RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 27 marca 2017 roku

86 dzień roku, 13 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:28
Zachód słońca: 18:02

Imieniny obchodzą: Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia, Rościmir, Rupert

Międzynarodowy Dzień Teatru
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 109

WYŁOŻENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/123/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, obejmującego teren o symbolu RM położony przy ul. Kokoszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

 

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. zmiany Studium, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów oraz możliwość składania uwag.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha 

 

WZÓR dokumentu - uwagi do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ : Plik PDF Plik MS Word 2007-2013 (docx) i Plik Open (Libre) Office (ODT)

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG - tekst uchwały (plik PDF)

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium (plik PDF 26MB)

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - synteza (plik PDF 28MB)

Wprowadzono 09-03-2017
Będzie wyświetlane do 07-04-2017
Oglądane - 192

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE