RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w godzinach popołudniowych w roku 2020.


Przedmiot zamówienia:

Świadczenie następujących usług:

1) kontrola palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (zakończona protokołem kontroli),
2) pobór próbek popiołu z palenisk domowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w przypadku podejrzenia spalania odpadów (zakończony protokołem poboru próbki, wysyłka próbek do laboratorium),
3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzenie postępowania, a w szczególności przygotowanie wniosku do sądu o ukaranie.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają warunki w zakresie:
  a) posiadania kompetencji/uprawnień do prowadzenia kontroli oraz poboru próbek - przedłożą certyfikat lub w inny sposób udokumentują posiadanie kwalifikacji w tym zakresie
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – przedłożą informacje na temat prowadzenia podobnych kontroli
 2. Złożą formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:
od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta.

Warunki wymagane od wykonawców:

 1. Wykształcenie:
  wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub średnie technik budowlany
 2. Wymagany profil:
  wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, budownictwa
 3. Preferowane doświadczenie zawodowe:
  min. 1 rok w jednostkach administracji samorządowej lub państwowej albo przedsiębiorstwach komunalnych itp.
 4. Umiejętności obligatoryjne:
  znajomość przepisów prawa regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia lipca 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  b) ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  c) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
  d) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  f) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  g) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  h) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  i) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 205 lub ze strony internetowej miasta www.nowytarg.pl, należy składać do 31 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ, pokój 101 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7.30-16.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-15.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mgr inż. Dariusz Jabcoń. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta, pok. 205, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 18 261 12 90.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8952.pdf (85) KB
oferty_do_30000_8952_z01.odt (26) KB

Wytworzył: Sabina Zacharska-Węgrzyn
Data wprowadzenia: 21-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 446
Wyświetlane do: 31-01-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE