RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 167

Nowy Targ - "Zielone Miasto"
  20-04-2003
W listopadzie 1999 roku Liga Ochrony Przyrody - Europejskie Centrum Ekologiczne zaprosiła przedstawicieli wybranych samorządów, a wśród nich Nowego Targu na sympozjum połączone ze szkoleniem dotyczącym programu Zielone Miasta Polski. Jest to program realizowany przy współpracy Brytyjskiego Funduszu Know How. Celem programu jest przede wszystkim koordynacja wszystkich działań proekologicznych w danej gminie. Szczególny nacisk położony jest na kształtowanie i rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz na włączenie do programu przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń, związków oraz przedstawicieli firm.
Program prowadzony przez miasto Nowy Targ wyróżnia się tym, że jest kształtowany oddolnie, a kierunki działania wypracowywane są przez zespoły problemowe, które zostały powołane 7 marca 2000r. podczas spotkania założycielskiego Forum Zielone Miasto. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Reprezentowały one różne urzędy, instytucje, stowarzyszenia i mieszkańców popierających idee programu. Powołanych zostało pięć grup roboczych zajmujących się następującymi tematami:
I - zielenią w mieście,
II - czystością wód,
III - ochroną powietrza, 
IV - gospodarką odpadami, 
V - edukacją ekologiczną.
Wszystkie powołane grupy stawiają sobie za cel wytyczenie kierunków działań ku poprawie stanu środowiska i wdrażaniu proekologicznego programu z zakresu zrównoważonego rozwoju miasta.
Głównymi działaniami Urzędu Miasta w ramach programu Zielone Miasto są programy proekologiczne prowadzone w szczególności wśród dzieci i młodzieży miasta Nowego Targu. W tym celu organizowane są konkursy i akcje propagujące tematykę ochrony środowiska m.in.: konkursy plastyczne, konkursy na zbiórkę surowców, które mogą być wtórnie wykorzystywane: "Odzysk puszek aluminiowych", "Zbiórka makulatury".
W ramach ogólnopolskiego programu sprzątanie świata dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią Urząd przeprowadza akcje sprzatania miasta. W akcji udział biorą uczniowie wszystkich nowotarskich szkół. Młodzież sprząta obszar całego miasta, a w szczególności sąsiedztwo cieków wodnych oraz ogólnie dostępne tereny zieleni. Przy współpracy z Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowy Targ w roku 2002 przystąpił do realizacji programu edukacji ekologicznej dla młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych pt. : "Rozdroża cywilizacji - Twój wybór przyszłości". Program ten został zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i dofinansowany w 60%. Akcja ekologiczna składała się z kilku punktów m.in.:
  • konkursy zbiórki surowców wtórnych,
  • oznaczenie ścieżki edukacyjnej na trasie: kamieniołom w Klikuszowej - koryto potoku Lepietnica - Obidowa - Stare Wierchy - Szczyt Obidowiec - Polana Kocurka - Polana Rozdziele - Szczyt Turbacz, wraz z opracowanie mapki ścieżki,
  • przeprowadzenie happeningu ekologicznego przez uczniów gimnazjów i szkół podstawowych dla mieszkańców miasta pt.: "Nowy Targ Moim Miastem Ekologicznym".
Opis ścieżki dydaktycznej został opracowany przez Panią mgr Małgorzatę Brożek - nauczyciela biologii w Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu. Heppening jako widowisko artystyczne został zorganizowany w dniu 15.09.2002r. w Gimnazjum nr 1.
Mieszkańcom miasta Nowego Targu został przedstawiony problem zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Propagując działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego, zaproponowano dorosłym sadzenie drzewek i krzewów ozdobnych. Zapoczątkowując taką akcję, rozdano 200 szt. sadzonek. Posadzone przez mieszkańców sadzonki zostawią w przyszłości ślad w środowisku z przeprowadzonej akcji. Drzewka zostały zakupione ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy uznać, że zakładany cel programu edukacji ekologicznej pod hasłem: "Rozdroże cywilizacji - Twój wybór przyszłości" w zakresie ochrony środowiska naturalnego miasta Nowy Targ wraz z otuliną Gorczańskiego Parku Narodowego został w pełni osiągnięty. 

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu oraz Zespołem Szkół Rolniczych w Nowym Targu, Miasto przystąpiło do realizacji programu edukacji ekologicznej, dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich, z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Podhalu. Program ten został zaakceptowany i dofinansowany przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Nowy Targ oraz Miasta Rabki - Zdrój został sfinansowany szczytny cel tj. książkowe wydanie opracowania pt. "Pomniki Przyrody Powiatu Nowotarskiego". Autorem książki jest Pani mgr Elżbieta Głodkiewicz, nauczyciel biologii w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu. Książka ta zbiorczo przedstawia zabytkowe drzewa znajdujące się na terenie Powiatu Nowotarskiego i pokazuje zasób naszych walorów przyrodniczych. Jest to pierwsza taka pozycja zawierająca opis wszystkich pomników przyrody naszego regionu. Oprócz dzieci i młodzieży Urząd Miasta stara się również włączyć starsze pokolenie mieszkańców Nowego Targu do działalności proekologicznej. W okresie lata organizowany jest konkurs pt. "Najładniejszy ogród w mieście", w którym nagrody są fundowane przez Miasto a sponsorem okazałych pucharów i spotkania laureatów w Restauracji "Ruczaj" jest Pan Adam Worwa. Celem konkursu jest podniesienie estetyki miasta.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ Urząd Miasta przeprowadza akcje propagujące ochronę drzew. Nieodpłatnie rozprowadzono do: szkół, przedszkoli, Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sadzonki drzewek. Urząd Miasta corocznie współfinansuje monitoring powietrza prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, a także monitoring wód powierzchniowych prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Działania te były prowadzone przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Uczestnicy forum "Zielone Miasto" reprezentujący różne instytucje, stowarzyszenia, zakłady, szkoły, podejmują również i realizują własne inicjatywy związane z działalnością proekologiczną. Starają się też o dotacje ze źródeł pozabudżetowych, i tak Nowotarska Telewizja Kablowa zrealizowała programy ekologiczne sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwo Państwowe w Nowym Targu organizuje konkursy plastyczne związane z ochroną środowiska dla dzieci i młodzieży. Udało się pozyskać kilku sponsorów dla realizacji programu. Prowadzone działania odbywają się przy współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz zakładów i służb miejskich.

Koordynacja programu Zielone Miasto odbywa się w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzedu Miasta Nowy Targ.

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE