhalu w: Jan Adamczewski, Lenin na polskiej ziemi 1912-1914, Kraków 1987.Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE