RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 o średnicy 180 mm przez wody powierzchniowe płynące cieku „Bez nazwy" w km 0+040 (prawy dopływ pot. Czerwonka), metodą przewiertu sterowanego w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ.


Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.599.2019.IB

 

ZAWIADOMIENIE
o wszcz
ęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08.08.2019 r. (data wpływu 30.08.2019 r.), Pana Stanisława Żmudy, ul. Szaflarska 126a/69, 34-400 Nowy Targ - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 o średnicy 180 mm przez wody powierzchniowe płynące cieku Bez nazwy" w km 0+040 (prawy dopływ pot. Czerwonka), metodą przewiertu sterowanego w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (i piętro, pokój nr 12) w godz. 830-1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi Izabela Baziuk, tel. 18 266 3097 wew. 21, e-mail: izabela.baziuk@wody.goy.pl

 

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8853.pdf (176) KB

Wytworzył: Izabela Baziuk
Data wprowadzenia: 03-12-2019
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 243
Wyświetlane do: 10-12-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE