Uchwa造 Rady Miasta w Nowym Targu z 2008 roku


Nr Uchwa造 Data Uchwa造 Tre嗆 Uchwa造 (uchwa豉 w sprawie)
XVIII/198/0823.01.2008 przyj璚ia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii w Nowym Targu na rok 2008.
XVIII/199/0823.01.2008 Uchwa豉 Bud瞠towa na rok 2008.
XVIII/200/0823.01.2008 wy豉pywania bezdomnych zwierz徠.
XVIII/201/0823.01.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您a finansowych w ramach wieloletnich um闚 na realizacj zada bie膨cych.

XIX/202/0825.02.2008 przyst徙ienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem).
XIX/203/0825.02.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania finansowego na realizacj zadania w latach 2008/2009 pod nazw: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)”.
XIX/204/0825.02.2008 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
XIX/205/0825.02.2008 wyra瞠nia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Nowotarskim w sprawie realizacji zadania Gminy Miasta Nowy Targ z zakresu kultury fizycznej i przekazania na ten cel 鈔odk闚 finansowych.
XIX/206/0825.02.2008 udzielenia Samorz康owi Wojew鏚ztwa Ma這polskiego pomocy finansowej.
XIX/207/0825.02.2008 ustalenia odp豉tno軼i za us逝gi opieku鎍ze 鈍iadczone przez Punkt Opieki nad Chorym w Domu O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu.   
______________
XIX/208/0825.02.2008 upowa積ienia Przewodnicz帷ego Rady Miasta Nowy Targ do dokonywania czynno軼i zwierzchnika s逝瘺owego w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Nowy Targ.
XIX/209/0825.02.2008 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu
Zmieniona Uchwa陰 Nr XX/231/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
XIX/210/0825.02.2008 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu.
Zmieniona Uchwa陰 Nr XX/231/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
XIX/211/0825.02.2008 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Miejskiego Zak豉du Wodoci庵闚 i Kanalizacji w Nowym Targu.
Zmieniona Uchwa陰 Nr XX/231/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
XIX/212/0825.02.2008 utworzenia Urz璠u Stanu Cywilnego w Mie軼ie Nowy Targ.
XIX/213/0825.02.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu i dzier瘸wy.
XIX/214/0825.02.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu i dzier瘸wy.
XIX/215/0825.02.2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu na realizacj zadania inwestycyjnego polegaj帷ego na przebudowie drogi powiatowej w Nowym Targu.
XIX/216/0825.02.2008 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania 軼iek闚.

Rezolucja Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 luty 2008r. w sprawie poparcia podejmowanych dzia豉 maj帷ych na celu realizacj drogi krajowej nr 47


XX/217/0831.03.2008 uznania za bezzasadn i oddalenia skargi Pana Romana Motyki na post瘼owanie kierownictwa Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie sposobu rozliczania op豉t za wod.
XX/218/0831.03.2008 uznania za bezzasadn i oddalenia skargi Pani Walerii Bomby na post瘼owanie kierownictwa Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie sposobu rozliczania op豉t za wod.
XX/219/0831.03.2008 uznania za bezzasadn i oddalenia skargi Pani Katarzyny S這wakiewicz i Pani Anny Mruga豉 na bezczynno嗆 dyrektora Miejskiego Zak豉du Wodoci庵闚 i Kanalizacji w sprawie wydobywaj帷ego si odoru z kanalizacji.
XX/220/0831.03.2008 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto軼i jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 nie b璠帷ych nauczycielami w przedszkolach, szko豉ch podstawowych i gimnazjach, prowadzonych przez gmin - miasto Nowy Targ.
XX/221/0831.03.2008 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto軼i jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej Szk鏊 i Przedszkoli w Nowym Targu.
XX/222/0831.03.2008 trybu udzielenia i rozliczenia dotacji do przedszkoli i szk馧 zak豉danych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty ni jednostki samorz康u terytorialnego i ministrowie.
XX/223/0831.03.2008 upowa積ienia do zawierania z innymi jednostkami samorz康u terytorialnego porozumie w zakresie zwrotu koszt闚 dotacji udzielanych do publicznych i niepublicznych przeszkoli oraz innych publicznych lub niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
XX/224/0831.03.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu i um闚 dzier瘸wy.
XX/225/0831.03.2008 oddania w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat gminnej nieruchomo軼i przy ul. Sybirak闚 45 w Nowym Targu.
XX/226/0831.03.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu lokali.
XX/227/0831.03.2008 zamiany lokali mieszkalnych.
XX/228/0831.03.2008 przyj璚ia sprawozdania z realizacji w 2007 r. zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii w Nowym Targu.
XX/229/0831.03.2008 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
XX/230/0831.03.2008 zmiany Uchwa造 Nr 32/XXIX/05 dotycz帷ej okre郵enia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytk闚, po這穎nych na obszarze Miasta Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXI/237/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2008r.
XX/231/0831.03.2008 zmiany
  • Uchwa造 Nr XIX/209/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu,
  • Uchwa造 Nr XIX/210/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu,
  • Uchwa造 Nr XIX/211/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Miejskiego Zak豉du Wodoci庵闚 i Kanalizacji w Nowym Targu
XX/232/0831.03.2008 zmiany Uchwa造 Nr IV/16/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i wysoko軼i diet radnych Rady Miasta Nowy Targ oraz zwrotu koszt闚 podr騜y s逝瘺owych przys逝guj帷ych radnym.
XX/233/0831.03.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.

XXI/234/0828.04.2008 absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2007.
XXI/235/0828.04.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
XXI/236/0828.04.2008 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
XXI/237/0828.04.2008 zmiany Uchwa造 Nr 32/XXIX/05 dotycz帷ej okre郵enia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytk闚, po這穎nych na obszarze Miasta Nowy Targ.

XXII/238/082.06.2008 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
XXII/239/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/240/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/241/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/242/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/243/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/244/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/245/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/246/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/247/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/248/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/249/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/250/082.06.2008 przyznania Medalu Zas逝穎ny dla Sportu Miasta Nowy Targ.
XXII/251/082.06.2008 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
XXII/252/082.06.2008 przyst徙ienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.
XXII/253/082.06.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania finansowego na realizacj zadania w latach 2008/2009 pod nazw: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.
XXII/254/082.06.2008 przyznania w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk闚 oraz okre郵enia jej wysoko軼i.
XXII/255/082.06.2008 okre郵enia sposobu ustalania wysoko軼i cen i op豉t za us逝gi komunalne o charakterze u篡teczno軼i publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiekt闚 i urz康ze u篡teczno軼i publicznej.
XXII/256/082.06.2008 nadania Regulaminu Stra篡 Miejskiej w Nowym Targu.
XXII/257/082.06.2008 wyra瞠nia opinii odno郾ie dokonanych zmian w Podhala雟kim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw豉 II w Nowym Targu polegaj帷ych na likwidacji stacji dializ wraz z oddzia貫m nefrologicznym i poradni nefrologiczn.
XXII/258/082.06.2008 zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
XXII/259/082.06.2008 zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
XXII/260/082.06.2008 wyra瞠nia zgody na zawarcie Porozumienia o przekazaniu 鈔odk闚 finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojew鏚zkiej Policji z siedzib w Krakowie z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
XXII/261/082.06.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta

XXIV/262/0814.07.2008 przyst徙ienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11.
XXIV/263/0814.07.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania finansowego na realizacj zadania w latach 2008/2010 pod nazw: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11”.
XXIV/264/0814.07.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania finansowego na realizacj zadania w latach 2008/2009 pod nazw: „aktualizacja za這瞠 do planu zaopatrzenia w ciep這, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ”.
XXIV/265/0814.07.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu i dzier瘸wy.
XXIV/266/0814.07.2008 oddania w najem na okres powy瞠j trzech lat lokalu u篡tkowego przy al. Kopernika 8 A w Nowym Targu.
XXIV/267/0814.07.2008 zg這szenia kandydata na przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
XXIV/268/0814.07.2008 upowa積ienia do z這瞠nia wniosku o dofinansowanie ze 鈔odk闚 Funduszu Sp鎩no軼i Unii Europejskiej oraz przyj璚ia do realizacji przedsi瞝zi璚ia „Modernizacja gospodarki wodnej i 軼iekowej w Nowym Targu”.
XXIV/269/0814.07.2008 przyj璚ia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”.
Zmieniona Uchwa陰 Nr XXVIII/328/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008r.
XXIV/270/0814.07.2008 Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr VI/29/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2011 roku.
XXIV/271/0814.07.2008 uznania za bezzasadn i oddalenia skargi Pani Danuty Kuflowskiej na Dyrektora Miejskiego O鈔odka Kultury w Nowym Targu.
XXIV/272/0814.07.2008 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr V/27/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011 roku.
XXIV/273/0814.07.2008 zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
XXIV/274/0814.07.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
XXIV/275/0814.07.2008 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II p馧rocze 2008r.

XXV/276/089.09.2008 przyst徙ienia Miasta Nowy Targ do realizacji projektu w ramach Poddzia豉nia 7. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXXIX/455/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009 roku.
XXV/277/089.09.2008 nabycia przez Gmin Miasta Nowego Targu lokalu mieszkalnego b康 budynku mieszkalnego.
XXV/278/089.09.2008 oddania w najem na okres powy瞠j trzech lat dw鏂h lokali u篡tkowych przy al. Tysi帷lecia 44 w Nowym Targu.
XXV/279/089.09.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu i um闚 dzier瘸wy.
XXV/280/089.09.2008 sprzeda篡 gruntu w formie bezprzetargowej.
XXV/281/089.09.2008 przeznaczenia do sprzeda篡 lub oddania w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta Nowy Targ.
XXV/282/089.09.2008 zasad wynajmowania lokali wchodz帷ych w sk豉d mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Nowy Targ.
XXV/283/089.09.2008 zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
XXV/284/089.09.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego: „Budowa krytej p造walni miejskiej – dokumentacja projektowa”.
XXV/285/089.09.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Parku Miejskim”.
XXV/286/089.09.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2011 zadania inwestycyjnego: Budowa mostu w rejonie skrzy穎wania ul. Kokoszk闚 z ul. Kowaniec wraz z drog do ul. Waksmundzkiej (dokumentacja + wykonawstwo).
XXV/287/089.09.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego”.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXVI/297/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 pa寮ziernika 2008r.
XXV/288/089.09.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego: „Realizacja 軼ie瞠k rowerowych – prace projektowe”.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXVII/323/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008r.
XXV/289/089.09.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2011 zadania inwestycyjnego: „Budowa szko造 podstawowej wraz z sal gimnastyczn na osiedlu Niwa w Nowym Targu”.
XXV/290/089.09.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
XXV/291/089.09.2008 ustanowienia wyr騜nie za szczeg鏊ne zas逝gi dla Miasta Nowego Targu i powo豉nia Kapitu造 Honorowej.
XXV/292/089.09.2008 rozpatrzenia skargi Pani Marioli Guzy-Jahn na dzia豉lno嗆 Burmistrza Miasta Nowy Targ.

XXVI/293/0827.10.2008 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Targ 17 - Czerwone Ni積e.


Za陰czniki do uchwa造:
Za陰cznik nr 1 (graficzny 9 MB)
Za陰cznik nr 2
Za陰cznik nr 3
XXVI/294/0827.10.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania finansowego na realizacj zadania w latach 2008/2009 pod nazw: „Sporz康zenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Nowy Targ”.
XXVI/295/0827.10.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu.
XXVI/296/0827.10.2008 zmiany Uchwa造 Nr XI/106/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. dotycz帷ej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
XXVI/297/0827.10.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zada inwestycyjnych: „Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego” oraz „Adaptacja pomieszcze budynku Ratusza Miejskiego na potrzeby jednostki Informacji Turystycznej w Nowym Targu realizowanej w ramach Ma這polskiego Systemu Informacji Turystycznej”.
XXVI/298/0827.10.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego: „Skate Park na boisku przy Al. Solidarno軼i w Nowym Targu”
XXVI/299/0827.10.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 zadania inwestycyjnego: „Dokumentacja projektowa budowy boisk sportowych w ramach programu: MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
XXVI/300/0827.10.2008 zmiany uchwa造 Nr XX/222/2008 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szk馧 zak豉danych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty ni jednostki samorz康u terytorialnego i ministrowie.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXXV/400/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 sierpnia 2009 roku
XXVI/301/0827.10.2008 op豉t za 鈍iadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmin Miasto Nowy Targ
  1. Zmieniona Uchwa陰 Nr XXVII/326/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008r.
  2. Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XLI/469/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r.
XXVI/302/0827.10.2008 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni闚 zamieszka造ch na terenie Gminy-Miasto Nowy Targ
Uchwa豉 zmieniona Uchwa陰 Nr XLV/400/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.
XXVI/303/0827.10.2008 przyj璚ia Programu Wsp馧pracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarz康owymi w roku 2009
XXVI/304/0827.10.2008 przej璚ia przez Gmin Miasto Nowy Targ infrastruktury technicznej wykonanej w ramach zadania: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Nowym Targu na R闚ni Szaflarskiej”
XXVI/305/0827.10.2008 przekazania do realizacji przez O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu zada z zakresu administracji publicznej.
Zmieniona Uchwa陰 Nr XXVII/322/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008r.
XXVI/306/0827.10.2008 nadania statutu jednostce bud瞠towej pod nazw „O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu”.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r.
XXVI/307/0827.10.2008 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Miejskiego Zak豉du Komunikacji w Nowym Targu
XXVI/308/0827.10.2008 okre郵enia wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 nr XXXVII/433/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 pa寮ziernika 2009 roku.
XXVI/309/0827.10.2008 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego
XXVI/310/0827.10.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta
XXVI/311/0827.10.2008 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
XXVI/312/0827.10.2008 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
XXVI/313/0827.10.2008 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
XXVI/314/0827.10.2008 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
XXVI/315/0827.10.2008 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.

XXVII/316/088.12.2008 przyst徙ienia Miasta Nowy Targ jako cz這nka zwyczajnego do stowarzyszenia Ma這polska Organizacja Turystyczna
XXVII/317/088.12.2008 ustalenia wysoko軼i ekwiwalentu pieni篹nego dla cz這nk闚 Ochotniczej Stra篡 Po瘸rnej, kt鏎zy uczestniczyli w dzia豉niu ratowniczym lub szkoleniu po瘸rniczym organizowanym przez Pa雟twow Stra Po瘸rn lub Gmin
XXVII/318/088.12.2008 przed逝瞠nia um闚 najmu i um闚 dzier瘸wy
XXVII/319/088.12.2008 nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu
XXVII/320/088.12.2008 nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu
______________

Uchwa豉 zmieniona UCHWAㄐ Nr XLIX/466/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 28 maja 2018 roku
XXVII/321/088.12.2008 oddania w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat nieruchomo軼i po這穎nej w Nowy Targu przy ul. Wojska Polskiego.
XXVII/322/088.12.2008 zmiany Uchwa造 Nr XXVI/305/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 pa寮ziernika 2008 r. w sprawie przekazania do realizacji przez O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu zada z zakresu administracji publicznej
XXVII/323/088.12.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj w latach 2008-2009 prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn: „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak dooko豉 Tatr, Etap I, odcinek 軼ie磬i rowerowej Nowy Targ – Sucha Hora”
XXVII/324/088.12.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta
XXVII/325/088.12.2008 zmiany Uchwa造 Nr IV/16/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i wysoko軼i diet radnych Rady Miasta Nowy Targ oraz zwrotu koszt闚 podr騜y s逝瘺owych przys逝guj帷ych radnym.
Zmieniona Uchwa陰 Nr V/28/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r.
XXVII/326/088.12.2008 zmiany Uchwa造 Nr 110/XIII/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie og鏊nych zasad korzystania i op豉t za 鈍iadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gmin - Miasto Nowy Targ oraz zmiany Uchwa造 Nr XXVI/301/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 pa寮ziernika 2008r. w sprawie op豉t za 鈍iadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gmin - Miasto Nowy Targ
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XLI/469/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r.

XXVIII/327/0829.12.2008 wyga郾i璚ia mandatu radnego.
XXVIII/328/0829.12.2008 zmiany Uchwa造 nr XXIV/269/08 z dnia 14 lipca 2008r. dotycz帷ej „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”.
XXVIII/329/0829.12.2008 przyj璚ia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii w Nowym Targu na rok 2009.
XXVIII/330/0829.12.2008 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na pokrycie koszt闚 zwi您anych z usuni璚iem skutk闚 zagro瞠 powsta造ch w wyniku wybuchu gazu w dniu 5 grudnia 2008r. na ul. Waksmundzkiej 17.
XXVIII/331/0829.12.2008 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2008 r. Nr XVIII/199/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2008 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
XXVIII/332/0829.12.2008 Uchwa豉 Bud瞠towa na rok 2009 Nr XXVIII/332/08 Rady Miasta Nowy Targ.
XXVIII/333/0829.12.2008 wydatk闚 bud瞠tu miasta, kt鏎e w 2008 r. nie wygasaj wraz z up造wem roku bud瞠towego.
XXVIII/334/0829.12.2008 uznania za bezzasadn i oddalenia skargi Pani Krystyny Stahl i Pani Marii Stahl-Pa造s na dzia豉lno嗆 Burmistrza Miasta Nowy Targ.