RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

WYDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI I OBNIŻENIE CZYNSZÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NAJMUJĄCYCH LOKALE UŻYTKOWE

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa, Burmistrz Miasta podjął decyzję o wydłużeniu terminu płatności i obniżeniu czynszów dla przedsiębiorców najmujących lokale użytkowe oraz dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Miasta Nowy Targ.

O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy na podstawie obowiązującej umowy najmu lub dzierżawy, których przychody w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości spadły o więcej niż 30% w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej dane o sytuacji najemcy lub dzierżawcy będą składane w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Wynajmujący lub Wydzierżawiający;

Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu to miesiąc kwiecień 2020 r. 

W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 % miesięczny czynsz najmu za lokal lub miesięczny czynsz dzierżawny zostanie obniżony do 90%, i powiększony o podatek VAT oraz opłaty niezależne od Wynajmującego (woda, ogrzewanie itp.) i przypadającą na dany lokal opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu uzyskania obniżenia czynszu konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie do niego skanów lub kopii dokumentów potwierdzających spadek przychodów lub stosownego oświadczenia o spadku przychodów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umnt@um.nowytarg.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do urny wystawionej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Krzywej 1 (wejście od ul. Krzywej). 

Po dokonaniu analizy przez Burmistrza Miasta zostanie do najemcy lub dzierżawcy przesłany aneks umowy najmu, lub dzierżawy za miesiąc, którego wniosek dotyczy.

Faktury za dany miesiąc będą wystawiane na początku danego miesiąca w pełnej wysokości z 60 dniowym terminem płatności po wcześniejszym zawarciu aneksu do umowy najmu lub dzierżawy. Zmiana warunków umowy następuje w oparciu o aneks do umowy najmu lub dzierżawy, na podstawie którego wystawiana będzie korekta uprzednio wystawionej faktury.

Możliwość zmiany warunków umów najmu lub dzierżawy na zasadach określonych w ust. 1 – dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2,
a najemca lub dzierżawca nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

Wprowadzono 03-04-2020
Będzie wyświetlane do 01-07-2020
Oglądane - 233

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE