RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW WP o wydaniu decyzji w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km 21+200”


Kraków, dnia 28 listopada 2019 r. 
KR.RUZ.421.1.215.2019.BS

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 28 listopada 2019 r., znak: KR.RUZ.421.1.215.2019.BS, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, pozwoleń wodnoprawnych, na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie koryt cieków naturalnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych i przepustów oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, projektowanych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km 21+200”.

Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Małgorzata Owsiany
/Dokument podpisany elektronicznie/

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153
e-mail: krakow@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8852.pdf (68) KB

Wytworzył: Małgorzata Owsiany
Data wprowadzenia: 03-12-2019
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 291
Wyświetlane do: 17-12-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE