RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 21 maja do 24 czerwca 2019r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. W dniu 06.062019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa zaplecza turystycznego na terenie parkingu na os. Oleksówki w Nowym Targu". Projektant: Firma Usługowo-Handlowa PROJBUD, inż. Tomasz Dąbrowski Łącko. Koszt prac projektowych: 6 200,00 zł.
 2. W dniu 31.05.2019 r. Gmina Miasto Nowy Targ złożyła w Euroregionie Tatry wniosek partnerski z miastem Kieżmark pn. "Uatrakcyjnienie szlaku rowerowego wokół Tatr poprzez rozwój infrastruktury towarzyszącej w Nowym Targu i Keżmarku" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 139 666,50 euro, z czego wartość wniosku dla Miasta Nowy Targ - 87 391,50 EUR, a wartość dofinansowania: 62 563,57 euro jest przeznaczona na realizację zadania: Budowa toru rowerowego Pumtrack przy ul. Sikorskiego.
 3. W dniu 31 maja 2019 r. złożono wniosek pod nazwą "Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu" do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach III naboru wniosków na dofinansowanie mikroptojektów prowadzony przez Euroregion Tatry. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Nowy Targ a partnerem jest miasto Liptowski Mikulasz. Wartość całego projektu 139 941,98 euro a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 99 988, 54 euro oraz 7 906,72 euro z budżetu państwa. Zadanie planowane do realizacji przez miasto Nowy Targ to Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego o wartości 121 749,38 euro, z czego 86 989,93 euro jest dofinansowane z EFRR oraz 6 087,46 euro z budżetu państwa.
 4. Komisja Europejska za pomocą programu WiFi4EU przyznała Miastu Nowy Targ dofinansowanie o wartości 15 000 euro na montaż bezprzewodowego internetu w przestrzeni publicznej z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców i turystów.
 5. W dniu 05.06.2019 r. odebrano w Krakowie promesę przyznającą dofinansowanie w ramach środków budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 70 328,00 zł.
 6. W dniu 17.06.2019 r. odebrano w Krakowie promesę przyznającą dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 4 441 248,00 zł na realizację zadania: Budowa drogi Niwa - Grel.
 7. W dniu 18.06.2019 r. w odebrano w Krakowie promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie: 168 000,00 zł na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową" ze środków programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS.
 8. Otrzymano do podpisania umowę na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Otwartych Stref Aktywności (OSA) w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania: Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej.

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

 1. Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w sprawie dofinansowania zadania pn.: Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Całkowity koszt usługi wyniesie 27 000 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 21 600 zł. Prace prowadzone będą w trzech etapach. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap zwalczania tej inwazyjnej rośliny.
 2. W dniu 20 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. "Czyste Powietrze Wokół Nas - Mamo Tato Nie Pal Przy Mnie" w ramach programu edukacyjnego "Czyste Powietrze Wokół Nas". Konkurs zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu, pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 5-6 lat z nowotarskich oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i przedszkoli. Do konkursu zgłoszone zostały 22 prace z 8 placówek. Komisja Konkursowa, której członkiem był także Ekodoradca UM Nowy Targ nagrodziła autorów wszystkich zgłoszonych prac, a 5 najlepszych otrzymało dodatkowe wyróżnienie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane ze środków Gminy Miasto Nowy Targ.
 3. W dniu 31.05.2019 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z kominiarzami działającymi na terenie Miasta Nowy Targ. Tematem spotkania była realizacja pilotażowego projektu nadzorowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pn.: Zintegrowany system wsparcia polityki programów Ograniczania Emisji (ZONE) oraz wspólna inwentaryzacja źródeł ogrzewania w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 4. W dniu 2 czerwca 2019 r. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przy kościele Św. Katarzyny w Nowym Targu pracownicy WGKiOŚ rozdawali materiały edukacyjne związane z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami, a także sadzonki jodły. Działanie miało na celu wzrost świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Miasta.
 5. W dniu 4 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie pozyskanej dotacji w wysokości 13 800 zł do realizacji zadań związanych z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Targ. W związku z powyższym rozpoczęliśmy przeprowadzanie inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Miasta Nowy Targ. Powyższe działania pozwolą na cykliczne i coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z terenu naszego miasta, o czym mieszkańcy byli informowani na stronie internetowej miasta.
 6. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Unijnego z RPO Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. pn.: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" o wartości ponad 52 mln złotych, korzystając z okazji zwracam się do mieszkańców miasta z prośbą o składanie wniosków bądź aktualizację danych do projektu odnawialne źródła energii w ramach których mieszkańcy mogą otrzymać dotację na montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Jest to wyjątkowa okazja aby zastosować nowoczesne, ekologiczne i odnawialne sposoby grzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach projektu możemy zamontować 269 kolektorów słonecznych, 225 pomp ciepła i 96 instalacji fotowoltaicznych. Łączny koszt realizowanych zadań wynosi ponad 6,8 mln złotych z czego 60 % stanowi dotacja z UE w wysokości prawie 4 mln złotych. Podpisywanie umów z mieszkańcami prowadzone jest na bieżąco. Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu oraz jakie dokumenty należy składać można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1 w Nowym Targu, pokój 205, II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w artykule "Nabór do Projektu Odnawialne Źródła Energii. Pompy ciepła i kolektory słoneczne".
 7. Od ostatniego sprawozdania Burmistrza Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 43 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto na jednej z kontrolowanych nieruchomości pobrano próbkę odpadu paleniskowego, która została przesłana do analizy przez akredytowane laboratorium.

III. Rozwój i Urbanistyka

 1. 13 czerwca zakończyło się 2 wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, uwagi do projektu zmiany Studium można składać do 4 lipca.
 2. do 5 lipca można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2020. Szczegóły na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl
 3. od 4 do 31 lipca odbędzie się wyłożenie do wglądu publicznego projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się 18 lipca o godz. 12 w Sali Obrad Urzędu Miasta. Zwracam uwagę, że dyskusja ta jest dodatkową formą konsultacji nie wymaganą przez procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym.
 4. informuję również, że Urząd Miasta bierze udział w projekcie "Szkoła planowania przestrzennego 2.0". W ramach tego projektu Urząd otrzymał grant w wysokości 26 550 zł na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 Ceramiczna - Składowa-Bór. Inicjatywa ma na celu wzmocnić i pogłębić konsultacje społeczne w procesach planistycznych. W projekcie zostaną wykorzystane takie techniki konsultacyjne jak badanie ankietowe, wywiady indywidualne, warsztaty Charette czy mapa interaktywna. Pogłębione konsultacje w ramach projektu mają trwać całe wakacje. Szczegółowe informacje o projekcie i planowanych działaniach będą prezentowane na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miasta, tablicach ogłoszeń czy w lokalnych mediach. Liczę na zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców i Radnych z obszaru objętego projektem planu miejscowego NOWY TARG 35 Ceramiczna - Składowa-Bór w proces konsultacyjny.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. Przekazano plac budowy dla zadania; Przebudowa odwodnienia drogi miejskiej bez nazwy na os. Nowe. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Sp. jawna Kalata, os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Inspektorem nadzoru dla zadania jest Pani Janina Urban, ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz. Wartość umowna robót wynosi 233 682,12 zł.
 2. W ramach realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu:
  1. Prowadzona jest procedura podpisania umowy na wykonanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu;
   • ul. Św. Katarzyny - wyłączenie z zakazu zatrzymywania się pojazdów zaopatrzenia w godz. od 7:00 do 10:00 i od 14:00 do 18:00
   • ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Sokoła do ul. Kazimierza Wielkiego - wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz ewentualne obustronne wyznaczenie miejsc postojowych;
   • ul. Harcerska - likwidacja progu zwalniającego;
   • os. Witosa - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od budynku 21/4 do ul. Podtatrzańskiej po wschodniej stronie ulicy;
   • os. Na Skarpie - wprowadzenie obustronnego zakazu zatrzymywania się na całej długości, z wyłączeniem zatoki postojowej;
   • ul. Kokoszków za skrzyżowaniem z ul. Kowaniec, ul. Kokoszków Boczna przed skrzyżowaniem z ul. Kokoszków, ul. Zielona na odcinku od ul. Kowaniec do os. Rekuckiego - utworzenie obustronnych przystanków autobusowych;
  2. Podpisano umowę na;
   • pomiar natężenia ruchu oraz sprawdzenie warunków widoczności na przejeździe kolejowo - drogowym w km 19,366 na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane zlokalizowanym na drodze bocznej do ul. Grel
   • sprawdzenie warunków widoczności na pozostałych przejazdach kolejowo - drogowych, tj. w km 20,170 na ul. Grel i w km 25,749 na ul. Kolorowa oraz na przejściu pieszo - kolejowym w km 23,265 (na Szlaku wokół Tatr obok salonu samochodowego)
  3. Odnowiono istniejące oznakowanie poziome na drogach miejskich
 3. Wymieniono na nowe 2 słupy oświetlenia ulicznego na ul. Targowa, które zostały zniszczone przez nieustalonego przez Policje sprawcę. Koszty robót sfinansowane będą przez ubezpieczyciela.
 4. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ rozpoczęto remont chodnika w ciągu ul. Podhalańskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Podtatrzańskiej. Wykonawcą robót jest firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102. Trwają prace remontowe związane z uzupełnianiem ubytków pojawiających sięw nawierzchniach asfaltowych i na drogach nieposiadających nawierzchni utwardzonych. Do tej pory w ramach tych czynności uzupełniono pojedyncze ubytki asfaltobetonem na terenie Miasta o łącznej powierzchni 2 279 m2..

V. Oświata

 1. Trwają prace końcowe w celu przygotowania wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionów w Nowym Sączu wniosku o finansowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Wniosek obejmuje propozycję dużego katalogu działań na rzecz uczniów i uczennic wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. Są to propozycję dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych, wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli, utworzenia systemu stypendialnego dla uczniów i doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 2. Przy bardzo licznym udziale rodziców i dziadków w dniu 4 czerwca br. w MOK odbył się bardzo lubiany koncert w wykonaniu dzieci ze wszystkich publicznych jak i niepublicznych przedszkoli pt. "Dzieci dzieciom". Przedsięwzięcie to jest okazją do pokazania rodzicom efektów całorocznej pracy dydaktycznej nauczycieli z wychowankami przedszkoli. Był to już 17 koncert.
 3. W dniu 16 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4 zorganizowane zostały coroczne festyn rodzinne przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów tych szkół. Pomimo trudnych warunków pogodowych w festynach uczestniczyła liczna grupa mieszkańców naszego miasta.
 4. W dniu 18 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się nowotarskie zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Grupie 60 uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i innych dziedzinach aktywności szkolnej wręczono Dyplomy Burmistrza Miasta i nagrody w postaci bonów książkowych. W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 11 w Nowym Targu.

VI. Kultura promocja i sport

 1. W dniu 21.05.2019 r. na stadionie obok Hali Sportowej "Gorce" w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w 4-boju. W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało blisko 60 uczniów. Rywalizowano w czterech konkurencjach- bieg na dystansie 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg na dystansie 600m dziewczynki i 1000m chłopcy. Wśród dziewcząt rywalizację drużynową zdominowała Szkoła Podstawowa nr 5, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 11, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2, czwartą lokatę zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, a piątą Szkoła Podstawowa nr 4. Wśród chłopców najlepsza okazała się reprezentacja z SP 2, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 11, czwartą lokatę zajęła Szkoła Podstawowa nr 4. Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza okazała się Zuzanna Pulit z SP 2, druga była Gracja Dłubacz z SP 2, trzecia Aleksandra Ślusarska z SP 5. Indywidualnie wśród chłopców pierwszy był Jakub Piekarczyk z SP 2, drugi Kamil Gach z SP 5, trzecie miejsce ex aequo Antoni Bobrowski z SP5 z Maciejem Woś z SP11.
 2. W dniu 25.05.2019 r. Miłośnicy wycieczek rowerowych wzięli udziału w rajdzie rowerowym realizowanym w ramach projektu "Rodzinne Rajdy Rowerowe". Udział w imprezie był bezpłatny! Dla uczestników przygotowano oznakowane trasy o różnym stopniu trudności Trasa MINI (14 km), Trasa MIDI (45 km), Trasa MAXI (58 km). Start rajdu miał miejcie na nowotarskim Rynku, meta znajdowała się w nowotarskim parku. Na mecie Rajdu w Parku Miejskim każdy otrzymał pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. Odbył się też tam festyn sportowy z licznymi konkursami, animacjami dla najmłodszych, grami i zabawami.
 3. W sobotę 1 czerwca w Parku Miejskim odbył się "Cyrkowy Dzień Dziecka". W programie znalazły się występy zespołów regionalnych, nowotarskich chórów oraz dzieci ze szkół podstawowych. Dodatkowymi atrakcjami były m.in. występy szczudlarzy, kataryniarza oraz różnego rodzaju warsztaty.
 4. 06.06.2019 r. na boisku obok Hali Sportowej "Gorce" odbył się miejski turniej szkół podstawowych "BAW SIĘ RAZEM Z NAMI". W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowali uczniowie z klas I, II, III. Dzieci z każdej kategorii wiekowej rywalizowały w 3 konkurencjach: biegu na 40m, biegu sztafetowym, oraz torze przeszkód. Cały turniej przebiegał w atmosferze dobrej zabawy. Na koniec reprezentacjom szkół wręczono puchary za zajęte miejsca. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla dzieci.
 5. W dniach od 7 do 9 czerwca odbył się etapowy kolarski wyścig szosowy Nowy Targ Road Challenge. Miasto Nowy Targ było gospodarzem drugiego etapu. Kolarze w dużym upale pokonywali dystans ponad 102 km, przy przewyższeniach wynoszących blisko 1300 metrów. Trasa wiodła dwiema powtarzanymi pętlami z Nowego Targu przez Trute, Pyzówkę, Krauszów, Długopole Dział, Pieniążkowice, Bielankę, Sieniawę i Klikuszową.
  Zwycięzcami II etapu wyścigu zostali Angelika Tlołka i Sebastian Druszkiewicz. Drużynowo, pierwsze miejsce zajął IN Mogilany Cycling Team.
  W ramach Nowy Targ Road Challenge odbyły się 3 etapy:
  07.06.2019 - I etap - indywidualna jazda na czas 11,6 km Knurów- Ochotnica Górna,
  08.06.2019 - II etap - wyścig ze startu wspólnego 102,7 km Start i Meta w Nowym Targu (Nowy Targ ul. Grel),
  09.06.2019 - III etap - wyścig ze startu wspólnego 106,3 km - Start i Meta w Dursztynie.
 6. W dniu 8 czerwca 2019 r. podczas 2 etapu wyścigu rowerowego Nowy Targ Road Challenge, odbyły się zawody rowerowe dla dzieci z roczników 2004-2015. Zawody zostały przeprowadzone po asfaltowej bieżni wokół boiska obok Miejskiej Hali Lodowej.
  Dystans w zależności od kategorii wiekowej wynosił od 200m do 4 okrążeń dla najstarszych.
  W ramach zawodów odbywały się animacje dla dzieci nie uczestniczących już w wyścigu, zabawy, konkursy, japońskie stoisko Origami, pokaz dużych baniek mydlanych.
  W trakcie zawodów można było bezpłatnie sprawdzić stan techniczny roweru i dokonać regulacji na stoisku serwisowym.
 7. Z okazji Jubileuszu 40 Rocznicy Wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu Miasto podjęło szereg działań w celu upamiętnienia tego wyjątkowego wydarzenia. Główne obchody odbyły się 9 czerwca 2019 roku na nowotarskim rynku. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta, koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolity krakowskiego. Po Mszy Świętej odbyły się występy artystyczne. Na scenie pojawiły się zespoły regionalne Mali Śwarni oraz Hyrni, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Studio Piosenki Septyma oraz Mała Armia Janosika - góralski zespół z Raby Wyżnej, liczący ponad 140 osób, złożony głównie z dzieci i młodzieży.
  O godzinie 18:30 rozpoczął się monumentalny, przygotowywany od wielu tygodni koncert Kantata dla Papieża "Samotni jak gwiazdy" - dzieło na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów, które w Nowym Targu zostało wykonane z udziałem kompozytora, Edwarda Zawilińskiego, autora tekstu Adama Ziemianina, dwóch nowotarskich chórów (Gorce i Echo Gorczańskie), solistów i kameralnej orkiestry symfonicznej "Soave".
 8. W ramach projektu pod nazwą "Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark" realizowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ, został wydany album "Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II". Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu państwa z posrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020. Uroczysta prezentacja książki - albumu odbyła się w piątek 14 czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
  Przez cały czerwiec, Muzeum Podhalańskie będzie nieodpłatnie udostępniało zwiedzającym salę papieską, wystawę plenerową, zaplanowano też projekcje filmów dokumentalnych o Janie Pawle II i cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Planowana jest wystawa filatelistyczna poświęcona Papieżowi-Polakowi oraz ekspozycja wyjątkowych pamiątek, dostarczanych do muzeum przez mieszkańców.
 9. Reprezentant Ukrainy Oleksandr Holovasch sięgnął w Nowym Targu po zwycięstwo na 2. etapie 57. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. W sobotnie popołudnie kolarze rywalizując w 57. Małopolskim Wyścigu Górskim zmierzyć się musieli z liczącym 146 kilometrów etapem. Jego trasa rozpościerała się pomiędzy Niepołomicami, a Nowym Targiem. Po drodze na kolarzy czekały trzy górskie i trzy lotne premie, wyznaczone kolejno w Raciechowicach, Górze św. Jana, Rabie Wyżnej, Przełęczy Sieniawskiej, Szaflarach przy Gorącym Potoku oraz na Sądlu. Przez cztery dni najlepsi polscy kolarze oraz przedstawiciele 12 krajów rywalizowali w Małopolskim Wyścigu Górskim.
  Całość wyścigu rozpoczęła się 13 czerwca na krakowskim Rynku Głównym kryterium kolarskim o złoty pierścień Krakowa. Dzień później kolarze wystartowali z Myślenic na 120-kilometrową trasę pierwszego etapu do Wieliczki. 15 czerwca odbył się etap z Niepołomic do miasta Nowy Targ. Ostatni dzień zmagań przypadający na 16 czerwca to trasa z Chochołowskich Term do Starego Sącza, którą zwieńczyła mordercza wspinaczka na Przehybę (1 175 m n.p.m.).
  W całym wyścigu triumfował Adam Stachowiak. Zawodnik drużyny Voster ATS okazał się najlepszy na finałowym podjeździe pod Przehybę, wieńczącym 3. etap.
 10. Tradycyjnie 20.czerwca w Boże Ciało z Nowego Targu wystartował 78. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego. To największa i najstarsza impreza kajakarska w Europie. Wzięło w niej udział ponad 300 kajakarzy, w tym również reprezentanci Węgier, Czech czy Niemiec. Uczestnicy mieli do pokonania 70 km z Nowego Targu do Łącka (Jazowska). Przed uroczystym otwarciem spływu tradycyjnie uczestnikom spływu przygrywał zespół NEW MARKET JAZZ BAND.
  Początki imprezy sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku i do dziś przyciąga rzesze zapaleńców z całego świata. Powód od lat pozostaje ten sam - wymagający nurt Dunajca i niecodzienne walory widokowe Podhala.
 11. 21 czerwca w piątek odbyła się V Edycja Miejskiego Przywitania Lata. W tym roku publiczność bawiła się przy największych hitach zespołu AFROMENTAL oraz SARSY. Na scenie pojawił się również duet artystów MAG BALAY - nowotarżanki z Michałem Wierbą oraz Ostatni w Raju. Frekwencja dopisała, wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem również w mediach społecznościowych.

VII. Zamówienia publiczne;

 1. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na przebudowę rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: "Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie przedłużono termin składania ofert do 5 lipca 2019r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn." Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17.
  Wyznaczono termin składania ofert na 2 lipca 2019r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu - etap II. Wyznaczono termin składania ofert na dzień 26 czerwca 2019r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Odwodnienie ul. Willowej w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 4 lipca 2019r.
 5. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Targu w ramach projektu: "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową" zostało złożonych 6 ofert. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 6. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących zadania inwestycyjne w zakresie dobudowy oświetlenia ulic, placów i dróg pn.:
  1/ Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szaflarskiej nr 140 i 142 oraz ul. Podtatrzańskiej nr 46 w Nowym Targu,
  2/ Budowa oświetlenia drogowego na os. Szuflów w Nowym Targu"
  Wybrano ofertę złożoną przez:
  - Magdalenę Mysona Firma Usługowa "EL-MAG" z Czarnej w część I zamówienia z ceną wykonania 141 374,58 zł,
  - Tomasza Jachymiaka FHU "MAGNUM" Łącko w II część zamówienia z ceną wykonania 79 685,43 zł.
 7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w Nowym Targu" oraz podpisano umowę z Marcinem Kołaczem NOVATEC Budownictwo Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia 139 653,17 zł.
 8. Ogłoszono i unieważniono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 1 700 000,00 zł natomiast oferta z najniższą ceną wynosiła 2 444 374,36 zł.
 9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Nowy Targ. Wybrano ofertę złożoną przez NETSECURE Sp. z o. o. z Warszawy z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 57 979,74 zł.
 10. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odwodnienia drogi miejskiej bez nazwy na os. Nowe w Nowym Targu oraz podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową "Kal-Trans" Sp. j. Szaflary z ceną wykonania zamówienia 233 682,12 zł.
 11. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka" z Marcinem Kołaczem NOVATEC Budownictwo, Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia 179 000,00 zł.
 12. Ogłoszono powtórnie oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca - Etap II wraz z budową obiektów Park&Ride i Bike& Ride" w ramach 7 osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.2 Transport Kolejowy Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Wybrano ofertę złożoną przez Artura Kołacza Firma Remontowo-Budowlana, Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 830 475,33 zł.
 13. Podpisano umowę na wykonania trzech kompozycji rzeźb przedstawiających owce, które zostaną umieszczone na terenie Gminy Miasta Nowy Targ z Michałem Batkiewiczem ART-STUDIO RZEŹBA, ODLEWNICTWO, Szczyglice z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 63 532,00 zł brutto.
 14. Podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z "Funduszu Dróg Samorządowych" zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu" z Maciejem Trzcińskim z Nowego Targu z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 43 590,00 zł.

VIII. Pozostałe:

Ponadto, wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w niżej wymienionych spotkaniach, naradach, uroczystościach::

 • 21 maja wziąłem udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka,
 • 22 maja wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu w Miejskim Ośrodku Kultury zainteresowanymi montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w ramach realizowanego przez 10 samorządów projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii".
 • 23 maja w moim imieniu pan wiceprzewodniczący Jan Łapsa udał się do Suchej Beskidzkiej na posiedzenie Kapituły Konkursu "Osobowość Ziem Górskich". Ja w tym czasie uczestniczyłem w spotkaniu roboczym wójtów, burmistrzów i starostów powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego w sprawie ograniczeń Obszaru Chronionego Krajobrazu, wynikającego z projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącego Południowo małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a zastępca pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w rozdaniu nagród w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. " Z Drukarni Podhalańskiej. Akcydensy źródłem wiedzy o historii mojego regionu". Konkurs i wystawa prac odbyły się pod patronatem Burmistrza i Starosty Nowotarskiego.
 • Tego samego dnia pan Waldemar Wojtaszek udał się na Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na spotkanie z Ministrem Środowiska, Henrykiem Kowalczykiem, gdzie omawiano tematy poświęcone m.in. gospodarce wodno - ściekowej i gospodarce odpadami,
 • 24 maja wziąłem udział w otwarciu Olimpiady Notarialnej na Stadionie im. Piłsudskiego,
 • 26 maja udałem się na XIII Podhalański Przegląd Orkiestr Dętych, który miał miejsce w Parku im. A. Mickiewicza,
 • 27 maja pani wiceburmistrz spotkała się z nowo wybranym Zarządem Klubu Abstynenta "Rodzina" ,
 • W dniach 30 maja do 2 czerwca zastępca pan Waldemar Wojtaszek wraz z przedstawicielami Rady Miasta udał się w delegację do Starego Targu na uroczystość 90 - lecia powstania szkół polskich w tamtejszej Gminie,
 • 1 czerwca udałem się z przedstawicielami Rady Miasta do Żywca na uroczystą Galę Konkursu "Osobowość Ziem Górskich" ,
 • 2 czerwca pani wiceburmistrz dokonała na Pływalni Miejskiej otwarcia wydarzenia pn " Otylia Swim Tour",
 • 2 czerwca wziąłem udział w Dniu Dziecka organizowanym jak co roku przez Parafię św. Katarzyny, podczas którego odbywa się loteria fantowa, z której dochód zostaje przekazany dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Targu,
 • 3 czerwca pani wiceburmistrz uczestniczyła w posiedzeniu Nowotarskiej Rady Seniorów,
 • 4 czerwca uczestniczyłem w corocznym koncercie przedszkolaków pt " Dzieci dzieciom",
 • 5 czerwca wziąłem udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski poprzedzonym uroczystą sesją z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w ramach III Międzynarodowego Forum energetyka, Transport i Środowisko "Eko Trendy",
 • 6 czerwca wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu dotyczącym gospodarki odpadami na Podhalu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Szaflarach,
 • W tym samym dniu udałem się na Walne Zgromadzenie Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • 7 czerwca uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska. W tym czasie pan Waldemar Wojtaszek udał się na uroczystość Święta Patronki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu, a pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg na Wielki Finał akcji Pola Nadziei,
 • 8 czerwca wraz z panią wiceburmistrz wzięliśmy udział w dekoracji uczestników wyścigu kolarskiego o Puchar Burmistrza Nowego Targu Road Challenge,
 • 11 czerwca pani wiceburmistrz wzięła udział w premierze filmu pt. " Póki pamięć o nas żyje" autorstwa Stanisława Apostoła,
 • 12 czerwca gościliśmy uczestników w organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. konferencji pn. " Problematyka ciepłownictwa powiatowego na przykładzie Podhala", konferencja odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Nowego Targu
 • 13 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 • 14 czerwca wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu dotyczącym uruchomienia programu "Rozwój lokalny" finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021, które odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie,
 • 15 czerwca w godzinach popołudniowych wziąłem udział w dekoracji zawodników po zakończonym 57 Małopolskim Wyścigu Górskim,
 • 16 czerwca w niedzielę uczestniczyłem wraz z panią wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg oraz Radnymi Miasta Nowego Targu w festynach rodzinnych organizowanych m.in.: przy parafii pw. NSPJ, przy Szkole nr 4 na Niwie oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
 • 18 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury wręczyłem nagrody najzdolniejszym uczniom nowotarskich szkół z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019,
 • również w tym dniu Skarbnik Miasta pan Łukasz Dłubacz odebrał promesę finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2019 roku w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS" w wysokości 168 000 zł
 • 20 czerwca uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Spływu Kajakowego, który po raz 78 wyruszył spod kładki nieopodal lodowiska,
 • 21 czerwca wziąłem udział w PRZYWITANIU LATA 2019 na nowotarskim Rynku. które zostało przygotowane wg autorskiego pomysłu Pani Joanny Skrzyńskiej Steg.
 • 22 czerwca brałem udział w XVI Sobótkach Nowotarskich,
 • 24 czerwca pan Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.

Pliki do pobrania

sbmzd_20190521_20190624.pdf (439) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 24-06-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 200

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE