RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 2 kwietnia 2020 roku

93 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 18:12

Imieniny obchodzą: Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

STAROSTA NOWOTARSKI zawiadamia się, że w dniu 10.03.2020r. została wydana decyzja nr Z-3/2020, znak: BA.6740.4.14.2019.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego klasy Z-zbiorcza na odcinku km 0+939,50 - 1+335,87 i klasy D-dojazdowa na odcinku km 1+335,87 - 1+946,60 wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego Z ul. Szaflarską -przebudowa ul. Szaflarsklej na odcinku km 1+783,50 - 1+920,15 w nu Nowy Targ,


BA.6740.4.14.2019.BB
Nowy Targ, dnia 10.03.2020r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 256 - dalej Kpa) oraz art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474 - dalej Specustawą),

STAROSTA NOWOTARSKI zawiadamia się, że w dniu 10.03.2020r. została wydana decyzja nr Z-3/2020, znak: BA.6740.4.14.2019.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego klasy Z-zbiorcza na odcinku km 0+939,50 - 1+335,87 i klasy D-dojazdowa na odcinku km 1+335,87 - 1+946,60 wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego Z ul. Szaflarską -przebudowa ul. Szaflarskirj na odcinku km 1+783,50 - 1+920,15 w m. Nowy Targ,

na rzecz inwestora: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,

reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11 A, 34-436 Maniowy.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ - Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie - jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi (przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem): 14635/1 (14635), 14637/1 (14637), 14638/5 (14638/2), 14638/3 (14638/1), 14639/1 (14639), 14640/1 (14640), 14641/1 (14641), 14643/1 (14643), 14644/1 (14644), 14645/1 (14645), 14648/1 (14648), 14650/3 (14650/1), 14650/5 (14650/1), 14650/6 (14650/2), 14650/8 (14650/2), 14738/21 (14738/6), 14864/1 (14864), 14856/2 (14856), 14855/2 (14855), 14854/2 (14854), 14853/2 (14853), 14852/2 (14852), 14851/2 (14851), 14850/4 (14850/1), 14849/4 (14849/1), 14849/6 (14849/2), 14848/2 (14848), 14847/5 (14847/2), 14846/2 (14846), 14845/1 (14845), 14844/1 (14844), 14826/2 (14826), 14829/1 (14829), 14764/3 (14764), 14766/3 (14766), 14771/3 (14771), 14739/34 (14739/1), 12962/19 (12962/1);
  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości: 14620, 14621,14649/1,14649/2, 14865,14866,14820/2;
  • nieruchomości położone w całości lub częściowo w liniach rozgraniczających, stanowiące własność Gminy Miasto Nowy Targ i nie podlegające podziałowi: 14487, 14827, 14828, 14819/2, 14818/2, 14817/2, 14816/2, 14814/3, 14813/3, 14812/5, 14811/5, 14810/5, 14809/5, 14808/7, 14776/5, 14775/7, 14774, 14773, 14768, 14767, 14769, 14770,14775/5,14772,12961/3,12960/3;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (droga powiatowa nr 1672 K): 12267/22,14622/ 1
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu - oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna (przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem): 12960/3,12962/7,12962/14,14824,14830,13798 oraz 14829/2 (14829), 14650/4 (14650/1);

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej decyzji, tj. projektem budo wlanym pn.: Budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego klasy Z-zbiorcza na odcinku km 0+939,50 - 1+335,87 i klasy D-dojazdowa na odcinku km 1+335,87 - 1+946,60 wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ul. Szaflarską - przebudowa ul. Szaflarskiej na odcinku km 1 + 783,50 -1+920,15 w m. Nowy Targ.

Decyzją nr Z-3/2020 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Nowy Targ - z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron - po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie_9072.pdf (1 401) KB

Wytworzył: Starosta Nowotarski
Data wprowadzenia: 24-03-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 141
Wyświetlane do: 07-04-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE