Uchwa造 Rady Miejskiej w Nowym Targu
z 2001 roku

Nr Uchwa造 Data Uchwa造 Tre嗆 Uchwa造 (uchwa豉 w sprawie)
1/XXX/2001 26.01.2001 Budowy pomnika - tablicy pami徠kowej
2/XXX/2001 26.01.2001 Oddanie w u篡czenie na okres powy瞠j trzech lat pomieszcze u篡tkowych po這穎nych na I pi皻rze Rynek 6 i 7 w Nowym Targu.
3/XXX/2001  Oddania w najem na okres powy瞠j 3 lat cz窷ci nieruchomo軼i przy ul. Parkowej 14
4/XXX/2001 26.01.2001 Zawarcia umowy na dofinansowanie modernizacji Miejskiej Hali Lodowej ze 鈔odk闚 Urz璠u Kultury Fizycznej i Sportu w 2001 r.

5/XXXI/2001 21.02.2001 Zmian w sk豉dzie Kapitu造 Honorowej
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 64/XIX/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 czerwca 2004r.
6/XXXI/2001 21.02.2001 Wyboru banku do wykonywania bankowej obs逝gi bud瞠tu miasta Nowy Targu
7/XXXI/2001 21.02.2001 Oddalenia wezwania do usuni璚ia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia
8/XXXI/2001 21.02.2001 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowy Targ 11
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r.
9/XXXI/2001 21.02.2001 Uchwa豉 Bud瞠towa na 2001 rok
10/XXXI/2001 21.02.2001 Utworzenia 鈔odka specjalnego p.n. "Imprezy".

11/XXXII/2001 23.03.2001 Przyj璚ia sprawozdania z realizacji w 2000 r. zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ania problem闚 alkoholowych w Nowym Targu.
12/XXXII/2001 23.03.2001 Zatwierdzenia Harmonogramu Realizacyjnego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ania Problem闚 alkoholowych w nowym Targu na rok 2001
Zmieniona Uchwa陰 Nr 49/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 20 wrze郾ia 2001r.
13/XXXII/2001 23.03.2001 Nadania Gimnazjum Nr 2 w Nowym targu imienia Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego
14/XXXII/2001 23.03.2001 Op豉t za przew霩 os鏏 i baga簑 鈔odkami komunikacji miejskiej
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 19/VI/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 9 kwietnia 2003r.
15/XXXII/2001 23.03.2001 Oddania w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat cz窷ci dzia趾i ewid. Nr 12582/7 po這穎nej w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego.
16/XXXII/2001 23.03.2001 Modernizacji o鈍ietlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Targ.

17/XXXIII/2001 26.04.2001 Przyj璚ia sprawozdania z wykonania bud瞠tu za 2000 rok i udzielenia absolutorium Zarz康owi Miasta nowego Targu.
18/XXXIII/2001 26.04.2001 Zmiany Uchwa造 bud瞠towej na 2001 rok Nr 9/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 21 lutego 2001 r.
19/XXXIII/2001 26.04.2001 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Zak豉du Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XIX/210/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r.
20/XXXIII/2001 26.04.2001 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Miejskiego Zak豉du Wodoci庵闚 i Kanalizacji w nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 94/XXXIV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 1 grudnia 2005r.
21/XXXIII/2001 26.04.2001 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 Miejskiego Zak豉du komunikacji w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XI/105/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
22/XXXIII/2001 26.04.2001 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 nie b璠帷ych nauczycielami w przedszkolach, szko豉ch podstawowych i gimnazjach, prowadzonych przez Gmin Miasto Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Nr 104/XXXV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2005r.
23/XXXIII/2001 26.04.2001 Przyj璚ia "Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji konkursowej.
24/XXXIII/2001 26.04.2001 Przyj璚ia "Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Nr 10 w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji Konkursowej.
25/XXXIII/2001 26.04.2001 Przyst徙ienia do opracowania Strategii rozwoju Miasta Nowego Targu.
26/XXXIII/2001 26.04.2001 Okre郵enia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Miasta Nowego Targu.
27/XXXIII/2001 26.04.2001 Obj璚ia udzia堯w w Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Nowym Targu w zamian za wierzytelno嗆.
28/XXXIII/2001 26.04.2001 Udzielenia Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp z o.o. w N. Targu po篡czki d逝goterminowej.
29/XXXIII/2001 26.04.2001 Zmian w bud瞠cie miasta na 2001 rok.

30/XXXIV/2001 22.06.2001 Sprzeda篡 nieruchomo軼i.
31/XXXIV/2001 22.06.2001 Ustalenia umownych stawek oprocentowania przy sprzeda篡 nieruchomo軼i na raty.
32/XXXIV/2001 22.06.2001 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ.
33/XXXIV/2001 22.06.2001 Zmian w bud瞠cie miasta na 2001 rok.
34/XXXIV/2001 22.06.2001Sprzeda篡 akcji Banku Ochrony 字odowiska S.A. w Warszawie.
35/XXXIV/2001 22.06.2001Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia oraz warto軼i jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownik闚 ZOESiP.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 105/XXXV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2005r.
36/XXXIV/2001 22.06.2001Ufundowania pomnik闚 - tablicy pami徠kowej.

37/XXXV/2001 14.08.2001Zmian w statucie Miasta Nowego Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 27/VII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2003r.
38/XXXV/2001 14.08.2001Utworzenia dodatkowego obwodu g這sowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
39/XXXV/2001 14.08.2001 Oddania w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat cz窷ci dzia趾i ewidencyjnej nr 12582/7 po這穎nej w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego
40/XXXV/2001 14.08.2001 Wyra瞠nia zgody na zawarcie porozumienia o przej璚iu zada z zakresu administracji rz康owej zawartych w "Pilota穎wym programie rz康owym na rzecz spo貫czno軼i romskiej w wojew鏚ztwie ma這polskim na lata 2001-2003"
41/XXXV/2001 14.08.2001Zmian w bud瞠cie miasta na 2001 rok
42/XXXV/2001 14.08.2001Zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

43/XXXVI/200120.09.2001Przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Ochotniczej Stra篡 Po瘸rnej w Nowym Targu.
44/XXXVI/200120.09.2001Przyznania Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu.
45/XXXVI/200120.09.2001Wyboru przedstawicieli do Rady Spo貫cznej SP ZOZ w Nowym Targu.
46/XXXVI/200120.09.2001Osiedlenia na terenie Nowego Targu polskiej rodziny z Kazachstanu.
Zmieniona Uchwa陰 Nr 57/XVIII/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 31 maja 2004r.
47/XXXVI/200120.09.2001Przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany w miejscowym planie og鏊nym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Targu.
48/XXXVI/200120.09.2001Ustanowienia s逝瞠bno軼i gruntowej.
49/XXXVI/200120.09.2001Wynagrodzenia za udzia w posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu.
50/XXXVI/200120.09.2001Ustalenia liczby punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% alkoholu (za wyj徠kiem piwa) przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 jak i w miejscu sprzeda篡 oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych i warunk闚 sprzeda篡.
51/XXXVI/200120.09.2001Rozwi您ania Miejskiej Komisji Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych.
52/XXXVI/200120.09.2001Zmian w bud瞠cie miasta na 2001 rok.
53/XXXVI/200120.09.2001Zbycia nieruchomo軼i zabudowanej budynkiem administracyjnym po這穎nym na osiedlu Konfederacji Tatrza雟kiej w Nowym Targu.
54/XXXVI/200120.09.2001Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza miasta Nowego Targu.
55/XXXVI/200120.09.2001Upowa積ienia Zarz康u miasta Nowy Targ do prowadzenia negocjacji z Eksport Kredit Fonden (EKF) z Danii oraz Du雟k Agencj Ochrony 字odowiska.

56/XXXVII/20015.11.2001Wyga郾i璚ia mandatu radnego 酥. Rafa豉 Sobolewskiego.
57/XXXVII/20015.11.2001Przyznania "Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu" po鄉iertnie dla Pana Rafa豉 Sobolewskiego.
58/XXXVII/20015.11.2001Przyznania "Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu"dla Pana Franciszka Potoczka.
59/XXXVII/20015.11.2001Przyznania "Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu"dla Pana Jerzego Bieleckiego.
60/XXXVII/20015.11.2001Przyznania "Medalu za Szczeg鏊ne Zas逝gi dla Miasta Nowego Targu" dla Pani Stanis豉wy Soczek.
61/XXXVII/20015.11.2001Przyst徙ienia do sporz康zenia zmian w miejscowym planie
62/XXXVII/20015.11.2001Przekszta販enia jednostek bud瞠towych - Przedszkoli Miejskich nr 1, 2, 4, 5, 7 w Nowym Targu w zak豉dy bud瞠towe.
63/XXXVII/20015.11.2001Zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
64/XXXVII/20015.11.2001Zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2001 rok Nr 9/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 21 lutego 2001 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta.
65/XXXVII/20015.11.2001Oddania w u篡czenie na okres powy瞠j trzech lat lokalu u篡tkowego na os. B鏎 11 w Nowym Targu.
66/XXXVII/20015.11.2001Upowa積ienia Zarz康u Miasta Nowego Targu do zawarcia umowy z Przedsi瑿iorstwem Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhala雟ka" S.A. z siedzib w Ba雟kiej Ni積ej.

67/XXXVIII/200129.11.2001Obsadzenie mandatu radnego (Pan J霩ef Trzci雟ki).
68/XXXVIII/200129.11.2001Powo豉nia Przewodnicz帷ego Komisji Bud瞠towej Rady Miejskiej w Nowym Targu( Pani Ma貪orzat Walig鏎sk).
69/XXXVIII/200129.11.2001Rozwi您ania Przedsi瑿iorstwa Handlu Wewn皻rznego w Nowym Targu, Sp. z o.o.
70/XXXVIII/200129.11.2001Wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i oraz zwolnie od tego podatku.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 7/II/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 10 grudnia 2002r.
71/XXXVIII/200129.11.2001Podatku od 鈔odk闚 transportowych.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 9/II/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 10 grudnia 2002r.
72/XXXVIII/200129.11.2001Podatku od posiadania ps闚.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 6/II/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 10 grudnia 2002r.
73/XXXVIII/200129.11.2001Ustalenia odp豉tno軼i za us逝gi opieku鎍ze 鈍iadczone przez punkt opieki nad chorym w domu O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 101/XXIII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 3 grudnia 2004r.
74/XXXVIII/200129.11.2001Zasad wynagradzania nauczycieli.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 14/XXVI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 24 lutego 2005r.
75/XXXVIII/200129.11.2001Przyst徙ienia do sporz康zenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 17 (rejon ul. Waksmundzkiej).
Zmieniona Uchwa陰 Nr 7/XV/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 26 lutego 2004r.
76/XXXVIII/200129.11.2001Przyst徙ienia do scalenia i podzia逝 nieruchomo軼i.
77/XXXVIII/200129.11.2001Zmian w bud瞠cie miasta na 2001 rok.

78/XXXIX/200128.12.2001za這瞠 do planu zaopatrzenia w ciep這, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ.
79/XXXIX/200128.12.2001 wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu os鏏 taks闚k osobow oraz limitu wydawania nowych zezwole na wykonywanie zarobkowego przewozu os鏏 taks闚kami osobowymi w roku 2002.
80/XXXIX/200128.12.2001Uchwa豉 Bud瞠towa na 2002 rok.
81/XXXIX/200128.12.2001uzupe軟ienia sk豉du komisji Bud瞠towej Rady Miejskiej w Nowym Targu.
82/XXXIX/200128.12.2001uzupe軟ienia sk豉du komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 字odowiska Rady Miejskiej w Nowym Targu.
83/XXXIX/200128.12.2001realizacji gazyfikacji Miasta Nowy Targ.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 66/X/2003 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 27 sierpnia 2003r.
84/XXXIX/200128.12.2001wydatk闚 bud瞠tu miasta, kt鏎e w 2001 r. nie wygasaj wraz z up造wem roku bud瞠towego.
85/XXXIX/200128.12.2001zmian Uchwa造 Bud瞠towej na 2001 rok Nr 9/XXXI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 21 lutego 2001 roku oraz zmian w bud瞠cie miasta
86/XXXIX/200128.12.2001 okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 22/XXVII/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 marca 2005r.
87/XXXIX/200128.12.2001post瘼owania przygotowawczego do likwidacji Przedszkola Nr 1 w Nowym Targu.
88/XXXIX/200128.12.2001 regulaminu organizacyjnego Stra篡 Miejskiej oraz okresu u篡walno軼i umundurowania.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXII/256/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r.
89/XXXIX/200128.12.2001 przyj璚ia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu.
90/XXXIX/200128.12.2001zbycia udzia逝 w nieruchomo軼i zabudowanej po這穎nej
przy ulicy Kr鏊owej Jadwigi w Nowym Targu.