RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 131

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II).


Nasz znak: RUiGN-I.271.2.2020
Nowy Targ, dnia: 24.01.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II).

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar objęty planem dotyczy terenów od granicy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 (Zajezdnia) na wschodzie, wzdłuż ul. Ludźmierskiej na południu, wzdłuż granicy miasta na zachodzie i rzeki Czarny Dunajec na północy w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2, a także w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Charakterystyka obszaru:

  • powierzchnia terenu - ok. 22 ha,
  • Uchwała Nr XVI/164/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27.12.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II),
  • szczegóły zawarte w załączonym projekcie umowy.

Kryteria dotyczące oferentów:

  • wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 planu miejscowego lub jego zmiany dla obszaru miasta w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wykonawca musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wykonawca musi dysponować sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie Zamawiającemu planu w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile wg wytycznych Zamawiającego) oraz w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym.

Pożądany termin opracowania projektu planu do opiniowania i uzgodnień: maj 2020 r.

Oferta powinna zawierać cenę brutto wraz z proponowanym terminem za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II) do opiniowania i uzgodnień

Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. na niżej podany adres:

wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Z dopiskiem
Oferta na przygotowanie i opracowanie mpzp NOWY TARG 36 (Ludźmierska II).

Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Wojciecha Watychy - Naczelnika Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 0-18 2611271.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

UWAGA:
Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 Euro, to zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony.

 

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8960.pdf (275) KB
oferty_do_30000_8960_z01.pdf (306) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 27-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 170
Wyświetlane do: 03-02-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE