Uchwa造 Rady Miasta w Nowym Targu
z 2002 roku 

Nr Uchwa造 Data Uchwa造 Tre嗆 Uchwa造 (uchwa豉 w sprawie)
1/XL/200217.01.2002wyra瞠nia zgody na rozwi您anie umowy u篡tkowania wieczystego
2/XL/200217.01.2002wyra瞠nia zgody na zrzeczenie si prawa u篡tkowania wieczystego i w豉sno軼i budynku na rzecz Gminy Miasta Nowego Targu.
3/XL/200217.01.2002udzielenia Przedsi瑿iorstwu Handlu Wewn皻rznego Sp. z o.o. w Nowym Targu po篡czki kr鏒koterminowej
4/XL/200217.01.2002zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urz璠u Miasta w Nowym Targu.
5/XL/200217.01.2002zmian w Statucie Miasta Nowego Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 27/VII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2003r.

6/XLI/200218.03.2002 upowa積ienia Zarz康u Miasta Nowego Targu do podpisania porozumienia oraz um闚 na realizacj zadania rz康owego.
7/XLI/200218.03.2002upowa積ienia Zarz康u Miasta Nowego Targu do podpisania umowy na modernizacj oraz prowadzenie konserwacji i bie膨cych napraw sieci i urz康ze o鈍ietlenia ulicznego do ko鎍a 2007 r.
8/XLI/200218.03.2002zmian w bud瞠cie miasta na 2002 rok
9/XLI/200218.03.2002likwidacji Przedszkola Nr 1 w Nowym Targu.
Zmieniona Uchwa陰 Nr 27/XLIII/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 27 maja 2002r.
10/XLI/200218.03.2002 wniesienia wk豉du niepieni篹nego (aportu) do Nowotarskiego Przedsi瑿iorstwa Komunalnego Sp馧ka z o.o. w Nowym Targu.
11/XLI/200218.03.2002upowa積ienia Zarz康u Miasta Nowego Targu do podpisania umowy na letnie utrzymanie czysto軼i na ulicach i placach w granicach administracyjnych Nowego Targu, na okres 3 lat.

12/XLII/200229.04.2002w sprawie absolutorium dla Zarz康u Gminy Miasta Nowy Targ za rok 2001.
13/XLII/200229.04.2002trybu post瘼owania o udzielenie podmiotom spoza sektora finans闚 publicznych dotacji, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli realizacji zada w zakresie administracji publicznej zleconym tym podmiotom.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 90/XXII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 25 pa寮ziernika 2004r.
14/XLII/200229.04.2002ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zak豉d闚 bud瞠towych.
15/XLII/200229.04.2002przyj璚ia sprawozdania z realizacji w 2001 r. zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu.
16/XLII/200229.04.2002wniesienia wk豉du niepieni篹nego (aportu) do Nowotarskiego Przedsi瑿iorstwa Komunalnego Sp馧ka z o.o. w Nowym Targu.
17/XLII/200229.04.2002 przeznaczenia do sprzeda篡 nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta Nowy Targ.
18/XLII/200229.04.2002 oddania w najem lub dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat nieruchomo軼i po這穎nej w Nowym Targu przy ul. Lud幟ierskiej 29
19/XLII/200229.04.2002 zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
20/XLII/200229.04.2002 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2002 rok Nr 80/XXXIX/01 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2001 roku
21/XLII/200229.04.2002 ustalenia liczby punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% alkoholu (za wyj徠kiem piwa) przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 jak i w miejscu sprzeda篡 oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych i warunk闚 sprzeda篡 tych napoj闚.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 15/III/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2002r.

22/XLIII/200227.05.2002 zasad przyznawania pomocy w formie do篡wiania uczni闚 w szko豉ch.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 20/VI/03 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 9 kwietnia 2003r.
23/XLIII/200227.05.2002 szczeg馧owych zasad udzielania dotacji do niepublicznych szk馧 podstawowych i gimnazj闚 na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 22/XVI/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 31 marca 2004r.
24/XLIII/200227.05.2002 zmiany Uchwa造 Nr 42/LVIII/98 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 28.05.1998 r. w sprawie ustalania wysoko軼i op豉ty targowej pobieranej na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 106/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003r.
25/XLIII/200227.05.2002 okre郵enie stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u篡tkowej lokalu mieszkalnego dla zasob闚 Zakopia雟kiego Towarzystwa Budownictwa Spo貫cznego sp. z o.o. na terenie miasta Nowego Targu.
26/XLIII/200227.05.2002 zatwierdzenia sprawozda finansowych instytucji kultury
27/XLIII/200227.05.2002 zmiany Uchwa造 Nr 9/XLI/02 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 18 marca 2002r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 w Nowym Targu.
28/XLIII/200227.05.2002 zmiany uchwa造 Nr 87/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie op豉ty administracyjnej.
Uchwa豉 utraci豉 moc z dniem 1.01.2007 r. w zwi您ku z ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o op豉cie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635)

29/XLIV/200226.06.2002 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2002 rok Nr 80/XXXIX/01 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2001 roku
30/XLIV/200226.06.2002 oddalenia wezwania do usuni璚ia naruszenia prawa
31/XLIV/200226.06.2002 szczeg馧owych zasad udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 23/XVI/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 31 marca 2004r.
32/XLIV/200226.06.2002 podzia逝 miasta na okr璕i wyborcze, ustalenia ich numer闚 i granic oraz liczby radnych w okr璕ach wyborczych.
33/XLIV/200226.06.2002 podzia逝 miasta na obwody g這sowania.
34/XLIV/200226.06.2002 zwi瘯szenia (uzupe軟ienia) kapita逝 zak豉dowego Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Nowym Targu.

35/XLV/200212.08.2002 sprzeda篡 gruntu u篡tkownikom wieczystym, udzielania bonifikat i ustalenia umownej stawki oprocentowania.
36/XLV/200212.08.2002 zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
37/XLV/200212.08.2002 przeznaczenia do oddania w u篡tkowanie wieczyste lub dzier瘸w powy瞠j trzech lat nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta Nowy Targ.
38/XLV/200212.08.2002 wyznaczenia miejsca wydobywania kamienia, 篤iru, piasku oraz innych materia堯w w granicach powszechnego korzystania z w鏚

39/XLVI/200220.08.2002 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2002 rok Nr 80/XXXIX/01 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2001 roku.

40/XLVII/20024.10.2002 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XX/153/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2012
41/XLVII/20024.10.2002 zmiany "Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ".
42/XLVII/20024.10.2002 udzielenia Staro軼ie Nowotarskiemu por璚zenia.
43/XLVII/20024.10.2002 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
44/XLVII/20024.10.2002 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3 przyj皻ych i oczyszczonych 軼iek闚.
45/XLVII/20024.10.2002 upowa積ienia dla Zarz康u Miasta do zawierania wieloletnich um闚 w ramach wydatk闚 bie膨cych.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 95/XXII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 25 pa寮ziernika 2004r.
46/XLVII/20024.10.2002 przyst徙ienia do scalenia i podzia逝 nieruchomo軼i.
47/XLVII/20024.10.2002 op豉t za usuwanie odpad闚 komunalnych.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 34/XXXVIII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 27 kwietnia 2006r.
48/XLVII/20024.10.2002 szczeg馧owych zasad utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Miasta Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 34/XXXVIII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 27 kwietnia 2006r.
49/XLVII/20024.10.2002 zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
50/XLVII/20024.10.2002 nabycia lokalu mieszkalnego.
51/XLVII/20024.10.2002 udzielenia samorz康owi wojew鏚ztwa ma這polskiego wsparcia finansowego na dofinansowanie nak豉d闚 inwestycyjnych Podhala雟kiej Pa雟twowej Wy窺zej Szko造 Zawodowej w Nowym Targu.
52/XLVII/20024.10.2002 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2002 rok Nr 80/XXXIX/01 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2001 roku.

1/I/200225.11.2002 wyboru Przewodnicz帷ego Rady Miasta.
2/I/200225.11.2002 wyboru Wiceprzewodnicz帷ych Rady Miasta.
3/I/200225.11.2002 wyga郾i璚ia mandatu radnego.
4/I/200225.11.2002 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.
5/I/200225.11.2002 obsadzenia mandatu radnego.

6/II/200210.12.2002 podatku od posiadania ps闚.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 104/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003r.
7/II/200210.12.2002 wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 101/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003r.
8/II/200210.12.2002 zwolnie z podatku od nieruchomo軼i.
Zmieniona Uchwa陰 Nr 70/XI/2003 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 pa寮ziernika 2003r.
9/II/200210.12.2002 podatku od 鈔odk闚 transportowych.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 107/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003r.
10/II/200210.12.2002 okre郵enia wzor闚 formularzy do podatku od nieruchomo軼i, podatku rolnego i podatku le郾ego.
11/II/200210.12.2002 powo豉nia sta造ch komisji Rady Miasta i wyboru cz這nk闚 tych komisji.
Zmieniona
12/II/200210.12.2002 powo豉nia Przewodnicz帷ych Komisji sta造ch Rady Miasta.
Zmieniona
13/II/200210.12.2002 powo豉nia komisji dyscyplinarnych.

14/III/200230.12.2002 Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
  • Zmieniona Uchwa陰 Nr 87/XLIII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 23 pa寮ziernika 2006r.
  • Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XLII/478/2010 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 29 marca 2010r. (Wojewoda Ma這polski rozstrzygni璚iem nadzorczym z dnia 27 maja 2010r. (PN.II.0911-73-10) stwierdzi niewa積o嗆 uchwa造 w ca這軼i.)
  • Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 czerwca marca 2010r.
15/III/200230.12.2002 ustalenia liczby punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% alkoholu (za wyj徠kiem piwa) przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 jak i w miejscu sprzeda篡 oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych.
16/III/200230.12.2002 przyj璚ia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu.
Zmieniona Uchwa陰 Nr 54/IX/2003 Rady Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 11 lipca 2003r.
17/III/200230.12.2002 powo豉nia komisji dora幡ej Rady Miasta Nowy Targ o nazwie „Komisja Statutowa" i ustalenia sk豉du osobowego.
18/III/200230.12.2002 Wyboru delegat闚 do Kongresu Euroregionu „Tatry".
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 24/V/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
19/III/200230.12.2002 zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2002 rok Nr 80/XXXIX/01 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2001 roku
20/III/200230.12.2002 wydatk闚 bud瞠tu miasta, kt鏎e w 2002 r. nie wygasaj wraz z up造wem roku bud瞠towego.
21/III/200230.12.2002 zmiany Uchwa造 Nr 60/XIX/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie regulaminu korzystania z miejskich plac闚 targowych.
22/III/200230.12.2002 okre郵enie stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni u篡tkowej lokalu mieszkalnego dla zasob闚 Zakopia雟kiego Towarzystwa Budownictwa Spo貫cznego sp. z o.o. na terenie miasta Nowego Targu.
23/III/200230.12.2002 przyst徙ienia miasta do sp馧ki kapita這wej.