RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2021

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ informuje, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim - przy czym wartość sprzedaży to: „kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego”.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

nr konta : PKO S. A. 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 lub w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

W zależności od wartości wykazanych w oświadczeniach będzie naliczana opłata wg poniższej zasady:

Zezwolenie A (na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa) - opłata 525 zł. przy wartości sprzedaży do 37 500zł. włącznie, zaś po jej przekroczeniu –1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Zezwolenie B (na sprzedaż napojów zaw. pow. 4,5% do 18% alkoholu /za wyjątkiem piwa) opłata 525 zł. przy wartości sprzedaży do 37 500zł. włącznie zaś po jej przekroczeniu – 1,4%. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Zezwolenie C (na sprzedaż napojów zaw. powyżej 18% alkoholu) opłata 2 100 zł. przy wartości sprzedaży do 77 000zł. włącznie zaś po jej przekroczeniu – 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 201r.,poz. 2277) niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminach określonych ustawą skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat lub wygaśnięciem zezwolenia.

Informacje w w/w zakresie można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, pokój 003 /parter/, tel. (18) 26-11-233, w godzinach urzędowania.

Do pobrania wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020: plik MS Word 2007 - 365, LibreOffice 

Wprowadzono 04-01-2021
Będzie wyświetlane do 14-02-2021
Oglądane - 172

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE