RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73

TERMIN PŁATNOŚCI II RATY ZA KORZYSTANIE ZE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2020 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu w Banku PeKaO S.A. I oddział Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35 A: 68124015741111000007897564,  z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Informacji na temat opłat udziela Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców tel. (18) 26 11 233.

Wprowadzono 15-05-2020
Będzie wyświetlane do 31-05-2020
Oglądane - 61

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE