RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

Zarządzenie Nr 0050.Z.116.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 0050.Z.110.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Targu.


Na podstawie § 22 ust 2 oraz § 23 ust.1 i 2 uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/307/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 roku oraz Uchwałą Nr LII/502/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.Z.110.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Targu dokonuje się zmiany § 1 w brzmieniu jak poniżej:
"1. Zarządzam wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ.
2. Dzień wyborów, o których mowa w § 1ust.1 - wyznaczam na 31 października 2019 r. z zastrzeżeniem ust.3.
3. W okręgu wyborczym nr 4 i okręgu wyborczym nr 12 dzień wyborów, o których mowa w § 1 ust.1, wyznaczam na dzień 30 października 2019 r."

§ 2

W załącznikach nr od 2 do 6 do Zarządzenia Nr 0050.Z.110.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Targu w okręgu wyborczym nr 4 oraz okręgu wyborczym nr 12 data wyborów, analogicznie do postanowień § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia, zostaje zastąpiona datą 30 października 2019 r.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 0050.Z.110.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. obowiązuje w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_116.pdf (135) KB

Wytworzył: Zofia Jędrysko
Data wprowadzenia: 10-10-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 275

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE