RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 5 kwietnia 2020 roku

96 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:08
Zachód słońca: 18:16

Imieniny obchodzą: Borzywoj, Irena, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 47

Gmina Miasto Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonywania zadania Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Niewidomi nie gryzą" dla Urzędu Miasta Nowy Targ


Nasz znak: BOMiP.3026.2.2020
Nowy Targ, 11 lutego 2020 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Nowy Targ, 34-400, Nowy Targ, ul. Krzywa 1 NIP:735-001-40-12
Osoby do kontaktu: Edyta Garb, Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, tel. 18 26-11-281

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie zadania Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Niewidomi nie gryzą".

Główne działania związane z jego realizacją:

  • zajęcia z pełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi z udziałem niepełnosprawnych prowadzących,
  • zajęcia z osobami niewidomymi i ich rodzinami, aktywacja osób niewidomych
  • zajęcia z seniorami, nauka korzystania z informacji pozawzrokowych, oswajanie słabnącego wzroku dla utrzymania jak najwyższej aktywności
  • zajęcia dla instytucji, uczące pracowników zasad zachowania, wsparcia i obsługi osób niewidomych

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 1 marca 2020 do 30 listopada 2020 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  • poniesienie przez wykonawcę wszystkich kosztów organizacji spotkań i prelekcji,
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla osób niewidomych i słabowidzących
  • zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych i bezpieczeństwa dla uczestników zajęć
  • sporządzenia sprawozdania końcowego z przebiegu ww. zadania

V. PRZEWIDYWANY KOSZT CAŁEGO PROGRAMU

Koszt realizacji całego zadania nie może przekroczyć 15.000,00 zł

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona do pokoju 001 - Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 , w godzinach pracy Urzędu lub przesłana na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 - w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem "OFERTA "NIEWIDOMI NIE GRYZĄ - BUDŻET OBYWATELSKI. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej/telefonicznej lub drogą mailową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_9011.pdf (292) KB

Wytworzył: Edyta Garb
Data wprowadzenia: 13-02-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 65

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE