RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).


Nasz znak: RUiGN-I.271.1.2020
Nowy Targ, dnia: 13.01.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na  Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar objęty zmianą planu dotyczy terenów Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2, a także w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.
  2. Sporządzenie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego mpzp NOWY TARG 24 (Dział) w tym rysunku zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Charakterystyka obszaru:

  • powierzchnia terenu - ok. 3,5 ha,
  • tereny Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu wraz z otoczeniem,
  • Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział),
  • planowana lokalizacja odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne,
  • szczegóły zawarte w załączonym projekcie umowy.

Kryteria dotyczące oferentów:

  • wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 planu miejscowego lub jego zmiany w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności pkt 3 a, ww. ustawy dotyczącym wyznaczenia terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2 a, oraz wyznaczenia granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko,
  • wykonawca musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • wykonawca musi dysponować sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie Zamawiającemu zmiany planu w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile wg wytycznych Zamawiającego) oraz w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym.

Pożądany termin opracowania przedmiotu zamówienia do opiniowania i uzgodnień: marzec 2020 r.

Oferta powinna zawierać cenę brutto wraz z proponowanym terminem za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) do opiniowania i uzgodnień

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r. na niżej podany adres:

wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Z dopiskiem Oferta na przygotowanie i opracowanie zmiany mpzp NOWY TARG 24 (Dział).

Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Wojciecha Watychy - Naczelnika Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 18 2611271.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

UWAGA:
Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 Euro, to zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8933.pdf (275) KB
oferty_do_30000_8933_z01.pdf (289) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 13-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 278
Wyświetlane do: 20-01-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE