RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.63.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie opracowania i wdrożenia procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuję dyrektorów szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, do przygotowania i wdrożenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie placówki oświatowej, w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, uwzględniających wydane przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania.
  2. Procedury, o których mowa w ust. 1 powinny zostać przygotowane i wdrożone z dniem 25 maja 2020r.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 21-05-2020
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 18

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE