RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o., ul. Długa 21,34-400 Nowy Targ, na działce nr 15685/4 obr. 0001 Nowy Targ, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w zakładzie kuśnierskim, zlokalizowanym na działce 2163/8 obr. 0001 Nowy Targ.


KR.ZUZ.3.421.803.2019.BD

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08.11.2019 r., (data wpływu: 12.11.2019 r.), uzupełniony w dniu 30.12.2019 r., Pana Andrzeja Sikory, os. Niwa 103, 34-400 Nowy Targ, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o., ul. Długa 21,34-400 Nowy Targ, na działce nr 15685/4 obr. 0001 Nowy Targ, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w zakładzie kuśnierskim, zlokalizowanym na działce 2163/8 obr. 0001 Nowy Targ.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz wgodz. 730 - 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew. 35, e-mail: bogumil.donabidowicz@5wody.gov.pl

Otrzymują:

  1. Pan Andrzej Sikora, os. Niwa 103, 34-400 Nowy Targ
  2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o., Długa 21, 34-400 Nowy Targ
  3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Targu/BIP;
  4. ZUZ a/a.

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8935.pdf (423) KB

Wytworzył: Bogumił Donabidowicz
Data wprowadzenia: 14-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 196
Wyświetlane do: 21-01-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE