RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na wykonaniu oznakowania turystycznego szlaków narciarstwa biegowego w obrębie rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem".


I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,woj. małopolskie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu oznakowania turystycznego szlaków narciarstwa biegowego w Nowym Targu w obrębie rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem", w terminie do 6 grudnia 2019 r.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Zaproszenie do złożenia oferty obejmuje usługę polegającą na wykonaniu oznakowania turystycznego szlaków narciarstwa biegowego w Nowym Targu w obrębie rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem".
  Usługa oznakowania powinna zawierać:
  1. Wykonanie 14 sztuk drogowskazów szlaków narciarstwa biegowego o wymiarach 150x450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm)
  2. Wykonanie 6 sztuk kierunkowskazów o wymiarach 150x350 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm)
  3. Wykonanie 2 sztuk znaków określających przebieg szlaku prosto o wymiarach 90x150 mm
  4. Dostarczenie 25 sztuk słupków drewnianych o wymiarach min 2,5 m wysokości, przekrój 4x4 cm, przeznaczonych do montażu znaków. Słupki zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi
  5. Dostarczenie 16 sztuk słupków drewnianych o wymiarach min 2 m wysokości, przekrój 3x2 cm pokrytych w górnej części słupka materiałem odblaskowym. Słupki zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi
  6. Wykonanie 1 znaku "STOP" przeszkoda na szlaku i obowiązek zatrzymania się
  7. Wykonanie 1 znaku Uwaga (!) niebezpieczny odcinek szlaku
  8. Wykonanie 1 znaku "Jedź pługiem" trudniejszy odcinek szlaku, wymagający zmniejszenia szybkości jazdy
  9. Wykonanie 4 tablic "szlak narciarstwa biegowego zamknięty"
  10. Wykonanie projektu tablicy informacyjnej w języku polskim, angielskim i słowackim wraz z mapą turystyczną zawierającą przebieg szlaków narciarstwa biegowego 130x100 cm
  11. Wydruk 3 sztuk podkładów pod tablicę informacyjną 130x100 cm
  12. Wydruk 1 sztuki podkładu tablicy informacyjnej na tworzywie sztucznym typu dibond 130x100 cm
  13. Wykonanie 12 sztuk tabliczek zawierających QR kod do elektronicznej wersji mapy szlaków narciarstwa biegowego.
   Znaki oraz tablice muszą zostać wykonane na tworzywie sztucznym typu dibond oraz wyklejone folią odblaskową typu 2 (tzw. plaster miodu) o zwiększonym odbiciu światła. Folia w kolorze pomarańczowym. Usługa musi zawierać montaż oznakowania na szlakach narciarstwa biegowego. Oznaczenia narciarskich szlaków biegowych zostaną wykonane na podstawie "Instrukcji znakowania szlaków turystycznych ZG PTTK" dotyczących szlaków narciarskich.
   Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do znakowania szlaków narciarstwa biegowego.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto, oraz być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.

III. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2019 r., listownie na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta pok. 101, z dopiskiem: "Oznakowanie szlaków narciarstwa biegowego", e-mailem: sekretariat@um.nowytarg.pl. Dokumenty, które wpłynął do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

IV. Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Mateusza Zamojskiego - Referat Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 206, tel. 018 26 11 237.

V. Postanowienia końcowe

Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług. Po otrzymaniu ofert zostanie podpisana umowa z tym oferentem, który zaoferuje cenę najniższą.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8784.pdf (254) KB

Wytworzył: Mateusz Zamojski
Data wprowadzenia: 07-11-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 284

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE