RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 101

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).


1. Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) zgodnie z Uchwałą Nr XII/111/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tej zmiany planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).

Charakterystyka obszaru:

  • powierzchnia terenu - ok. 0,9 ha,
  • teren objęty opracowaniem określa załącznik graficzny do ww. uchwały,
  • postulowana zmiana opisana w ww. uchwale wraz z uzasadnieniem.

Kryteria dotyczące oferentów:

Wiedza i doświadczenie zawodowe

  • wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 planu miejscowego lub jego zmiany uchwalonego i opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Potencjał kadrowy

  • główny projektant planu musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 planu miejscowego lub jego zmiany uchwalonego i opublikowanego w dzienniku urzędowym województwa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • główny projektant musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Potencjał techniczny

  • wykonawca musi dysponować sprzętem, ludźmi oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie Zamawiającemu zmiany planu w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi tut. Urzędu) oraz umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pożądany termin opracowania przedmiotu zamówienia do opiniowania i uzgodnień: 16 grudzień 2019 r.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie projektu zmiany planu oraz termin sporządzenia projektu zmiany planu do opiniowania i uzgodnień.

Oferty należy składać do dnia 21 października 2019 r. na niżej podany adres:

wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Z dopiskiem
Oferta na przygotowanie i opracowanie zmiany mpzp NOWY TARG 21

Pytania w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do P. Wojciecha Watychy - Naczelnika Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. 231, tel. 0-18 2611271.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

UWAGA:
Niniejsze zaproszenie dotyczy rozeznania rynku dla tego rodzaju usług projektowych. Jeżeli podane w ofertach ceny za wykonanie projektu będą przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 Euro, to zgodnie z ustawą - prawo zamówień publicznych, na wykonanie tego zamówienia zostanie rozpisany przetarg nieograniczony.

 

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8752.pdf (224) KB

Wytworzył: Magdalena Czyszczoń
Data wprowadzenia: 10-10-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 372
Wyświetlane do: 21-10-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE