RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 27 marca 2017 roku

86 dzień roku, 13 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:28
Zachód słońca: 18:02

Imieniny obchodzą: Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia, Rościmir, Rupert

Międzynarodowy Dzień Teatru
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji do projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 25.04.2017 r. w formie:

więcej»
27.03.2017 r.
Powstańców Śląskich
Wojska Polskiego
Os. Witosa 
Al. Solidarności 
 
więcej»

Ładna pogoda sprzyja pierwszym wiosennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie spalania odpadów zielonych. Obowiązujący na terenie Gminy Miasto Nowy Targ system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po wiosennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi surowa kara – grzywna do 5 000 zł!

więcej»

Witacze- konkurs

Gmina Miasto Nowy Targ oraz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu zapraszają do złożenia prac konkursowych na opracowanie projektu graficznego "WITACZY MIASTA NOWY TARG".

Składanie prac konkursowych do dnia 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 208, 207 Wydział Kultury, Sportu i Promocji, tel. 182611236, 182611232, e-mail: wpromocji@um.nowytarg.pl

Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz www.ppwsz.edu.pl

więcej»

W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ, Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza nabór projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Termin naboru: 20.03.2017 r. – 27.03.2017 r.

więcej»

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Targu - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów celem wcześniejszego zaplanowania ślubu cywilnego (rezerwacja sali, zaproszenie gości) - informuje o wolnych terminach ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Targu

  • 10 maja 2017 r.
  • 13 maja 2017 r.
  • 27 maja 2017 r.
  • 31 maja 2017 r.
więcej»

W Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 101 na nowego właściciela czeka mała, brązowa, kudłata suczka. Wiek 3 lata.

Suczkę i inne psy można zaadoptować bezpłatnie. Kontakt ze Schroniskiem: tel. 18 44 88 433, w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszechne.

 
Niniejszym informuję, że w trakcie prac planistycznych została sporządzona koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I wraz z założeniami dotyczącymi układu komunikacyjnego, która zostaje przedstawiona do konsultacji społecznych. Koncepcja zmiany planu miejscowego będzie podstawą do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I.
więcej»

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/123/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, obejmującego teren o symbolu RM położony przy ul. Kokoszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

więcej»

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/239/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem), w dniach od 16 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

 
więcej»

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt, w ramach którego prowadzi 3 punkty bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowotarskim. Celem jest zapewnienie uprawnionym mieszkańcom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych. Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Nowotarskiego.

Pomoc prawna w prowadzonych przez nas punktach jest świadczona bezpłatnie, przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych, w miejscowościach: Czarny Dunajec, Szczawnica oraz Nowy Targ. 

więcej»
Od dnia 1 lutego 2017 r. dzierżawcami gminnego schroniska "KOLIBA" w Gorcach zostali: (od lewej) Józef Krauzowicz, Marzena Zuń-Obara i Przemysław Obara. Wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia funkcjonowania schroniska można uzyskać bezpośrednio u Dzierżawców tel. 535-579-403.

Burmistrza Miasta Nowy Targ informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami) na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

więcej»

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017r. zmian w ustawie o ochronie przyrody Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje o najistotniejszych zmianach z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów całkowicie zwolnione są osoby fizyczne, które chcą dokonać wycinki drzew i krzewów na prywatnej posesji, pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

więcej»
więcej»

Urząd Miasta Nowy Targ przypomina, że:

  • co najmniej raz w roku należy przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);
więcej»

Burmistrz Miasta Nowy Targ przypomina, że miejsca postojowe na drogach publicznych są ogólnodostępne i wszyscy użytkownicy drogi mają jednakowe prawa do korzystania z nich. Niedopuszczalne jest blokowanie tych miejsc przedmiotami w postaci pachołków, skrzynek itp.

Dlatego wszystkich właścicieli tych przedmiotów proszę o ich niezwłoczne uprzątnięcie z pasa drogowego, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji będzie je usuwał jako podrzucone odpady komunalne stałe.

więcej»

Z inicjatywy Nowotarskiej Rady Seniorów w Urzędzie Miasta Nowy Targ umieszczona została Seniorska Skrzynka Obywatelska.

Ma ona ułatwić kontakt z Seniorami z naszego miasta. Każdy kto zechce się podzielić z radnymi swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami np. dotyczącymi dostrzeżonych problemów dotykających Seniorów, proponowanych rozwiązań ważnych dla starszych mieszkańców może je spisać a następnie wrzucić do tej specjalnej skrzynki, która znajduje się Biurze Obsługi Mieszkańców UM przy ul. Krzywej 1,pok. 001 , parter. Informacje mogą być podpisane lub anonimowe.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290).
 
Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy -osoby posiadające właściwe kwalifikacje.
więcej»

Urząd Miasta Nowy Targ i Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 2126 z późn. zm.) po upływie 20 lat od ostatniego pochowania pozostawienie grobu wymaga uiszczenia opłaty prolongacyjnej.
Groby nieopłacone po 1 października 2017r. przeznaczone będą do likwidacji.

więcej»

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna koniecznie sprawdź swój wpis na stronie www.firma.gov.pl w zakładce baza przedsiębiorców (najłatwiej wyszukuje się po numerze NIP).

Jeżeli Twój wpis zawiera dane niezgodne z faktycznym stanem lub w ogóle nie figuruje w bazie przedsiębiorców koniecznie zgłoś się do urzędu miasta w celu dokonania weryfikacji danych zawartych we wpisie.

W związku ze zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązującymi od 19 maja 2016 r. a wynikającymi z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) zgodnie z art. 60 oraz art. 61 ustawy, Przedsiębiorcy, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie dokonali zmian wpisu do CEIDG lub wykreślenia z tej ewidencji, mogą złożyć wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy,

więcej»

Zdniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

więcej»

W związku z prowadzoną przez tut. Urząd inwentaryzacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie miasta Nowego Targu, zwracam się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie miejsc jego występowania. Zgłoszenia proszę przesyłać lub dostarczyć na jeden z poniżej podanych adresów:

  • Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 211,
  • Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ – Biuro Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy) - pok. 001,

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: anna_granowska@um.nowytarg.pl

Do pobrania: formularz zgłoszenia


Więcej informacji na temat barszczu Sosnowskiego

Uprzejmie informujemy, że płatności podatku od nieruchomości i innych opłat na rzecz Urzędu Miasta można dokonywać bez prowizji w Banku Pekao SA w Nowym Targu w Nowym Targu.

Placówki tego Banku mieszczą się przy Al. 1000 - lecia 35a oraz w Rynek 4.

Aby uniknąć zbędnej straty czasu i stania w kolejce w dniach płatności przed kasą Urzędu Miasta zachęcamy do dokonywania wpłat w placówkach Banku.

Komunikaty i Ogłoszenia Urzędu Miasta
Ogłoszenie z dnia: 2017-03-27 i będzie publikowane do dnia: 2017-03-30
Ogłoszenie z dnia: 2017-03-23 i będzie publikowane do dnia: 2017-04-06
Ogłoszenie z dnia: 2017-03-20 i będzie publikowane do dnia: 2017-04-03
Ogłoszenie z dnia: 2017-03-15 i będzie publikowane do dnia: 2017-03-29
Ogłoszenie z dnia: 2017-03-15 i będzie publikowane do dnia: 2017-03-27
Ogłoszenie z dnia: 2017-01-26 i będzie publikowane do dnia: 2017-12-31
Ogłoszenie z dnia: 2016-10-28 i będzie publikowane do dnia: 2018-11-08
Ogłoszenie z dnia: 2016-09-23 i będzie publikowane do dnia: 2018-12-31
Ogłoszenie z dnia: 2015-12-04 i będzie publikowane do dnia: 2020-12-31
Ogłoszenie z dnia: 2014-12-09 i będzie publikowane do dnia: 2017-12-31
Ogłoszenie z dnia: 2014-03-04 i będzie publikowane do dnia: 2017-12-31
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE