RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 5 kwietnia 2020 roku

96 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:08
Zachód słońca: 18:16

Imieniny obchodzą: Borzywoj, Irena, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia ofert na: przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Nasz znak: RUiGN-I.271.3.2020
Nowy Targ, dnia: 24.01.2020 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na: Przygotowanie i opracowanie projektu punktowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia ofert na:

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Charakterystyka obszaru:

  • powierzchnia terenu - ok. 5 ha;
  • uchwała Nr XVI/165/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 r.
  • teren objęty opracowaniem określa załącznik graficzny do ww. uchwały;
  • postulowana zmiana opisana w ww. uchwale wraz z uzasadnieniem.

Kryteria dotyczące oferentów:

  • wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 studium lub jego zmiany, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzonych dla obszaru miejskiego,
  • wykonawca musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wykonawca musi dysponować pracownikami, sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie Zamawiającemu zmiany studium w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta).

Pożądany termin opracowania projektu zmiany studium do opiniowania i uzgodnień: maj 2020 r.

Oferta powinna zawierać ceny brutto za:

  1. opracowanie projektu zmiany Studium
  2. termin sporządzenia projektu zmiany studium do opiniowania i uzgodnień.

Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2020 r. na niżej podany adres:

wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Z dopiskiem
Oferta na przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Wojciecha Watychy - Naczelnika Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 0-18 26 11 271.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

UWAGA:
Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 Euro, to zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony.

Załącznik:

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8958.pdf (269) KB
oferty_do_30000_8958_z01.pdf (304) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 27-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 113
Wyświetlane do: 03-02-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE