RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 133

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu w sprawie zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa


Nowy Targ, 07 stycznia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W NOWYM TARGU

Krzysztof Kamil Gałązka

Sz. P. Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Nowotarskiego i Tatrzańskiego

Nasz znak: PIW.60401-01.01.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Województwo lubelskie:

Ogniska nr 1-3 z 2019 roku oraz nr 1 z 2020 roku zostały wyznaczone w czterech gospodarstwach położonych w miejscowości Stary Uścimów, w których utrzymywano kolejno: 12 089 indyków, 9 500 indyków, 20 600 indyków, 12 900 perlic.

Ognisko nr 3 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Wólka Orłowska w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie)

Ognisko nr 4 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Olchowiec Kolonia w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi).

Województwo wielkopolskie:

Ognisko nr 2 z 2020 r. zostało wyznaczone w miejscowości Topola Osiedle w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek.

 

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przekazuje informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722).

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni:

 • Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
 • Zabezpieczyć paszę i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
 • Zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.).
 • Dokonywać przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków.
 • Eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych).
 • W miarę możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przez dostępem dzikiego ptactwa.
 • Powstrzymywać się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki)
 • Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
 • Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • Zgłaszać przypadki podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy pamiętać, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722) w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii mieisc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Targu oś. Bereki 19, 34-400 Nowy Targ lub adresem e-mail: sekretariat@piwnowytarg.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu prosi o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu w zwyczajowo przyjęty sposób wyżej wymienionej informacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu
lek. wet. Krzysztof Kamil Gałązka

 

Do pobrania:

Zgłoszenie utrzymywania drobiu

Pliki do pobrania

ogloszenie_8936.pdf (1 505) KB
ogloszenie_8936_z01.docx (12) KB

Wytworzył: Krzysztof Kamil Gałązka
Data wprowadzenia: 15-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 360
Wyświetlane do: 31-12-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE