Uchwa造 Rady Miasta w Nowym Targu z 2005 roku


Nr Uchwa造 Data Uchwa造 Tre嗆 Uchwa造 (uchwa豉 w sprawie)
1/XXV/200531.01.2005 zasad zwrotu wydatku za 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej b璠帷ych w zakresie zada w豉snych.
2/XXV/200531.01.2005 okre郵enia zasad organizowania pogrzebu przez O鈔odek Pomocy Spo貫cznej oraz zwrotu wydatk闚 poniesionych na pokrycie koszt闚 pogrzebu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie UCHWAΧ NR LIII/511/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 pa寮ziernika 2018 r.
3/XXV/200531.01.2005 wsp馧pracy Miasta Nowy Targ z Miastem Radevormwald (Niemcy).
4/XXV/200531.01.2005 rachunku dochod闚 w豉snych pod nazw "PROMOCJA MIASTA".
5/XXV/200531.01.2005 rachunku dochod闚 w豉snych pod nazw "UTRZYMANIE DR笉".
6/XXV/200531.01.2005 zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 5 w Nowym Targu i Przedszkola Nr 7 w Nowym Targu.
7/XXV/200531.01.2005 udzielenia pe軟omocnictwa.
8/XXV/200531.01.2005 zmiany uchwa造 o powo豉niu przewodnicz帷ych komisji sta造ch Rady Miasta.
9/XXV/200531.01.2005 odwo豉nia Sekretarza Miasta.
10/XXV/200531.01.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
11/XXV/200531.01.2005 realizacji projektu inwestycyjnego p.n. "Nowotarska Miejska Sie Komputerowa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wojew鏚ztwa Ma這polskiego.

Apel Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
prywatyzacji Podhala雟kiego Przedsi瑿iorstwa Drogowo - Mostowego S.A. w Nowym Targu.


12/XXVI/200524.02.2005 szczeg馧owych zasad i trybu udzielania pomocy w formie do篡wiania dla dzieci i m這dzie篡 oraz os鏏 doros造ch.
13/XXVI/200524.02.2005 wyra瞠nia opinii w przedmiocie po陰czenia Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej w Rabce-Zdroju z Samodzielnym Publicznym Zak豉dem Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu.
14/XXVI/200524.02.2005 zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko豉ch podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gmin miasto Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 112/XXXV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2005r.
15/XXVI/200524.02.2005 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni闚 zamieszka造ch na terenie gminy-miasto Nowy Targ
16/XXVI/200524.02.2005 zmiany uchwa造 nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 pa寮ziernika 2004 roku w sprawie wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XIV/132/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 pa寮ziernika 2007r.

17/XXVII/200531.03.2005 udzielenia Samorz康owi Wojew鏚ztwa Ma這polskiego pomocy finansowej.
18/XXVII/200531.03.2005 udzielenia Samorz康owi Wojew鏚ztwa Ma這polskiego pomocy finansowej.
19/XXVII/200531.03.2005 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
20/XXVII/200531.03.2005 ustalenia g鏎nych granic op豉t za korzystanie z miejskich parking闚 na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr VI/29/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku
21/XXVII/200531.03.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
22/XXVII/200531.03.2005 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 111/XXXV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2005r.
23/XXVII/200531.03.2005 przyj璚ia sprawozdania z realizacji w 2004 r. zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu.

O鈍iadczenie Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
ska瞠nia w鏚 potoku Bia造 Dunajec.


24/XXVIII/200515.04.2005 umieszczenia na 軼ianie Ratusza Miejskiego tablicy pami徠kowej
25/XXVIII/200515.04.2005 podj璚ia dzia豉 zmierzaj帷ych do utworzenia w Nowym Targu stacji "Caritas" im. Jana Paw豉 II.

O鈍iadczenie - rezolucja Rady Miasta Nowego Targu z Uroczystej Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miasta Nowego Targu w 15 dniu kwietnia 2005 r.


26/XXIX/200528.04.2005 absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2004.
27/XXIX/200528.04.2005 przyj璚ia Programu Ochrony 字odowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ

Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie UCHWAΧ NR XLII/399/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 listopada 2017 r.

28/XXIX/200528.04.2005 op豉t za przew霩 os鏏 i baga簑 鈔odkami komunikacji miejskiej.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 18/IV/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2006r.
29/XXIX/200528.04.2005 likwidacji Przedszkola Nr 5 Nowym Targu.
30/XXIX/200528.04.2005 likwidacji Przedszkola Nr 7 Nowym Targu.
31/XXIX/200528.04.2005 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
32/XXIX/200528.04.2005 okre郵enia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytk闚, po這穎nych na obszarze Miasta Nowy Targ.
Zmieniona:
33/XXIX/200528.04.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na lata 2005-2006 na pokrycie koszt闚 wywozu i unieszkodliwiania osadu nadmiernego zgromadzonego w latach ubieg造ch na oczyszczalni 軼iek闚 w Nowym Targu na okres od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.
34/XXIX/200528.04.2005 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego

35/XXX/200515.06.2005 powo豉nia Sekretarza Miasta.
36/XXX/200515.06.2005 zatwierdzenia sprawozda finansowych instytucji kultury.
37/XXX/200515.06.2005 zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
38/XXX/200515.06.2005 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
39/XXX/200515.06.2005 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
40/XXX/200515.06.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
41/XXX/200515.06.2005 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
42/XXX/200515.06.2005 ustalenia wysoko軼i stawek op豉ty za zaj璚ie pasa drogowego na cele niezwi您ane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr VI/37/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2011 roku.
43/XXX/200515.06.2005 uznania za bezzasadn i oddalenia skargi Zarz康u Sp馧dzielni Mieszkaniowej im. W. Witosa w Nowym Targu na dzia豉lno嗆 Burmistrza Miasta Nowy Targ.

44/XXXI/200521.07.2005 przyj璚ia Karty Wsp馧pracy z Organizacjami Pozarz康owymi oraz innymi podmiotami.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XII/92//2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011 roku.
45/XXXI/200521.07.2005 udzielenia Samorz康owi Wojew鏚ztwa Ma這polskiego pomocy finansowej.
46/XXXI/200521.07.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
47/XXXI/200521.07.2005 przyst徙ienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 7, zatwierdzonego uchwa陰 nr 58/XXV/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 25 lipca 2000r. (Dz. Urz. Woj. Ma這polskiego z 2000r. Nr 63 poz. 607).
48/XXXI/200521.07.2005 zmiany uchwa造 Nr 106/XII/2003 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie ustalenia wysoko軼i op豉ty targowej pobieranej na terenie miasta Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 lutego 2006r.
49/XXXI/200521.07.2005 zmiany Uchwa造 nr 8/XV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2004 r. dotycz帷ej zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2004-2005 pod nazw "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego Burmistrza Nowego Targu na os. Na Skarpie 11 w Nowym Targu".
50/XXXI/200521.07.2005 zabezpieczenia przyznanych 鈔odk闚 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu MENiS w formie weksla "in blanco" na dofinansowanie przedsi瞝zi璚ia p.n. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego Burmistrza Nowego Targu na os. Na Skarpie 11 w Nowym Targu".
51/XXXI/200521.07.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazw "Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dachu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu".
52/XXXI/200521.07.2005 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
53/XXXI/200521.07.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2005 - 2006 pod nazw "Przebudowa ulicy Ko軼iuszki wraz z przebudow skrzy穎wania ul. 安. Anny i ul. Kowaniec w Nowym Targu".
54/XXXI/200521.07.2005 zabezpieczenia porozumienia z Podhala雟kim Przedsi瑿iorstwem Komunalnym Sp. z o.o. ustalaj帷ego zasady uczestnictwa Gminy Miasto Nowy Targ w opracowaniu studium wykonalno軼i p.t. "Oczyszczanie 軼iek闚 na Podhalu" w formie weksla "in blanco".
55/XXXI/200521.07.2005 zmiany uchwa造 nr 10/V/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie sprzeda篡 grunt闚 na rzecz u篡tkownik闚 wieczystych i udzielania bonifikat.
56/XXXI/200521.07.2005 zamiany nieruchomo軼i.
57/XXXI/200521.07.2005 zamiany nieruchomo軼i.
58/XXXI/200521.07.2005 sprzeda篡 nieruchomo軼i w formie bezprzetargowej.
59/XXXI/200521.07.2005 uchwa豉 zmieniaj帷a uchwa喚 nr 122/XXIV/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz帷ych w sk豉d mieszkaniowego zasobu gminy.
60/XXXI/200521.07.2005 podzia逝 miasta na sta貫 obwody g這sowania.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 95/XXXIV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 1 grudnia 2005r.
61/XXXI/200521.07.2005 utworzenia odr瑿nego obwodu g這sowania.
62/XXXI/200521.07.2005 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.
63/XXXI/200521.07.2005 powo豉nia Zespo逝 opiniuj帷ego zg這szonych Radzie kandydat闚 na 豉wnik闚 do S康u Okr璕owego - Wydzia逝 Pracy i Ubezpiecze Spo貫cznych w Nowym S帷zu
64/XXXI/200521.07.2005 zmiany uchwa造 Nr 123/XXIV/04 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyj璚ia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych.

65/XXXII/200514.09.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
66/XXXII/200514.09.2005 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ.
67/XXXII/200514.09.2005 oddania nieruchomo軼i w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat.
68/XXXII/200514.09.2005 wyra瞠nia opinii do projektu dodatkowych obszar闚 Natura 2000 po這穎nych w strefie alpejskiej - Ostoja Gorcza雟ka w cz窷ci po這穎nej na terenie miasta Nowego Targu.
69/XXXII/200514.09.2005 rozwi您ania umowy u篡tkowania wieczystego.
70/XXXII/200514.09.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazw "Dokumentacja projektowa modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowym Targu".
71/XXXII/200514.09.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazw "Budowa nowych i modernizacja istniej帷ych uj耩 wody ze studni wierconych na terenie R闚nia Szaflarska - B鏎 z w陰czeniem do miejskiej sieci wodoci庵owej miasta Nowy Targ".
72/XXXII/200514.09.2005 przyj璚ia Strategii Rozwi您ywania Problem闚 Spo貫cznych Miasta Nowy Targ do roku 2010
73/XXXII/200514.09.2005 przyznania w roku 2005 dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk闚 oraz jej wysoko軼i.

74/XXXIII/200526.10.2005 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
75/XXXIII/200526.10.2005 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
76/XXXIII/200526.10.2005 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
77/XXXIII/200526.10.2005 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
78/XXXIII/200526.10.2005 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
79/XXXIII/200526.10.2005 przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
80/XXXIII/200526.10.2005 wyboru 豉wnik闚 do S康u Okr璕owego w Nowym S帷zu - Wydzia逝 Pracy i Ubezpiecze Spo貫cznych.
81/XXXIII/200526.10.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
82/XXXIII/200526.10.2005 restrukturyzacji nale積o軼i Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu z tytu逝 zobowi您a podatkowych stanowi帷ych dochody bud瞠tu Miasta Nowego Targu.
Zmieniona Uchwa陰 Nr 83/XLII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 wrze郾ia 2006r.
83/XXXIII/200526.10.2005 przeznaczenia do sprzeda篡 nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta Nowy Targ, po這穎nej przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu.
84/XXXIII/200526.10.2005 przeznaczenia do zbycia nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta Nowy Targ.
Zmieniona Uchwa陰 Nr 98/XXXIV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 1 grudnia 2005r.
85/XXXIII/200526.10.2005 przyst徙ienia do sporz康zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. NOWY TARG 19 (obszar szpitala wraz z otoczeniem).
86/XXXIII/200526.10.2005 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13

Zmieniona
87/XXXIII/200526.10.2005 dzier瘸wy na okres powy瞠j trzech lat.
88/XXXIII/200526.10.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您a w zakresie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczni闚.
89/XXXIII/200526.10.2005 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
90/XXXIII/200526.10.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您a w zakresie kultury.
91/XXXIII/200526.10.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2005- 2006 pod nazw: "Modernizacja pomieszcze biurowych w budynku Urz璠u Miasta Nowy Targ".
Zmieniona Uchwa陰 Nr 108/XXXV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2005r.

92/XXXIV/20051.12.2005 przyst徙ienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 20 (obszar Oleks闚ki - Dziubas闚ki), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 1 w cz窷ci obszaru obj皻ego tym planem.
93/XXXIV/20051.12.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
94/XXXIV/20051.12.2005 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Miejskiego Zak豉du Wodoci庵闚 i Kanalizacji w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XIX/211/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r.
95/XXXIV/20051.12.2005 podzia逝 miasta na sta貫 obwody g這sowania.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr Nr XXX/349/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.
96/XXXIV/20051.12.2005 zmiany Uchwa造 Nr 107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od 鈔odk闚 transportowych.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXXVIII/448/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2009r.
97/XXXIV/20051.12.2005 udzielenia bonifikaty.
98/XXXIV/20051.12.2005 zmiany uchwa造 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta Nowy Targ.
99/XXXIV/20051.12.2005 zmiany Uchwa造 nr 93/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
100/XXXIV/20051.12.2005 zaci庵ni璚ia zobowi您ania na 2006 rok dotycz帷ego realizacji Projektu ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) -Program Inicjatywy Wsp鏊notowej INTERREG III A Polska -Republika S這wacka Mikroprojekty. "Polsko-S這wacki przewodnik po atrakcjach turystycznych, Nowy Targ-Kie禦ark".

101/XXXV/200528.12.2005 Uchwa豉 Bud瞠towa na rok 2006
102/XXXV/200528.12.2005 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2005 r. Nr 118/XXIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
103/XXXV/200528.12.2005 wydatk闚 bud瞠tu miasta, kt鏎e w 2005r. nie wygasaj wraz z up造wem roku bud瞠towego
104/XXXV/200528.12.2005 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto軼i jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 nie b璠帷ych nauczycielami w przedszkolach, szko豉ch podstawowych i gimnazjach, prowadzonych przez gmin-miasto Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XX/220/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
105/XXXV/200528.12.2005 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto軼i jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej Szk馧 i Przedszkoli w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XX/221/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
106/XXXV/200528.12.2005 przyst徙ienia Miasta Nowy Targ do Stowarzyszenia "Koalicja Marek Ziem G鏎skich"
107/XXXV/200528.12.2005 przyj璚ia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii w Nowym Targu na rok 2006.
108/XXXV/200528.12.2005 zmiany Uchwa造 Nr 91/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 pa寮ziernika 2005 r. w sprawie zaci庵ni璚ia zobowi您ania na realizacj zadania inwestycyjnego w latach 2005-2006 pod nazw: "Modernizacja pomieszcze biurowych w budynku Urz璠u Miasta Nowy Targ".
109/XXXV/200528.12.2005 wyra瞠nia opinii do projektu rozporz康zenia Wojewody Ma這polskiego w sprawie Po逝dniowoma這polskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w cz窷ci obejmuj帷ej obszar miasta Nowy Targ.
110/XXXV/200528.12.2005 rocznego programu wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi.
111/XXXV/200528.12.2005 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XIX/209/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r.
112/XXXV/200528.12.2005 zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko豉ch podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gmin miasto Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 17/IV/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2006r.