RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.85.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.82.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 czerwca 2019 r.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w §21 ust. 3 (Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego - Zakres działania) wykreśla się pkt 13) o poniższym brzmieniu:
  "13) prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie naliczenia opłat lub odszkodowań z tytułu zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego."
 2. w §21 ust. 3 (Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego - Zakres działania) dodaje się pkt. od 13) do 15) o poniższych brzmieniach:
  "13) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości mienia gminnego oraz ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
  14) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
  15) wydawanie opinii w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości gminnych (rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, hipoteki i inne)."
 3. w §21 ust. 3a (Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami - Zakres działania) pkt 47) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "47) prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie naliczenia opłat lub odszkodowań z tytułu zmiany wartości nieruchomości w związku
  z uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego,"
 4. w §21 ust. 3a (Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami - Zakres działania) wykreśla się pkt 48) i pkt 65) o poniższych brzmieniach oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej kolejnych pkt. w ust 3a):
  "48) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
  65) wydawanie opinii w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości gminnych (rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, hipoteki i inne),".
 5. w §21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - Zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 6) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "6) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej lub w innej formie zezwoleń na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów lub urządzeń istniejących w pasie drogi nie związanych z gospodarką drogową,".
 6. w §21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - Zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 8) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "8) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony dróg publicznych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz od strony pozostałych dróg miejskich w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami,".
 7. w §21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - Zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 9) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "9) wydawanie w drodze decyzji administracyjnej lub w innej formie zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi gminnej,".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_085.pdf (160) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 21-06-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 594

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE