RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 314

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji: budowa miejsc postojowych dla samochodów


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

w związku z wnioskiem z dnia 6 maja 2019r., Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, Al. Mikołaja Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ reprezentowanej przez: Prezesa Zarządu mgr Piotra Paluszka i Członka Zarządu mgr Monikę Garb

dotyczącej wydania warunków zabudowy dla inwestycji:

- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 16 wraz z przebudową infrastruktury technicznej  na terenie położonym w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego, obejmującego działkę nr ewid. 13339/8

zawiadamia się, że w dniu 11 czerwca 2019r. zostało wydane postanowienie znak: RiU.6730.10.2019 o przesunięciu terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 6 września 2019r.

Ponadto informuje się, że projekt decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji został przekazany do uzgodnienia do niżej wymienionych organów:

  • do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych,
  • do Marszałka Województwa Małopolskiego w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych tj. Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 440,

Stosownie do art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 20, zawiadamianie stron w sprawie o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej następują w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.nowytarg.pl.

Zgodnie z art. 49§2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8515.pdf (116) KB

Wytworzył: Bożena Figus
Data wprowadzenia: 13-06-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 330
Wyświetlane do: 27-06-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE