RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 21 maja 2018 roku

141 dzień roku, 21 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:49
Zachód słońca: 20:23

Imieniny obchodzą: Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława, Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor, Wiktoriusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 99
Konkurs fotograficzny i plastyczny "Nieznane i zapomniane miejsca pamięci narodowej"

Do końca września bieżącego roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadpodstawowych mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym i plastycznym pt. „Nieznane i zapomniane miejsca pamięci narodowej w Małopolsce i na Podkarpaciu", który organizuje Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu pod patronatem Starosty Nowotarskiego i Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach Programu edukacyjno - naukowego pod hasłem „Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna w Nowym Targu (1914-1923). Na jego realizację Muzeum Podhalańskie uzyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu na przełomie września i października odbędzie się cykl wykładów historycznych i podsumowujący je test historyczny, warsztaty edukacyjne a także opracowana zostanie dokumentacja techniczno-konserwatorska kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym oraz publikacja podsumowująca kilka lat badań historycznych. 

Prace konkursowe zdjęcia oraz prace plastyczne można składać do 30 września w siedzibie Muzeum. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Najlepsze prace pokazane zostaną na planowanej w listopadzie wystawie pokonkursowej. Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej. Wszelkie informację można uzyskać także u organizatora tj. Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału. Regulamin konkursu fotograficznego i plastycznego „Nieznane i zapomniane miejsca pamięci narodowej w Małopolsce i na Podkarpaciu" 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Nieznane i zapomniane miejsca pamięci narodowej w Małopolsce i na Podkarpaciu" jest jednym z zadań realizowanych w ramach programu edukacyjnego pn. „Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem: Krzysztofa Fabera Starosty Nowotarskiego i Grzegorza Watychy Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

2. Organizatorem konkursu jest: Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu. 

3. Fundatorami nagród są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowego Targu. 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, ma na celu odnalezienie na tere-nie województwa Małopolskiego i Podkarpackiego, zapomnianych i zaniedbanych pomników, cmentarzy, tablic pamiątkowych, budynków i miejsc związanych z walką o niepodległość Polski. Konkurs zakończy się wystawą pokonkursową w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu. 

5. Konkurs zorganizowany jest w dwóch kategoriach: plastycznej i fotograficznej. 

6. Prace plastyczne i fotograficzne będą oceniane przez Komisję Kon-kursową powołaną przez organizatora konkursu „Nieznane i zapomniane miejsca pamięci narodowej w Małopolsce i na Podkarpaciu". 

7. Karta Zgłoszeniowa jest zamieszczona na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu (www.mok.nowytarg.pl), Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu (https://www.facebook.com/muzeum.podhalanskie/?ref=bookmarks); Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu (www.pth.nowytarg.pl) i stanowi integralną część Regulaminu Kon-kursu. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie w trzech kategoriach : 

• szkół podstawowych, 

• gimnazjów 

• szkół ponadgimnazjalnych 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. Autor może nadesłać maksymalnie 3 prace:

• kategoria: konkurs fotograficzny – zdjęcie 

• kategoria: konkurs plastyczny – rysunek, grafika, obraz 

3. Liczba uczestników konkursu nie jest ograniczona. 

4. Konkurs polega na: 

• kategoria: konkurs fotograficzny: wykonaniu zdjęcia związanego poprzez swoją treść i ujęcie z te-matem konkursu tj. miejsca pamięci narodowej. Powinny to być zdjęcia np.: cmentarzy wojennych, tablic pamiątkowych, budynków oraz innych obiektów historycznie związanych dziejami nasze-go kraju. Technika wykonania: prace fotograficzne w dwóch wersjach: wersja elektroniczna na podpisanym nośniku pamięci (płycie CD-R lub CD-RW) oraz wersja papierowa; wydrukowane zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 30 cm x 20 cm. 

• kategoria: konkurs plastyczny - wykonaniu prace w różnych technikach związane po-przez swoją treść i ujęcie z tematem konkursu tj. miejsca pamięci narodowej np.: cmentarzy wojennych, tablic pamiątkowych, budynków oraz innych obiektów historycznie związanych z dziejami naszego kraju. Technika wykonania (do wyboru): miesza-na, dowolna plastyczna, płaska, format prac: A3. 

5. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wysłaną z regulaminem, która zawiera: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wiek, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

7. Termin składania prac upływa: 30 września 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 października 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Facebook Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu: www.mok.nowytarg.pl 

8. Kryteria wyboru i oceny prac: Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora. Podczas oceniania prac komisja będzie brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z zadaniem konkursowym, twórcze podejście do zagadnienia, samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne, estetykę. 

9. Prace można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres: Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Rynek 1 - Ratusz, 34 -400 Nowy Targ (z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny „Nieznane i zapomniane miejsca pa-mięci") Kontakt telefoniczny: 18 266 77 76 lub e-mail: mu-zeum@nowytarg.pl 

10. Planuje się przyznanie trzech nagród (dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe), w każdej kategorii wiekowej. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnic-twa. 

11. Zdjęcia oraz prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych konkursu. 

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w celach publikacji. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu konkursu. 

4. Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe informacje u koordynatora programu Roberta Ko-walskiego pod nr tel. 18 266 77 76; 502 418 742 

5. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za jakiekolwiek skutki nie-dokładności, niekompletności lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez uczestnika 

6. Wszystkie prace nadesłane do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi oraz ich publikowania w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych w celu informacji o konkursie, promocji konkursu i placówki. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień konkursowych. 

7. Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie facebook Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu: www.mok.nowytarg.pl

Print Informacja z dnia 13-09-2017, była czytana 422 razy
Źródło: MOK więcej z tej kategorii (MOK)

Podobne wiadomości:

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE