RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.119.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 października 2019 r. w sprawie:
zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok dla Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 12 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/68/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ. zarządzam, co następuje:

§ 1

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Miasta Nowy Targ na rok 2020 zatwierdza się listę zadań do realizacji.

§ 2

Listę zadań, o której mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości określając:

1) numer projektu, numer ewidencyjny, tytuł projektu oraz koszt realizacji zadania według oszacowania dokonanego w procesie weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,
2) liczbę punktów, jaką poszczególne propozycje zadań otrzymały podczas głosowania mieszkańców,
3) komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowy Targ odpowiedzialne za realizację danego zadania.

§ 3

Lista zadań, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2020 wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_119.pdf (59) KB
zarz_bur_2019_0050z_119_z01.pdf (75) KB

Wytworzył: Robert Wójtowicz
Data wprowadzenia: 09-10-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 252

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE