RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 14 listopada 2019 roku

318 dzień roku, 46 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:47
Zachód słońca: 17:00

Imieniny obchodzą: Ścibor, Ścibora, Aga, Agata, Damian, Elżbieta, Emil, Emiliusz, Jozafat, Józef, Judyta, Kosma, Laurenty, Lewin, Serafin, Wszerad

Dzień Seniora
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE w sprawie wydania decyzji udzielającej Państwu Paulinie i Krzysztofowi Stopka, ul. Nadmłynówka 98, 34-400 Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarny Dunajec budynku mieszkalnego wraz.z infrastrukturą.. towarzyszącą, w miejscowości Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ


OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 04.11.2019 r., znak: KR.ZUZ.3.421.477.2019.DC udzielająca Państwu Paulinie i Krzysztofowi Stopka, ul. Nadmłynówka 98, 34-400 Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarny Dunajec budynku mieszkalnego (X: 5482915,49; Y:7428267,43) wraz.z infrastrukturą.. towarzyszącą, na działkach nr ewid. 10524/27, 10524/31, 10510/4, 10524/25 w miejscowości Nowy Targ, gmina Miasto Nowy Targ, tj.:

  1. budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, nfepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wbudowanym w dach, o powierzchni zabudowy 145,30 m2 i kubaturze 863,50 m3;
  2. studni o głębokości max. do 30 m;
  3. przyłącza wodociągowego PE 040 mm, od projektowanej studni do projektowanego budynku, o długości ok. 3 m, prowadzonego na głębokości 1,60 m p.p.t.;
  4. przyłącza kanalizacji sanitarnej przewodami PVC 0160 mm od Sw (studzienka włączeniowa PVC 0 315 mm) wraz z projektowaną studzienką SI (PVC 0 315 mm) do budynku, o długości 13,50 m, prowadzonego na głębokości max 1,99 m p.p.t.;
  5. sieci instalacji elektroenergetycznej wraz z przyłączem do projektowanego budynku kablem ziemnym YKY 4x10 mm2 od zestawu ztączowo-pomiarowego ZK2a-lP, o długości ok. 16 m, prowadzonej na głębokości 0,80 m p.p.t.;
  6. odcinka sieci gazowej max. Dn63 PE od projektowanego kurka głównego (RIO + G4) do budynku, o długości 20 m, prowadzonego na głębokości 0,80 m p.p.t.;
  7. utwardzenia terenu (dojścia, dojazdy, plac, taras, miejsce nagromadzenie odpadów stałych) o powierzchni ok. 112 m2;
  8. ogrodzenia trwałego o długości 110 m.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 800 -1400).

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8782.pdf (83) KB

Data wprowadzenia: 07-11-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 66
Wyświetlane do: 21-11-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE