Uchwa造 Rady Miejskiej w Nowym Targu
z 1999 roku

Nr Uchwa造 Data Uchwa造 Tre嗆 Uchwa造 (uchwa豉 w sprawie)
1/V/9929.01.1999 Limitu wydawania zezw. Na wykonywanie zarobkowego przewozu taks闚kami osobowymi
2/V/9929.01.1999 Uzupe軟ienia sk豉du komisji Rady Miejskiej
3/V/9929.01.1999 Wyboru Zast瘼cy burmistrza Miasta
4/V/9929.01.1999 Ustalenia op豉ty za wod pobieran z miejskich urz康ze wodoci庵owych
5/V/9929.01.1999 Op豉t za przew霩 os鏏 i baga簑 鈔odkami komunikacji miejskiej
6/V/9929.01.1999 Delegowania przedstawicieli do Kongresu Euroregionu "Tatry"
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 18/III/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2002r.
7/V/9929.01.1999 Rozstrzygni璚ia o nie przyst徙ieniu do zmiany miejscowego planu og鏊nego zagosp. przestrz. miasta Nowy Targ
8/V/9929.01.1999 Przyj璚ia zmiany w statucie Zwi您ku Mi璠zygminnego "Zimowa Olimpiada 2006"
9/V /9929.01.1999 Obowi您kowej deratyzacji na terenie miasta Nowego Targu

10/VI/99 1.03.1999 Przyst徙ienia miasta do Stowarzyszenia Gmin i Powiat闚 Ma這polski
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XVI/143/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015
11/VI/99 1.03.1999 Przyj璚ia sprawozdania z realizacji w 1998 r. zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w N.T.
12/VI/99 1.03.1999 Zatwierdzenia Harmonogramu Realizacyjnego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu na rok 1999
13/VI/99 1.03.1999 Zmiany sk豉du osobowego Miejskiej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych w Nowym Targu
14/VI/99 1.03.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji Konkursowej
15/VI/99 1.03.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji Konkursowej
16/VI/99 1.03.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji konkursowej
17/VI/99 1.03.1999 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 MZW i K w Nowym Targu
18/VI/99 1.03.1999 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 ZGM w Nowym Targu
19/VI/99 1.03.1999 Okre郵enia najni窺zego wynagrodzenia i warto軼i jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodze pracownik闚 MZK w Nowym Targu

20/VII/99 11.03.1999 Op豉ty adiacenckiej z tytu逝 budowy urz康ze infrastruktury technicznej na terenie Miasta Nowego Targu
21/VII/99 11.03.1999 Diet za udzia w posiedzeniach Rady, Zarz康u i Komisji oraz zwrotu koszt闚 podr騜y
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 16/IV/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 grudnia 2006r.
22/VII/99 11.03.1999 Likwidacji Szko造 Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Ko軼iuszki w Nowym Targu
23/VII/99 11.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 2 im. Miko豉ja Kopernika w Nowym Targu
24/VII/9911.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 3 im. Jana Paw豉 II w Nowym Targu
25/VII/99 11.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu
26/VI/99 11.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrza雟kiej w Nowym Targu
27/VII/99 11.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 6 im. J霩efa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu
28/VII/99 11.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 10 w Nowym Targu
29/VII/99 11.03.1999 Przekszta販enia Szko造 Podstawowej Nr 11 im. 皋軟ierzy Armii Krajowej w Nowym Targu
30/VII/99 11.03.1999Obwod闚 szkolnych szk馧 podstawowych w Nowym Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 40/XVII/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 29 kwietnia 2004r.
31/VII/99 11.03.1999 Za這瞠nia I Gimnazjum w Nowym Targu
32/VII/99 11.03.1999 Za這瞠nia II Gimnazjum w Nowym Targu
33/VII/99 11.03.1999Obwod闚 szkolnych publicznych gimnazj闚 w Nowym Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 41/XVII/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 29 kwietnia 2004r.
34/VII /9911.03.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora I Gimnazjum w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji Konkursowej
35/VII/99 11.03.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora II Gimnazjum w Nowym Targu oraz sk豉du osobowego Komisji Konkursowej
36/VII/99 11.03.1999 Podwy窺zenia kapita逝 zak豉dowego Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Nowym Targu poprzez wniesienie wk豉du niepieni篹nego

37/VIII/99 29.03.1999 Powo豉nia Komisji dora幡ej Rady Miejskiej w Nowym Targu o nazwie "Komisja Prawno-Regulaminowa " i ustalenia sk豉du osobowego
38/VIII/99 29.03.1999 Wyra瞠nia zgody na zawarcie umowy z PZG
39/VIII/99 29.03.1999 Zmiany uchwa造 Nr 42/LVIII/98 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dn. 28.05.98 w sprawie ustalenia wysoko軼i op豉ty targowej pobieranej na terenie miasta Nowy Targ
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 106/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003r.
40/VIII/99 29.03.1999 Uchwa豉 Bud瞠towa na rok 1999

41/IX /99 30.04.1999 Udzielenia absolutorium Zarz康owi Miasta z wykonanego bud瞠tu za rok 1998
42/IX/99 30.04.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu
43/IX/99 30.04.1999 Przyj璚ia "Regulaminu konkursu wy豉niaj帷ego kandydata na stanowisko Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu
44/IX/99 30.04.1999 Zmian w bud瞠cie miasta na 1999 rok
45/IX/99 30.04.1999 Nadania statutu dla I Gimnazjum w Nowym Targu
46/IX/99 30.04.1999 Nadania statutu dla II Gimnazjum w Nowym Targu

47/X/99 25.05.1999 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6"
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 r.
48/X/99 25.05.1999 Rozpatrzenia protestu nieuwzgl璠nionego w projekcie miejscowego planu zagosp. Przestrzennego Nowy Targ ( Niwa - Centrum )
49/X/99 25.05.1999 Rozpatrzenia zarzut闚 nieuwzgl璠nionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 7 ( Nowy Targ Niwa - Centrum )
50/X/99 25.05.1999 Rozpatrzenia protest闚 nieuwzgl璠nionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 8 ( Zak豉d Utylizacji Odpad闚 )
51/X/99 25.05.1999 Rozpatrzenia zarzut闚 nieuwzgl璠nionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ
52/X/99 25.05.1999 Rozpatrzenia zarzut闚 nieuwzgl璠nionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9
53/X/99 25.05.1999 Rozpatrzenia protest闚 nieuwzgl璠nionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9
54/X/99 25.05.1999 Podj璚ia stara w przedmiocie utworzenia na terenie miasta Nowego Targu Wy窺zej Szko造 Zawodowej
55/X/99 25.05.1999 Okre郵enia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie miasta Nowego Targu
56/X/99 25.05.1999 Op豉t za przew霩 os鏏 i baga簑 鈔odkami komunikacji miejskiej
57/X/99 25.05.1999 Zaci庵ni璚ia w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

58/XI/99 24.06.1999 Procedury uchwalania bud瞠tu miasta oraz rodzaj闚 i szczeg馧owo軼i materia堯w informacyjnych towarzysz帷ych projektowi bud瞠tu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 65/X/2003 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 27 sierpnia 2003r.
59/XI/99 24.06.1999 Zmian w bud瞠cie miasta na 1999 r.
60/XI/99 24.06.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego pod nazw "Promocja Miasta".
Zmieniona Uchwa陰 Nr 69/XX/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 lipca 2004r.

61/XII/99 20.07.1999 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 7
62/XII/99 20.07.1999 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9
63/XII/99 20.07.1999 Przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ 10
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr XXXV/393/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 sierpnia 2009
64/XII/99 20.07.1999 Zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (budynek Urz璠u Miejskiego)
65/XII/99 20.07.1999 Zaci庵ni璚ia po篡czki w Wojew鏚zkim Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w Miejskiej Hali Lodowej)
66/XII/99 20.07.1999 Zmiany uchwa造 Nr 57/X/99 w sprawie zaci庵ni璚ia po篡czki w WFO i GW
67/XII/99 20.07.1999 Za這瞠 do bud瞠tu miasta na 2000 rok
68/XII/99 20.07.1999 Przej璚ia obiektu sportowego K.S "Gorce" w Nowym Targu
69/XII/99 20.07.1999 Nadania nazw ulicom

70/XIII/99 13.08.1999 Ustalenia zakresu informacji z przebiegu wykonania bud瞠tu miasta za I p馧rocze
71/XIII/99 13.08.1999 Zmian w bud瞠cie miasta na 1999 rok
72/XIII/99 13.08.1999 Oddania w dzier瘸w Lidze Obrony Kraju na okres powy瞠j trzech lat terenu o鈔odka LOK w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej
73/XIII/99 13.08.1999 Przyj璚ia zmian w Statucie Podhala雟kiego Zwi您ku Gmin w Nowym Targu
74/XIII/99 13.08.1999 Zmiany w uchwa豉ch w sprawie za這瞠nia i nadania statutu dla Gimnazjum Nr 1 i 2 w Nowym Targu
75/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu
76/ XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu
77/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu
78/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
79/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu
80/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu
81/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu
82/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu
83/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Nowym Targu
84/XIII/99 13.08.1999 Utworzenia 鈔odka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu
85/XIII/99 13.08.1999 Diet za udzia w posiedzeniach Rady, Zarz康u i Komisji oraz zwrotu koszt闚 podr騜y

86/XIV/99 20.09.1999 Oddania w najem na okres powy瞠j trzech lat lokalu u篡tkowego po這穎nego w Nowym Targu Rynek 7.
87/XIV/99 20.09.1999 Ustalenia odp豉tno軼i za us逝gi opieku鎍ze 鈍iadczone przez Punkt Opieki nad Chorym w Domu dzia豉j帷y przy 鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 73/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2001r.
88/ XIV/99 20.09.1999 Zbycia udzia堯w w jednoosobowej Sp馧ce Gminy - Miasta Nowy Targ dzia豉j帷ej pod firm PHW Sp. z o.o.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 69/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2001r.
89/XIV/99 20.09.1999 Wyra瞠nia zgody na przekazanie Miejskiej Hali Lodowej w administrowanie Zak豉dowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji
90/XIV/99 20.09.1999 Powo豉nia komisji opiniuj帷ej zg這szonych Radzie kandydat闚 na 豉wnik闚 oraz cz這nk闚 kolegium ds. wykroczeni
91/XIV/99 20.09.1999 Zmian bud瞠cie miasta na 1991 r
92/XIV/99 20.09.1999 Zmiany uchwa造 4/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29.01.1996 r w sprawie upowa積ienia dyrektor闚 Szk馧 Podstawowych do prowadzenia obs逝gi administracyjno-finansowej Szk馧 .
93/XIV/99 20.09.1999 Likwidacji zak豉du bud瞠towego Przedszkola Miejskiego w Nowym Targu
94/XIV/99 20. 09.1999 Utworzenia Zespo逝 Obs逝gi Ekonomicznej Szk馧 i Przedszkoli w Nowym Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 86/XI/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 20 pa寮ziernika 2003r.

95/XV/99 28.10.1999 Podj璚ia czynno軼i zmierzaj帷ych do przej璚ia wydzielonej ze struktur Samodzielnego Publicznego Zak豉du Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu Przychodni Rejonowej w Nowym Targu
96/XV/99 28.10.1999 Likwidacji 鈔odka specjalnego p.n. "Punkt Opieki nad Chorym w Domu" przy O鈔odku Pomocy Spo貫cznej w Nowym Targu
97/XV/99 28.10.1999 Wyboru 豉wnik闚 do s康u okr璕owego oraz do s康u rejonowego
98/XV/99 28.10.1999 Wyboru cz這nk闚 do Kolegium do spraw wykrocze przy S康zie Rejonowym w Nowym Targu
99/XV/99 28.10.1999 Zmiany formy organizacyjnej Zak豉du Gospodarczego Zieleni i Rekreacji
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 45/IX/2003 Rady Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 11 lipca 2003r.
100/XV/99 28.10.1999 Uchylenie uchwa造 zatwierdzaj帷ej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 7 (Niwa - Centrum)
101/XV/99 28.10.1999 Uchylenie uchwa造 zatwierdzaj帷ej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9 (R闚nia Szaflarska).
102/XV/99 28.10.1999 Zmian w bud瞠cie miasta na 1999 rok.
103/XV/99 28.10.1999 Oddania nieruchomo軼i w dzier瘸w na okres powy瞠j trzech lat.
104/XV/99 28.10.1999 Oddania w najem na okres powy瞠j trzech lat lokalu u篡tkowego po這穎nego przy ul. Harcerskiej 2 w Nowym Targu.
105/XV/99 28.10.1999 Opinii dotycz帷ej uznania lasu za ochronny.
106/XV/99 28.10.1999 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 8".
107/XV/99 28.10.1999 Zmian w uchwale dotycz帷ej powo豉nia Komisji Dora幡ej o nazwie "Komisja - Regulaminowa" i ustalenia sk豉du osobowego.
108/XV/99 28.10.1999 Wyra瞠nia zgody na przyj璚ie zada z zakresu administracji rz康owej.

109a/XVI/99 11.11.1999 Nadanie odznacze .
110a/XVI/99 11.11.1999 Nadanie odznacze.
111a/XVI/99 11.11.1999 Nadanie odznacze.

109/XVII/99 17.12.1999 Zmian w bud瞠cie miasta na 1999r.
110/XVII/99 17.12.1999 Szczeg馧owych zasad udzielania dotacji na cele publiczne zwi您ane z realizacj zada w豉snych samorz康u.
111/XVII/99 17.12.1999 Podatku od 鈔odk闚 transportowych.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Nr 88/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 2000r.
112/XVII/99 17.12.1999 Podatku posiadania ps闚.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Nr 89/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 2000r.
113/XVII/99 17.12.1999 Podatek od nieruchomo軼i.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Nr 86/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 2000r.
114/XVII/99 17.12.1999 Nieodp豉tnego przej璚ia o鈍ietlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Targ na maj徠ek Gminy.
115/XVII/99 17.12.1999 Rozprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na wykonanie zarobkowego przewozu os鏏 taks闚k osobow oraz limitu wydawania nowych zezwole na wykonywanie zarobkowego przewozu os鏏 taks闚kami osobowymi w roku 2000 i cen urz璠owych za przewozy taks闚kami.
116/XVII/99 17.12.1999 Przyst徙ienie do stowarzyszenia Gmin.
117/XVII/99 17.12.1999 Nadanie nazw ulicom.
118/XVII/99 17.12.1999 Likwidacji zak豉du bud瞠towego Przedszkola Miejskiego w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 62/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001r.
119/XVII/99 17.12.1999 Utworzenie 鈔odka specjalnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 62/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001r.
120/XVII/99 17.12.1999 Utworzenie 鈔odka specjalnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 62/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001r.
121/XVII/99 17.12.1999 Utworzenie 鈔odka specjalnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 62/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001r.
122/XVII/99 17.12.1999 Utworzenie 鈔odka specjalnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 62/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001r.
123/XVII/99 17.12.1999 Utworzenie 鈔odka specjalnego przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Nowym Targu.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 62/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001r.
124/XVII/99 17.12.1999 Zasad udzielania i rozmiaru zni瞠k w tygodniowym obowi您kowym wymiarze godzin zaj耩 nauczycieli.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 XLIII/489/2010 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
125/XVII/99 17.12.1999Zasad i trybu korzystania oraz op豉t za 鈍iadczenia przedszkoli samorz康owych w Nowym Targu
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Uchwa造 Nr 110/XIII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2003r.
126/XVII/99 17.12.1999 Szczeg馧owych zasad udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli, szk馧 podstawowych i gimnazj闚 na terenie miasta Nowy Targ
127/XVII/99 17.12.1999 Odwo豉nia przewodnicz帷ego Komisji Sportu i Turystyki

128/XVIII/99 28.12.1999 Zmian w bud瞠cie miasta na 1999 rok.
129/XVIII/99 28.12.1999 Ustalenia op豉t za wod pobieran z miejskich urz康ze wodoci庵owych i za przej璚ie 軼iek闚 komunalnych do kanalizacji miejskiej w Nowym Targu
130/XVIII/99 28.12.1999 Ustalenia op豉t za odbi鏎 i utylizacj nieczysto軼i p造nnych ze zbiornik闚 bezodp造wowych w punkcie zlewnym oczyszczalni 軼iek闚.
131/XVIII/99 28.12.1999 Przeznaczenia do oddania w u篡tkowanie na czas nieoznaczony grunt闚 zabudowanych stacjami trafo, po這穎nych w Nowym Targu przy ul. Lubertowicza, i ul. Zielonej.
132/XVIII/99 28.12.1999 Op豉ty administracyjnej.
Uchwa豉 utraci豉 moc na podstawie Nr 87/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 2000r.
133/XVIII/99 28.12.1999 Powo豉nia Przewodnicz帷ego Komisji Sportu Turystyki Rady Miejskiej.
134/XVIII/99 28.12.1999 Wyga郾i璚ia mandatu radnego.